Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanító szak kiegészítő testnevelés és sport műveltségterület részismereti képzése

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő testnevelés és sport műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

2

10<25

félévente 3 alkalom

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő testnevelés és sport műveltségterületi önálló tantervvel rendelkező képzés, részismereti hallgatói jogviszonyban történik. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen résztvevőnek olyan tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely jogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására. Abban az esetben, ha nem az 1995-től megvalósuló 4 évfolyamos műveltségterületes tanítóképzésben vett részt, akkor a tanulmányai alatt, a két félév során pedagógiai tárgyakból plusz kreditet kell teljesítenie.


A képzési idő: 2 félév, levelezős munkarendben, félévenként 3x2 nap

Cél: A kiegészítő testnevelés és sport műveltségi területi képzés felkészíti a tanítói oklevéllel rendelkező tanítót az 5-6. osztályban a testnevelés tanítására. A képzés során az 5.-6, osztályra irányulóan a testnevelés tanításához szükséges ismeretek bővítése, mélyítése, a testnevelés tanulását segítő korszerű eszközök és eljárások megismerése történik. Az 5-6. osztályos testnevelés tantárgypedagógia tanulása során az 1-4. osztályban alkalmazott módszereket meghaladva olyan ismeretekre tesznek szert, amelyeket alkalmazhatnak a testnevelés iránti pozitív attitűd kialakítására, a tanulók differenciált fejlesztésére.

 

A képzés tanterve:

ssz.

kód

megnevezés

félév

félév

félév

bszf

krp

af

előtanulmányi követelmény

elm.

gyak.

labor

1

ESLB_STTM035

Sportjátékok, sportágismeret

9

9

0

f

7

1

-

2

ESLB_STTM041

Testnevelés anatómia élettan

9

0

0

v

3

1

-

3

ESLB_STTM042

Gimnasztika és torna

0

6

0

f

2

1

-

4

ESLB_STTM043

Testnevelés-tanítás módszertan VMT I.

9

6

0

v

3

1

-

5

ESLB_STTM044

Atlétikus mozgásformák

0

9

0

f

3

1

-

6

ESLB_STTM045

Sítábor

0

0

0

a

0

1

-

7

ESLB_STTM032

Testnevelés-tanítás módszertan VMT II.

9

6

0

v

3

2

ESLB_STTM043

8

ESLB_STTM034

Gyógytestnevelés (VMT)

0

6

0

f

2

2

-

9

ESLB_STTM036

Úszás

0

6

0

f

2

2

-

10

ESLB_STTM037

Csoportos tanítási gyakorlat I.

0

0

9

f

3

2

ESLB_STTM043

11

ESLB_STTM038

Csoportos tanítási gyakorlat II.

0

0

9

f

3

2

ESLB_STTM043

12

ESLB_STTM054

Természetjáró tábor

0

0

0

a

0

2

-

13

ESLB_STTM058

Vizitábor

0

0

0

a

0

2

-

14

ESLB_STTM074

Záróvizsga

0

0

0

v

0

2

-

Összesen:

36

48

18

 

31

 

 


A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 6 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 84 kontaktóra, iskolai tanítási gyakorlat: 4 nap (18 óra)

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A kiegészítő testnevelés és sport műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése: testnevelés és sport műveltségterületi képzés

A testnevelés és sport műveltségterületi betétlap feljogosítja a tanítót a testnevelés és sport műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Konczos Csaba PhD egyetemi docens

Képzés várható kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja:  elektronikus formában!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.