Tanító szak kiegészítő vizuális nevelés műveltségterület részismereti képzése

Munkarend

Fin. forma

képzés neve

Tervezett önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Tanító szak kiegészítő vizuális nevelés műveltségterület részismereti képzése

240.000 Ft

2

10<25

félévente 3 alkalom

 Győr

pedagógusképzés

A kiegészítő vizuális nevelés műveltségterületi önálló tantervvel rendelkező képzés, részismereti hallgatói jogviszonyban történik. A képzés önköltséges. Az újabb műveltségterület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit.

A képzésre vonatkozó bemeneti feltételek:

A képzésen résztvevőnek olyan tanítói oklevéllel kell rendelkeznie, amely jogosítja a tanítót 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területen nevelési-oktatási feladatok ellátására. Abban az esetben, ha nem az 1995-től megvalósuló 4 évfolyamos műveltségterületes tanítóképzésben vett részt, akkor a tanulmányai alatt, a két félév során pedagógiai tárgyakból plusz kreditet kell teljesítenie.


A képzési idő: 2 félév, levelezős munkarendben, félévenként 3x2 nap

Cél: A kiegészítő vizuális nevelés műveltségi területi képzés felkészíti a tanítói oklevéllel rendelkező tanítót az 5-6. osztályban a vizuális nevelés tanítására. A képzés során az 5-6. osztályra irányulóan a vizuális nevelés tanításához szükséges ismeretek bővítése, mélyítése, a vizuális nevelés tanulását segítő korszerű módszerek és eljárások megismerése történik. Az 5-6. osztályos vizuális nevelés tantárgypedagógia tanulása során az 1-4. osztályban alkalmazott módszereket meghaladva olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek alkalmazásával segíthetik a kamaszkorban lévő tanulókat alkotói késztetéseik képi megvalósításában. Mindezt a XX. századi képzőművészet irányzatainak és új műfajainak felhasználásával, illetve segíthetik önkifejezésüket a digitális technika és az új mediális kifejező eszközök egyénre szabott alkalmazásával.

 

A képzés tanterve:

ssz.

kód

megnevezés

félév elm.

félév gyak.

félév labor

bszf

krp

af

előtanulmány követelmény

1.

AKLB_TTTM068

Vizuális közlésformák

0

9

0

f

3

1

 

2.

AKLB_TTTM071

Tárgy- és környezetkultúra

0

9

0

f

3

1

 

3.

AKLB_TTTM069

Alkotási gyakorlatok

0

9

0

f

3

1

 

4.

AKLB_TTTM072

Vizuális nevelés ttp. VMT

9

0

0

v

4

1

 

5.

AKLB_TTTM070

Képzőművészeti gyakorlat és alkotótábor

0

9

0

f

3

1

 

6.

AKLB_TTTM078

Csoportos tanítási gyakorlat I.

0

0

9

f

3

2

AKLB_TTTM072

7.

AKLB_TTTM109

Képzőművészeti alkotótábor

0

9

0

f

0

2

 

8.

AKLB_TTTM074

Komputergrafika

0

9

0

f

2

2

 

9.

AKLB_TTTM079

Csoportos tanítási gyakorlat II.

0

0

9

f

3

2

AKLB_TTTM072

10.

AKLB_TTTM073

Bábművészet

0

9

0

f

2

2

 

11.

AKLB_TTTM075

Fotó

0

9

0

f

2

2

 

12.

AKLB_TTTM076

Műelemzés-esztétika

9

0

0

v

3

2

 

Összesen:

18

72

18

 

31

 

 

 


A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 31 kredit, ebből gyakorlati képzési modul: 6 kredit

A végzettség megszerzéséhez szükséges kontaktórák száma: 90 kontaktóra, iskolai tanítási gyakorlat: 18 óra

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

A vizuális nevelés műveltségterületen végzettséget igazoló dokumentum: betétlap, amely a tanítói alapképzés oklevelével együtt érvényes. (87/2015. Korm. rend.)

A végzettséget igazoló dokumentumban a képzés megnevezése:  vizuális nevelés műveltségterületi képzés

A vizuális nevelés műveltségterületi betétlap feljogosítja a tanítót vizuális nevelés műveltségterületnek megfelelő tantárgyak 1–6. osztályban történő tanítására.

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Dr. habil. Szunyogh László egyetemi docens

Képzés várható kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja:  elektronikus formában!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!