Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Controlling szakközgazdász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Controlling szakközgazdász

350 000 Ft

2

10 < 50

kéthetente

 Győr/Budapest

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Controlling szakközgazdász   Engedélyszám:  FF/1231-2/2014

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Controlling szakközgazdász

Tudományterület: gazdaságtudományi képzési terület

Felvételi követelmények: A képzésen közgazdász főiskolai, BA, BSc oklevéllel lehet részt venni

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A „Controlling szakközgazdász” képzés szakirányú továbbképzés, közgazdász alapdiplomával rendelkezők számára. A két féléves képzést azoknak ajánljuk, akik az alapképzésen megszerzett, a vállalati/intézményi gazdálkodással kapcsolatos átfogó, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés stb.) speciális ismereteire, kompetenciáikra, már meglévő gyakorlati tapasztalataikra építve szeretnék bővíteni a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésével, tervezésével és controlling-rendszerfejlesztési feladataival kapcsolatos elméleti és módszertani ismereteiket, gyakorlati tudásukat. (A már meglévő gyakorlati tapasztalat nem feltétele a képzésre történő jelentkezésnek, a „Controlling szakközgazdász” továbbképzés közvetlenül az alapdiploma megszerzését követően is elkezdhető.)

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Controlling szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett – a vállalati/intézményi gazdálkodás, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés, stb.) – ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és fejlesztési feladatainak megoldására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A controlling szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • A pénzügyi számvitellel, és így a számvitelnek, mint a piac szereplőinek tájékoztatását biztosító jogszabályi előírásokban rögzített jellemzőit,
 • A vezetés információ forrásának a törvényi szinten keretjellegű szabályozottságát,
 • Az önköltségszámítás rendjét, módszereit,
 • Az IT alkalmazási területeit, fejlesztési folyamat szakaszait, résztvevőit, módszereit,
 • Az adattárházak, rendszerek és az operatív adatbázisok alkalmazásának összehasonlítását a döntéstámogatás szempontjából,
 • Informatikai adatvédelmet, biztonsági szabványokat,
 • Vezetői információs rendszereket

A controlling szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:

 • Értelmezni a számviteli kimutatásokban szereplő eredményt, elemezni a gazdálkodásban mutatkozó eltéréseket.
 • Elemezni a stratégiai környezetet és a versenytársak tevékenységét.
 • Kidolgozni a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást.
 • A vállalkozás költségeinek és bevételeinek tervezésére.
 • Értelmezi a pénzügyi és vezetői számvitel fogalmát, figyelemmel kíséri mindkét területet.
 • Önállóan használni a vezetői számvitel alapvető funkcióit: jövedelmezőség-számítás, döntéstámogatás és teljesítményértékelés.
 • Kifejezni a stratégiai és az operatív controlling összefüggéseit.
 • Összeállítani a vállalat üzleti modelljét, ezáltal megteremti az eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás és likviditás közötti kapcsolatot.
 • Ismeretei révén biztosítja az üzleti modellezést informatikai eszközökkel.
 • Költségek kimutatására és elemzésére szolgáló számításokat - ezen belül folyamatköltség- és a célköltség számításokat - végez, és a költségszámításhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet.

 

 • Képes kiválasztani a controlling tevékenységek támogatását szolgáló informatikai alkalmazásokat, meghatározza a velük szemben támasztott követelményeket, kiépíti a rendszert és irányítja működtetését.
 • Kiválasztani a saját szervezeténél az adott feladat ellátásához célszerűen alkalmazható gazdasági és üzleti statisztikai módszereket (mikro- és makroszintű elemzésekhez szükséges közgazdasági háttérismeretek, piacelemzési eljárások, prognosztizáció stb.)
 • Értelmezni és használni az alapvető számviteli kimutatásokat (főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás).
 • A cash-flow kimutatás összeállítására
 • Projektbeszámolók önálló elkészítésére
 • Az informatika, az információs rendszerek alkalmazására
 • Kockázatmenedzselésre 

Személyes adottságok, készségek

 • döntésképesség
 • megbízhatóság, precizitás
 • felelősségtudat
 • problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása)
 • tervezési és értékelési képesség,
 • információgyűjtő és rendszerező képesség,
 • elemző készség
 • visszacsatolási készség
 • logikus gondolkodás
 • kreativitás
 • ellenőrzőképesség
 • kapcsolatteremtő készség
 • hatékony kommunkációs képesség,
 • prezentációs képesség

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

 • Európai Unió jogi és gazdasági környezetére vonatkozó előírások alkalmazása,
 • A belső/vezetői ellenőrzési rendszer elemeit, az azok között fennálló kölcsönhatásokat elemezi és megérti,
 • A jövedelmezőség- és fedezetelemzéssel kapcsolatos számításokat végez, az ezekből kiinduló döntéseket előkészíti és támogatja,
 • A vállalatirányítási ismereteit alkalmazva részt vesz a közép-, illetve a felsővezetői döntések előkészítésében, továbbá a döntések meghozatalában a vállalat működésének minden területén,
 • Kidolgozza a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást,
 • Alkalmazni a gazdasági, piaci információkat a korszerű informatikai eszközök felhasználásával, történő rendszerezését, értékelését és ehhez kapcsolódva segítik az üzleti stratégia kialakítását, illetve a közép- és felsővezető ez irányú döntéseinek előkészítését.
 • Képes integrálni a controllingot a vállalati stratégiában, a működési és az irányítási tevékenységben,
 • A controlling rendszer kialakításának irányítása, illetve a már működő rendszer egyes elemei között meglévő kölcsönhatások felülvizsgálata a vállalat/vállalkozás előrehaladása érdekében,

 

 • Értelmezi és alkalmazza a gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, adózási statisztikai, ellenőrzési) stratégiai és operatív kontrolling módszereket,
 • A menedzsment számára a vállalatfinanszírozáshoz – beruházási döntések, döntési kritériumok- cash flow –k becslése,
 • Önálló feladatmegoldásra, a döntések előkészítésére, koordinálására, projektek menedzselésére,
 • Megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában, vezetői pozíciók betöltése.

 

 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 50 kreditpont

vállakozások finanszírozása

9 kredit

pénzügyi, vezetői számvitel

9 kredit

controlling 

16 kredit

információtechnológia 

9 kredit

kockázatmenedzsment 

4 kredit

adótervezés

3 kredit

szakdolgozat

10 kredit

 

A szakirányú továbbképzés teljes mintatanterve elérhető: https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMjMtMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiR1RJTF9UQ0siLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiR1RJTF9UQ0tfMSIsImFrdHN6YWtpciI6IkdUSUxfVENLIiwiYWt0dGlwdXMiOiJ0YXJneWxpc3RhIn0=/m/1333

A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga teljesítése

Képzés helye: Győr, Széchenyi István Egyetem

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft) 

 

2023 szeptemberétől az alábbi 30 órás modult tervezzük elindítani:  Adatkezelés, üzleti elemzés és jelentéskészítés Excelben

Bővebb információ ITT!

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001 számot.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT! Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.