Controlling szakközgazdász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Controlling szakközgazdász

350 000 Ft

2

10<20

általában kéthetente péntek, szombat

Győr,

GAZD

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Controlling szakközgazdász

 

A „Controlling szakközgazdász” képzés szakirányú továbbképzés, közgazdász alapdiplomával rendelkezők számára. A két féléves képzést azoknak ajánljuk, akik az alapképzésen megszerzett, a vállalati/intézményi gazdálkodással kapcsolatos átfogó, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés stb.) speciális ismereteire, kompetenciáikra, már meglévő gyakorlati tapasztalataikra építve szeretnék bővíteni a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésével, tervezésével és controlling-rendszerfejlesztési feladataival kapcsolatos elméleti és módszertani ismereteiket, gyakorlati tudásukat. (A már meglévő gyakorlati tapasztalat nem feltétele a képzésre történő jelentkezésnek, a „Controlling szakközgazdász” továbbképzés közvetlenül az alapdiploma megszerzését követően is elkezdhető.)

 

Szakvezető: Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

 

A szak mintatanterve:

 

ssz.

Tantárgyak megnevezése

Féléves óraszám

bszf.

Tárgy kredit

 

1. félév

 -

 

 

1.

Adatkezelés és üzleti elemzések Excelben

15

v

5

2.

Nemzetközi pénzügyi beszámolók

12

v

4

3.

Vezetői számvitel és önköltségszámítás

15

v

5

4.

Adótervezés

9

v

3

5.

Controlling rendszerek a gyakorlatban

9

f (három fokozatú)

3

6.

Pénzügyi menedzsment

15

v

5

7.

Controlling jelentések (reporting) Excelben

15

v

5

 

Összsesen:

 

30

 

2. félév

 

 

8.

Controlling informatika

12

f (három fokozatú)

4

9.

Kockázatmenedzsment

12

v

4

10.

Komplex vállalati tervezés (budgeting) Excelben

15

v

5

11.

Vállalkozások finanszírozása

12

v

4

12.

HR controlling

9

v

3

13.

Szakdolgozat

 -

 -

10

 

Összesen:

 

30

Összes kreditpontszám:

60

  

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele:

A képzésen közgazdász főiskolai, BA, BSc oklevéllel lehet részt venni

 

A képzési idő: 2 félév

 

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Controlling szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett – a vállalati/intézményi gazdálkodás, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés, stb.) – ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és fejlesztési feladatainak megoldására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A controlling szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • A pénzügyi számvitellel, és így a számvitelnek, mint a piac szereplőinek tájékoztatását biztosító jogszabályi előírásokban rögzített jellemzőit,
 • A vezetés információ forrásának a törvényi szinten keretjellegű szabályozottságát,
 • Az önköltségszámítás rendjét, módszereit,
 • Az IT alkalmazási területeit, fejlesztési folyamat szakaszait, résztvevőit, módszereit,
 • Az adattárházak, rendszerek és az operatív adatbázisok alkalmazásának összehasonlítását a döntéstámogatás szempontjából,
 • Informatikai adatvédelmet, biztonsági szabványokat,
 • Vezetői információs rendszereket

A controlling szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:

 • Értelmezni a számviteli kimutatásokban szereplő eredményt, elemezni a gazdálkodásban mutatkozó eltéréseket.
 • Elemezni a stratégiai környezetet és a versenytársak tevékenységét.
 • Kidolgozni a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást.
 • A vállalkozás költségeinek és bevételeinek tervezésére.
 • Értelmezi a pénzügyi és vezetői számvitel fogalmát, figyelemmel kíséri mindkét területet.
 • Önállóan használni a vezetői számvitel alapvető funkcióit: jövedelmezőség-számítás, döntéstámogatás és teljesítményértékelés.
 • Kifejezni a stratégiai és az operatív controlling összefüggéseit.
 • Összeállítani a vállalat üzleti modelljét, ezáltal megteremti az eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás és likviditás közötti kapcsolatot.
 • Ismeretei révén biztosítja az üzleti modellezést informatikai eszközökkel.
 • Költségek kimutatására és elemzésére szolgáló számításokat - ezen belül folyamatköltség- és a célköltség számításokat - végez, és a költségszámításhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet.

 

 • Képes kiválasztani a controlling tevékenységek támogatását szolgáló informatikai alkalmazásokat, meghatározza a velük szemben támasztott követelményeket, kiépíti a rendszert és irányítja működtetését.
 • Kiválasztani a saját szervezeténél az adott feladat ellátásához célszerűen alkalmazható gazdasági és üzleti statisztikai módszereket (mikro- és makroszintű elemzésekhez szükséges közgazdasági háttérismeretek, piacelemzési eljárások, prognosztizáció stb.)
 • Értelmezni és használni az alapvető számviteli kimutatásokat (főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás).
 • A cash-flow kimutatás összeállítására
 • Projektbeszámolók önálló elkészítésére
 • Az informatika, az információs rendszerek alkalmazására
 • Kockázatmenedzselésre

 

Személyes adottságok, készségek

 • döntésképesség
 • megbízhatóság, precizitás
 • felelősségtudat
 • problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása)
 • tervezési és értékelési képesség,
 • információgyűjtő és rendszerező képesség,
 • elemző készség
 • visszacsatolási készség
 • logikus gondolkodás
 • kreativitás
 • ellenőrzőképesség
 • kapcsolatteremtő készség
 • hatékony kommunkációs képesség,
 • prezentációs képesség
 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

 • Európai Unió jogi és gazdasági környezetére vonatkozó előírások alkalmazása,
 • A belső/vezetői ellenőrzési rendszer elemeit, az azok között fennálló kölcsönhatásokat elemezi és megérti,
 • A jövedelmezőség- és fedezetelemzéssel kapcsolatos számításokat végez, az ezekből kiinduló döntéseket előkészíti és támogatja,
 • A vállalatirányítási ismereteit alkalmazva részt vesz a közép-, illetve a felsővezetői döntések előkészítésében, továbbá a döntések meghozatalában a vállalat működésének minden területén,
 • Kidolgozza a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást,
 • Alkalmazni a gazdasági, piaci információkat a korszerű informatikai eszközök felhasználásával, történő rendszerezését, értékelését és ehhez kapcsolódva segítik az üzleti stratégia kialakítását, illetve a közép- és felsővezető ez irányú döntéseinek előkészítését.
 • Képes integrálni a controllingot a vállalati stratégiában, a működési és az irányítási tevékenységben,
 • A controlling rendszer kialakításának irányítása, illetve a már működő rendszer egyes elemei között meglévő kölcsönhatások felülvizsgálata a vállalat/vállalkozás előrehaladása érdekében,

 

 • Értelmezi és alkalmazza a gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, adózási statisztikai, ellenőrzési) stratégiai és operatív kontrolling módszereket,
 • A menedzsment számára a vállalatfinanszírozáshoz – beruházási döntések, döntési kritériumok- cash flow –k becslése,
 • Önálló feladatmegoldásra, a döntések előkészítésére, koordinálására, projektek menedzselésére,
 • Megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában, vezetői pozíciók betöltése.

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 50 kreditpont

vállakozások finanszírozása 9 kredit
pénzügyi, vezetői számvitel 9 kredit
controlling  16 kredit
információtechnológia  9 kredit
kockázatmenedzsment  4 kredit
adótervezés 3 kredit
szakdolgozat 10 kredit


A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga teljesítése

Képzés helye: Győr, Széchenyi István Egyetem

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő: 2023..augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.

Egyéb információk:   A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!