Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Turisztikai projektmenedzser tanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Turisztikai projektmenedzser tanácsadó

285 000 Ft

2

10 < 50

kéthetente

 Budapest

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Turisztikai projektmenedzser tanácsadó szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1700-3/2019.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Turisztikai projektmenedzser tanácsadó

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • agrár;
 • bölcsészettudomány;
 • gazdaságtudományok;
 • informatika;
 • jogi;
 • közigazgatási, rendészet és katonai;
 • műszaki;
 • pedagógiai;
 • társadalomtudomány;
 • természettudomány;
 • orvosi-és egészségtudomány;

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik a globális és az európai turizmus-gazdaság alapvető jellemzőit és trendjeit, Magyarország pozícióját a világ turisztikai térképén, Magyarország turizmusának jellemzőit és trendjeit, a magyar turizmusfejlesztési stratégiát és turizmuspolitikát, valamint a turizmus-fejlesztés intézményeit és azok felelősségét, mozgásterét, továbbá a magyar turizmus meghatározó turisztikai fejlesztési programjait. Elkötelezettek a települések, térségek turizmus-fejlesztési képességének erősítése iránt, Magyarország, mint turisztikai márka és a hazai desztinációk, mint turisztikai márkák pozícionálása iránt, a minőség iránt, egy fenntartható, az erőforrásokkal felelősen gazdálkodó turizmus működtetése iránt.

A végzett szakemberek az alábbi pozíciókat tölthetik be:

 • a turizmus állami irányításában: vezető szakértő / szakértő
 • közigazgatásban, központi vagy területi szinten, projekt tervezés területén: vezető szakértő
 • magánszektorban: fejlesztési tanácsadó
 • fejlesztési projektben: szakmai vezető / projektmenedzser / projektkoordinátor / projektasszisztens
 • önkormányzatoknál: turisztikai fejlesztési szakértő / referens

 

A TURISZTIKAI PROJEKTMENEDZSER TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

 

A kötelező tantárgyak listája

Ssz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

       

1.

Turisztikai trendek

5

9

9

f

2.

Desztinációmenedzsment

5

12

12

v

3.

Turisztikai projektek elemzése

5

12

12

f

4.

Projektmenedzsment

5

15

15

v

5.

Európai Uniós források felhasználási rendje

5

15

15

f

6.

Tárgyalástechnika

5

12

12

f

Összesen

30

75

   
 

2. félév

       

7.

Turizmusfejlesztés

5

12

12

v

8.

Önkormányzatok szerepe a turizmusban

5

9

9

v

9.

Európai Uniós projektek menedzsmentje

5

9

9

f

10.

Közbeszerzés és speciális beszerzés, közbeszerzések ellenőrzés

5

9

9

f

11.

Pénzügyi ismeretek

5

12

12

v

12.

Projektmunka

5

0

60

 

Összesen

30

51

   

 

Szak kreditek összesen

60

126

   

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 • Szakmai turisztikai ismeretek: 20 kredit (turisztikai trendek, desztinációmenedzsment, turizmusfejlesztés, önkormányzatok szerepe a turizmusban ismeretek)
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35 kredit (turisztikai projektek elemzése, menedzsmentje, Európai Uniós források felhasználási rendje, projektmenedzsmentje, tárgyalástechnika, pénzügyi ismeretek, közbeszerzési ismeretek)
 • A projektmunka kreditértéke: 5 kredit

 

Tanterv:

https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTktMDktMDkiLCJha3RzemFrIjoiR1RJTF9UVFQiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiR1RJTF9UVFQiLCJha3RzemFraXIiOiJHVElMX1RUVCIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:

eredményes záróvizsga teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Happ Éva

Képzés kezdete: 2025. tavasz

Jelentkezési határidő: 2025. január 31.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea@sze.hu.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT! 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz. 

 

Sajtómegjelenés: