Tűzvédelmi szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Tűzvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

280.000 Ft

4 félév

10 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Tűzvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/661-5/2020.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tűzvédelmi szakmérnök

 

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett tűzvédelmi, építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, közlekedésmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki oklevél.

Más szakon szerzett mérnöki oklevelek esetén a felvétel - egyedi elbírálás szerint vagy kritérium- feltétel nélkül, vagy meghatározott diszciplínákban előírt kredit megszerzésével történik.

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Képzési cél:

Gyakorlati képességekkel rendelkező szakmérnökök képzése tűzvédelmi és iparbiztonsági tervező, ipari és szolgáltató cégek (versenyszféra) számára, továbbá a katasztrófavédelem (szakhatóság) speciális területeire. A képzés további célja, hogy a hallgatók megszerezzék a témához kapcsolódó általános és szakmai ismereteket, melyre építve megismerhetik az integrált tűzvédelmi rendszerek felépítését, működésének feltételeit, használni tudják a rendelkezésükre álló számítógépes programokat, eljárásokat a magas szintű tűzvédelem kialakítása érdekében. A megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók képesek legyenek a tűzvédelmi tervezésre, az integrált tűzvédelmi rendszerek kiépítésére és működtetésére.

A képzés széleskörű ismereteket nyújt az égés-és oltáselmélet mellett a megelőző tűzvédelem, a tűzvédelmi tervezés, továbbá a számítógépes szimulációk mellett az üzemeltetés és a fenntartás területén is.

 

  • Szakmai törzsanyag: 60 kredit

Tartószerkezetek tűzvédelme; Épületszerkezetek tűzvédelme I-II; Közműépítés; Tűzvédelmi és építőipari minősítések; Égés és oltáselmélet I-II; Technikai ismertek; Veszélyes anyagok és kárelhárításuk I-II; Tűzvédelmi laboratóriumi gyakorlatok; Mentésegészségügy és veszélypszichológia.

 

  • Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

Létesítés és használat tűzvédelme I-II-III; Tűzvizsgálattan; Tűzmodellezés és tűzkockázat elemzés; Tűzoltás és kárelhárítás I-II; Tűzmodellezés és tűzkockázat elemzés; Tűzvédelmi berendezések tervezése I-II; Tűzvédelmi igazgatás; Biztosítási szakismeretek; Tűzeseti diagnosztika és rekonstrukció.

 

  • Választható tárgyak: 4 kredit

Műszaki alapismeretek, Tűzesetek környezeti hatásai

 

  • Szakdolgozat: 10 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma kiadásának feltétele: Szakdolgozat sikeres megvédése

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

Az oklevél minősítése: a 4 félév tárgyainak átlaga, a szakdolgozat bírálati jegyének, valamint a szakdolgozat védés érdemjegyének számtani átlaga.

 

Kapcsolattartó: Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-733 szalain@sze.hu)

Szakfelelős:  Dr. habil. Kuti Rajmund egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő2023. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre, nyelvvizsga bizonyítvány.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!