Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Adatkezelés, üzleti elemzés és jelentéskészítés Excelben

 

Előadás neve

Képzési díj

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

 Adatkezelés, üzleti elemzés és jelentéskészítés Excelben

240.000 forint

2024/25 őszi szemeszter

10 < 50

Győr

A tanfolyam anyagát összeállította és oktatja:

Dr. Koppány Krisztián PhD
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék, egyetemi docens
Controlling szakközgazdász másoddiplomás továbbképzések, szakfelelős

Tartalom és időbeosztás

A tanfolyam 2024 őszén az alábbi tartalommal és időbeosztás szerint kerül meghirdetése. Egy órarendi blokk 3 db 45 perces tanórát jelent. A foglalkozások az alábbi táblázatban megjelölt pénteki napokon a Széchenyi István Egyetem központi kampuszán az ÚT főépület alagsorában található B6 számítástechnikai kabinetben kerülnek megtartásra.

Blokk

Dátum

Idősáv

A foglalkozás témái, tartalma

1

folymatban folyamatban

Excel alapismeretek: az Excel kezelőfelülete, az Excel-képernyő részei, funkciói a gyorselérési eszköztártól az állapotsorig, a kezelőfelület testre szabása; hatékony adatbevitel és mozgás a munkalapokon és a munkalapok között, gyorsbillentyűk; képletek és függvények alapszinten, relatív, abszolút és vegyes hivatkozás; fájlműveletek; szerkesztési műveletek: törlés, cellatörlés, másolás, kivágás, beszúrás, beillesztés, irányított beillesztés, műveletek, transzponálás stb.; nézet- és ablaktábla-beállítások; formátumok és formázási műveletek; keresés és kijelölés, irányított kijelölés, kitöltés; munkalapok elrejtése és felfedése; lapvédelem és füzetvédelem; nyomtatási beállítások.

2

folymatban folyamatban

Táblázatok és Pivot-táblák (kimutatások): munkalaptáblák formázása táblázatként, a táblázat funkciói; kimutatások (Pivot-táblák) készítése táblázatból vagy tartományból; mezők elhelyezése területekre drag & drop módon; kimutatás elrendezése, megjelenítés kicsinyítve, tagolva, táblázatos formában; összes elemfelirat megismétlése, illetve ennek kikapcsolása; részösszegek és főösszegek kezelése; kimutatások és értékek formázása; kibontás, összecsukás, lefúrás; rendezés és szűrés, értékszűrők, toplista; mezők csoportosítása; kimutatásdiagram; jelentésszűrő, szeletelő és idősor; feltételes formázás kimutatásokban; a KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvény használata; Pivot-táblák frissítése, áthelyezése; értékek megjelenítése és értékösszegzési szempontok; számított mezők és számított tételek.

3

folymatban folyamatban

Szöveg-, dátum-, idő-, feltétele- és keresőfüggvények alkalmazása üzleti feladatokban: szöveg-, dátum- és időkelés Excelben, a SZÁM, SZÖVEG.E, BAL, CSERE, ÉRTÉK, HELYETTE, HOSSZ, JOBB, KÖZÉP, SZÁMÉRTÉK, SZÖVEG, SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.TALÁL, DÁTUM, DÁTUMÉRTÉK, ÉV, HÉT.NAPJA, HÉT.SZÁMA, HÓNAP, HÓNAP.UTOLSÓ.NAP, IDŐ, IDŐÉRTÉK, ISO.HÉT.SZÁMA, KALK.DÁTUM, KALK.MUNKANAP, KALK.MUNKANAP.INTL, MA, MOST, MPERC, NAP, NAP360, NAPOK, ÓRA, ÖSSZ.MUNKANAP, ÖSSZ.MUNKANAP.INTL , PERCEK, TÖRTÉV, SZUMA, SZUMHATÖBB, ÁTLAGHA, ÁTLAGHATÖBB, DARAB, DARABHA, DARABHATÖBB, FKERES, VKERES, HOL.VAN, INDEX, VÁLASZT és INDIREKT függvények.

4

folymatban folyamatban

Statisztikai és "mi lenne, ha" típusú elemzések, regresszió- és idősorelemzés üzleti feladatokban: MIN, MAX, ÁTLAG, MEDIÁN, MÓDUSZ, és KVARTILIS.KIZÁR függvények; interkvartilis terjedelem; outlier; doboz- vagy box-plot diagram; hisztogram; korrelációs együttható, KORREL függvény; pontdiagram; regressziós egyenes, lineáris trendvonal, regressziós egyenlet; determinációs együttható (R-négyzet); tömbfüggvények, TREND függvény, LIN.ILL függvény, ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, exponenciális trendvonal, LOG.ILL függvény, LN függvény, NÖV függvény, szezonindexek, korrigált átlagos szezonindexek; körkörös hivatkozások és közelítés; célérték-keresés, célcella, célérték, módosuló cella; egydimenziós adattábla, kétdimenziós adattábla, adattáblák újraszámolása.

5

folymatban folyamatban

Pénzügyi függvények alkalmazása, megtérülési és beruházásgazdaságossági számítások, üzleti projektértékelés: jövőérték (FV); futamidő, kamatperiódus; törtévi kamat; kamatos kamat; MR függvény; jelenérték (PV); KJÉ függvény; annuitás; JBÉ függvény; MÉ függvény; RÁTA függvény; annuitásos hitel; RÉSZLET, PRÉSZLET és RRÉSZLET függvény; ÖSSZES.KAMAT és ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény; PER.SZÁM függvény; egyenletes tőketörlesztésű hitel; LRÉSZLETKAMAT függvény; beruházásgazdaságossági számítások, szabad cash-flow (FCF), nettó jelenérték (NPV), NMÉ függvény, belső megtérülési ráta (IRR), BMR függvény, XNJÉ függvény, XBMR függvény, beruházási projektek megtérülésének érzékenységvizsgálata egy- és kétdimenziós adattáblákkal.

6

folymatban folyamatban

Az Excel vizualizációs eszköztára: a diagramok osztályozása funkció szerint; állományi (stock) és folyamat (flow) jellegű változók ábrázolási szabályai; egyszerű vonaldiagram; diagramterület és rajzterület; tengelyformázások, nagyságrendek; diagram- és tengelycímek; adatfeliratok; kombinált vonal-vonal diagram, másodlagos függőleges tengely, másodlagos vízszintes (kategória)tengely; egyszerű oszlopdiagram; kombinált vonal-oszlop és kombinált oszlop-oszlop diagram; két- és háromdimenziós kördiagram; halmozott oszlopdiagram; adatsorvonalak; 100%-ig halmozott oszlopdiagram; halmozott területdiagram, 100%-ig halmozott területdiagram; háromdimenziós oszlopdiagram; buborékdiagram; egymást átfedő oszlopdiagramok; perecdiagram; sugár- vagy pókhálódiagram; tachodiagram; microchartok; értékgörbék; vizualizációs lehetőségek feltételes formázással.

7

folymatban folyamatban

Eltéréselemzés Excelben I: a controlling eltéréselemzés vizualizációja Excelben, a vízesés-diagram, tárgy-bázis, tény-terv eltérések, részhatások; az Excel beépített vízesés-diagramja, beállítás összesített értékként, színséma, színséma módosítása; halmozott oszlop- és sávdiagramos megoldások; a vízesés-diagram alkalmazás lehetőségei a controlling és a gazdasági elemzés területén, példák; a controlling eltéréselemzés néhány módszere (alternatív eltérésfelbontás, kumulatív technikák: a láncbehelyettesítés és abszolút különbözetek módszere) és megvalósításuk Excelben.

8

folymatban folyamatban

Eltéréselemzés Excelben II, eltéréselemzés konkrét vállalati példákon: árbevétel eltéréselemzés, mennyiségi (volumen), ár- és árfolyamhatás; a fedezeti összeg eltéréselemzése: a volume-mix-margin módszer; a ROE megtérülési mutató eltéréselemzése a DuPont-módszer módosított változatával: tőkeáttételi (LR), eszközhatékonysági (ATO), jövedelmezőségi (ROS), kamatteher (IB) és adóteher (TB) hatás.

9

folymatban folyamatban

Főkönyvi adatokon alapuló felsővezetői controlling jelentés készítése Excelben I: havi főkönyvi kivonatok txt vagy csv fájlban; külső adatkapcsolat létrehozása, külső adatok átalakítása, beolvasása PowerQuery-vel; a kapcsolat tulajdonságainak beállításai, adatfrissítés a fájl megnyitásakor stb.; a betöltés helye: táblázat vagy munkafüzet; a táblázat számított oszlopokkal való bővítése; főkönyvi kivonat Pivot-táblában; eredménysorok címkéinek alkalmazása a főkönyvi kivonat táblázatban; Pivot-tábla készítése eredménykimutatáshoz; eredménykimutatás összeállítása KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvénnyel; eredményhatás eltéréselemzés készítése vízesés-diagrammal.

10

folymatban folyamatban

Főkönyvi adatokon alapuló felsővezetői controlling jelentés készítése Excelben II: havi és ytd árbevétel kimutatás és kombinált oszlop-vonal kimutatásdiagram; havi és ytd adózott eredmény kimutatás és kombinált oszlop-vonal kimutatásdiagram; Pivot-tábla készítése a likviditási helyzet (pénzeszközök) alakulásának bemutatásához; az egyképernyős ripotfelület kialakítása; munkalapok, görgetősávok és munkalapfülek elrejtése; a riport munkalap- és munkafüzet védelme.

Részvételi díj

240.000 Ft / fő

A Széchenyi István Egyetem a képzés elvégzéséről mikrotanúsítványt állít ki.

Jelentkezés és további információk

Szakfelelős: dr. Koppány Krisztián egyetemi docens;  Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék (96) 503-400

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központ tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 10.000 forint

A fent megjelölt összeget az  10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. 

 

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevélmásolat, bizonyítvány másolat (közép és felsőfokú végzettség esetén)
  • regisztrációs díj befizetésének bizonylata

 

A jelentkezők közül a képzésvezető határozza meg a résztvevőket létszám, bizonyítványi eredmény alapján. Amennyiben a képzés indítása meghiúsul, az Egyetem a jelentkezési díjat visszatéríti.

 

2024 szeptemberétől az alábbi szakirányú továbbképzést is tervezzük elindítani:  

Controlling szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Bővebb információ ITT!