Útügyi technológiai szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

útügyi technológiai

200.000 Ft

2

10<50

havonta

Győr

MUSZ

 

Megnevezés (engedélyszám): Útügyi technológiai szakirányú továbbképzési szak  (FF/2027-2/2014)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: útügyi technológus-szakmérnök

Felvételi követelmények:  

 • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: Építőmérnöki alapképzési szak
 • a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: Legalább alapképzési szakon szerzett közlekedésmérnöki, gépészmérnöki vagy vegyészmérnöki végzettség és legalább 5 év a közúti létesítmények tervezésében, kivitelezésében, minőségellenőrzésében, lebonyolításában, fenntartásában, üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlat (vagylagosan).

Képzési idő:  2 félév

Megszerezhető kreditek:  60 kredit

Kompetenciák:

 • elemző, problémamegoldó készségek, képességek
 • tanulási és önfejlesztési képességek
 • műszaki-gazdasági kommunikációs készségek

Ismeretkörök:

 • szabályozási környezet  (szakpolitika, környezetvédelem, jog, szabványok, finanszírozás) 3-6 kredit
 • Minőség-és kockázatmenedzsment (metrológia, kontrolling, szabványosítás) 3-6 kredit
 • Útpályaszerkezetek technológiai kérdései 18-24 kredit
 • Geotechnika 4-10 kredit
 • Utak és tartozékaik fenntartása, üzemeltetése,nyilvántartása 8-16 kredit

Tanterv letölthető INNEN

Diploma kibocsátásának feltétele: 

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése


A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft) 

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea, tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Makó Emese

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea##kukac##sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat és szakmai gyakorlati igazolás. 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.