Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Előadó-művészet BA

Művészeti Kar - MUK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Előadóművészet [*]

támogatott

6

A

N

K

Előadóművészet [*]

800 000 Ft

6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)

* klasszikus ének / klasszikus fagott / klasszikus furulya / klasszikus fuvola / klasszikus gitár / klasszikus gordon / klasszikus gordonka / klasszikus harsona / klasszikus hegedű / klasszikus klarinét / klasszikus kürt / klasszikus mélyhegedű / klasszikus oboa / klasszikus orgona / klasszikus szaxofon / klasszikus trombita / klasszikus tuba / klasszikus ütőhangszerek / klasszikus zongora.


Gyakorlati vizsga

Követelmények: szolfézs, zeneelmélet és zongora tárgyakból. A jelentkezővel történt egyeztetés alapján a vizsga személyesen, vagy koncert videófelvétel alapján történik.

Az előadóművészet (klasszikus ének) szakirányt választók számára a felvétel feltétele a fül orr-gégészeti igazolás.

A vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást:

Széchenyi István Egyetem – Művészeti Kar, 9025 Győr, Kossuth u. 5. | Tel.: 96/329-735, e-mail: struhar@sze.hu


A szakmáról

A képzésre klasszikus zenei előképzettséggel rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk. Számukra előzetes főtárgyi konzultációkat, előfelvételi meghallgatást biztosítunk. 

A hangszeres/ének szakirányok főtárgy felvételi vizsgáinak, valamint az elméleti és készségtárgyak alkalmassági felméréseinek követelményei a kar honlapján (muk.sze.hu) és a felvi.hu oldalán egyaránt elérhetők. A felvételi vizsgák időpontjairól a kar honlapján tájékozódhatnak a jelentkezők.


A képzésről

A képzés célja zenei előadóművészek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti, magas szintű előadó-művészeti tevékenység - elsősorban irányítás mellett, illetve csoportos teljesítmény keretében megvalósuló - végzésére a magyar és nemzetközi zenei és a kulturális életben. Kiművelt zenei ízlésük, magas szintű zenei és technikai, elméleti és gyakorlati ismereteik, előadói készségeik alapján képesek különböző zenei együttesekben művészi szolgálat teljesítésére, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az előadóművészet alapképzési szakon a hallgatók

 • a professzionális zenész szakmai tudásához szükséges alapvető elméleti és történeti zenei ismereteket, 
 • a szakiránynak megfelelő speciális előadóművészeti, elméleti ismeretek és repertoárismeretet, 
 • a zenei előadóegyüttesek műfaji sajátosságainak, működésük és működtetésük tartalmi, formai kereteinek, valamint társadalmi-művelődési adottságainak ismeretét, 
 • a kamarazenei, zenekari, illetve énekkari kultúra ismeretanyagát és repertoárját, 
 • a tanulmányok mesterképzés szinten történő folytatásához szükséges zenei készségeket és kellő mélységű elméleti ismereteket sajátíthatnak el.

Elhelyezkedés

Az Előadóművészet alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 

 • az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában zenekarokban, kamaraegyüttesekben, énekkarokban szólamaikat tisztán, formáltan, a stílus és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően megszólaltatni, 
 • a hangversenyéletben kamarazenészként vagy zenekari muzsikusként részt venni, 
 • saját környezetükben szólistaként, kísérőként, szólamvezetőként tevékenykedni, 
 • a zeneművészeti alkotásokat megérteni és azokat szakirányuknak megfelelően interpretálni, 
 • a zeneismeretüket és -szeretetüket hangszeren, énekkel, szóban és írásban terjeszteni, 
 • zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani.

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

 • A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerinti, a szakiránynak megfelelő előadói gyakorlat, hangversenyezés.