Építészmérnöki BSc

Követelmények:

rajz alkalmassági (Alk) és
matematika és
építészeti és építési alapismeretek v. építőipar ismeretek v. fizika v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek)

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

A rajz alkalmassági vizsga változatlan időpontban kerül megtartásra: 2020. május 19. - 22.

Az alkalmassági vizsga online csatornán keresztül kerül lebonyolításra. Ennek pontos módjáról és időpontjáról a jelentkezőket e-mailban értesítjük.

ALKALMASSÁGI VIZSGA SEGÉDLET

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Építészmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Építészmérnöki

325 000 Ft

7

 

A más intézményben tett rajz alkalmassági vizsga eredményét nem fogadjuk el. Az alkalmassági vizsga értékelése csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a "megfelelt" alkalmassági vizsga.

Az alkalmassági vizsga részei:

  • Szabadkézi rajz: látvány után távlati kép rajzolása geometrikus formákból álló testcsoportról, szabadkézzel. A rajzot grafiteruzával, erőteljes tónusértékekkel kell elkészíteni.
  • Kreativitás teszt: vizuális készségek és problémamegoldó képesség felmérése. Külön felkészülést nem igényel.
  • Motivációs beszélgetés: a beszélgetés során a jelentkező személyisége, motivációi, tájékozottsága kerül felmérésre.

A szakmáról

Épületekben és az épületek által létrehozott külső és belső terekben élünk. Életminőségünk szempontjából meghatározó, hogy ezek a terek szépek és jól használhatóak legyenek. Az építész ezeknek a tereknek, épületeknek létrehozásában, tervezésében, építésében, átalakításában és üzemeltetésében vállal aktív vezető szerepet. Az alapfokozatú Építészmérnöki BSc képzésre elsősorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik az épített környezetünk gyakorlati megvalósításának, konstruálásának, kivitelezésének, fenntartásának szeretnének részesei lenni.

 

A képzésről

Az alapjaiban megújult, 7 féléves BSc szak az Európai építészképzésekkel kompatibilis struktúrával, együttműködésen alapuló, projekt alapú oktatással várja hallgatóit.

A szak célja olyan elméleti és gyakorlati tudással rendelkező építészmérnökök képzése, akik elsősorban a magasépítő tevékenység szerteágazó szakterületein (kivitelezés, gyártás, vállalkozás, szakhatósági munka, épület- és településfenntartás) találják meg helyüket.

Szakunkon Győr és a régió elismert, vezető építészei, valamint a kapcsolódó művészeti és műszaki területek elismert szakemberei, kutatói oktatnak.

A hallgatók az Építész Műteremház nyújtotta ideális feltételek kihasználásával folytathatják tanulmányaikat. Hallgatói műterem és modellezőműhely biztosítja az egyénileg, vagy csoportokban végzett alkotómunkát, a közösségi életben való részvételt.

Az oktatási célok megvalósítását a hallgatók számára szervezett alkotóhetek, nyári alkotótáborok és hallgatói tervpályázatok is szolgálják.

 

Továbbtanulás
Az alapszakon végzett hallgatók a Széchenyi István Egyetem megújult rendszerű, 4 féléves Építész MSc szakán folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után teljes körű tervezési jogosultságot szerezhetnek. A hallgatók modulrendszerben működő specializációkban az érdeklődésüknek megfelelő szakterületeken mélyíthetik el tudásukat.

A BSc diploma megszerzése lehetőséget ad más hazai és külföldi építész MSc képzésekben történő tanulmányok folytatására is.

 

Elhelyezkedés
Az egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének adatai alapján végzett hallgatóink 42%-a a diploma átvételekor már rendelkezett állással, fél éven belül mindenki el tudott helyezkedni. Az elhelyezkedés jellemző területei: épületkivitelezés, építőanyag gyártás és kereskedelem, épületfenntartás, építésigazgatás.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.