Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

VÁLTOZÁS! A HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁS DIÁKIGAZOLVÁNNYAL

2023. szeptember 1. napjától a 16. életévüket betöltött hallgatók esetében a tanulói, hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással igazolható.

A Kormány 362/2011. (XII.30.) rendelete szabályozza a felsőoktatásban használt állandó és ideiglenes diákigazolványok igénylésének menetét.

ÁLLANDÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 1. A Kormányablakban fényképet és aláírás mintát kell készíttetni (itt elkészül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer – NEK adatlap). Az online felületen diákigazolvány (NEK-adatlap) ügyintézéshez az „Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció(KIEGS00011)” ügykört kell kiválasztani.
  A NEK adatlap 5 évig érvényes, későbbiekben további igényléshez is használható (ha elveszett, díjmentesen kérhető másokat).
 2. Új NEK azonosító beszerzése szükséges személyes adat változás esetén, vagy a fénykép és az aláírás érvényességi idejének lejárta után.
 3. A Kormányablakból kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat egyeztetni kell a Neptunban lévő adatokkal. Az eltérést feltétlenül szükséges jelezni és a helyes adatokat megadni a Tanulmányi Ügyintézőnek!
 4. A NEK adatlapon lévő NEK azonosítóval a diákigazolvány igénylést a Neptun rendszerben kell elindítani – Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés. (A NEK-azonosító beírásakor a kötőjeleket ki kell hagyni.)

Az egyetem a leadott igényléseket a FIR-rendszeren keresztül továbbítja gyártásra.

Első éves hallgató esetében CSAK a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség az igénylés elindítására.

 1. Amennyiben az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően az oktatási igazolvány érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak - az oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.
 2. A diákigazolvány igénylése díjmentes.
 3. Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Tanulmányi Osztály (TO) címére postázza. A TO ügyintézője Neptunos üzenetben tájékoztatja a diákigazolvány és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matrica átvételi módjának lehetőségeiről.

IDEIGLENES DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 • Amennyiben a korábbi diákigazolványa már nem érvényes (pl. középiskolai), vagy elveszett, megrongálódott, akkor kell ideiglenes diákigazolványt igényelni.
 • Az előző leírás alapján el kell indítani az állandó diákigazolvány igénylését.
 • Az állandó diákigazolvány igénylését követően kérésére a TO kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt.
 • Ideiglenes diákigazolvány igényléséhez kérjük keresse ügyintézőjét emailen vagy személyes fogadási időben (to.sze.hu).
 • Ügyintézői elérhetőségek: https://to.sze.hu/munkatarsak

Érvényesítés

Az igazolvány félévekre érvényesíthető az ügyintézőktől átvehető hologramos matricákkal. Az átvételt minden esetben aláírással kell igazolni, matrica csak az igazolványra ragasztva adható át.
A matricát csak aktív státuszú hallgatók kaphatják (passzív félévre nem jár).

A diákigazolványnak gyártási díja nincs, de érvényes matricával történő elvesztése esetén 3500 forintot köteles a tulajdonosa megfizetni az Egyetem részére.

DIÁKIGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A 362/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 3.§ alapján a diákigazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig érvényes

HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁSA DIÁKIGAZOLVÁNNYAL 

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény, 2023. szeptember 1. napjától hatályos változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással (ideiglenes diákigazolvány) igazolható.

Jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül.

Továbbiakban nem csak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő hallgatóknak kell diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan személynek, aki az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

 • szociális hozzájárulási adó körébe tartozó szolgáltatások
 • hallgatói jogviszony igazolása
 • társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás
 • fiatal felnőtt utógondozói ellátásra irányuló kérelem
 • iskoláztatási támogatás, iskolakezdési támogatás
 • gyermeknevelési támogatás
 • kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása
 • árvasági ösztöndíj
 • nevelési ellátás a sajátos nevelési igényű, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermek után
 • családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 • árvaellátás
 • egészségügyi szolgáltatás (egészségbiztosítás)
 • iskolaszövetkezeti munkavégzés
 •  az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. hatálya alá tartozó ügyek