Biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó

495.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

GAZD

Megnevezés: Biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak  (FNYF/1949-3/2021.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  Biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma

Képzési idő: 2 félév

 Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja, hogy a pénzügyi – különösen a biztosítási - szektor bármely területén dolgozó szakemberek átfogó ismereteket szerezzenek a biztosítók működéséről és a biztosítók és az együttműködő piacokról (pénzügyi szektor, szolgáltatók).

Cél az, hogy a végzett szaktanácsadók magas szinten ismerjék a biztosítási folyamatokat, és képesek legyenek integrálni ezt a tudást mindennapi munkájuk során. Továbbá olyan átfogó szakmai ismereteket nyújtson a képzés, ami megfelelő szemléletmódot, gyakorlati ismereteket ad és innovatív gondolkodásra serkenti a végzett hallgatókat, akik a megszerzett tudást sikerrel használhatják.

A képzés mintatanterve

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

     

1.

Biztosítás elmélet

6

18

f

2.

Biztosítási jog

6

18

f

3.

Biztosítási vállalkozási ismeretek

6

18

f

4

Kockázatmenedzsment

6

18

f

5.

Biztosítók helye a pénzügyi intézményrendszerben

6

18

f

 

 

 

 

 

Összesen 1 félév

30

90

 
 

2. félév

     

6.

Pénzügyi számítások

6

18

f

7.

Biztosítás és befektetés

6

18

f

8.

Marketing és üzleti kommunikáció

6

18

f

9.

Biztosítási ágazatok

6

18

f

10.

Projektmunka

6

18

f

Összesen 2. félév

30

90

 

Összesen

60

180

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, bszf = számonkérés (f – folyamatos)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Szakmai alapismeretek ismeretkör/ismeretek: 24 kredit

Biztosítási elmélet 6 kredit

Biztosítási jog 6 kredit

Biztosítási ágazatok 6 kredit

Biztosítók helye a pénzügyi intézményrendszerben 6 kredit

 

Gazdasági és humán alapismeretek ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

Kockázatmenedzsment 6 kredit

Pénzügyi számítások 6 kredit

Biztosítás és befektetés 6 kredit

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12 kredit

Biztosítási vállalkozási ismeretek 6 kredit

Marketing és üzleti kommunikáció 6 kredit

 

A szakdolgozat (Projektmunka tantárgy keretében) kreditértéke: 6

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

A képzés tárgyainak eredményes teljesítése, szakdolgozat elkészítése és megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733; 06203463626; szalain@sze.hu)

Szakfelelős: Dr. Kovács Norbert, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2023/24 tanév őszi félév

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján IDE kattintva

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, kézzel írt motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!