Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

ESG - környezeti, társadalmi és irányítási szakember MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

L

A

ESG - környezeti, társadalmi és irányítási szakember

támogatott

2

M

L

K

ESG - környezeti, társadalmi és irányítási szakember 

450 000 Ft

2

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Az ESG környezeti, társadalmi és irányítási szakember MSc intézményi hatáskörben létesített és indított mesterképzési szak. 

Az oktatási helyszíne Győr.

A képzésre bármely alapképzésben szerzett diploma eredményével lehet jelentkezni.


A szakmáról

Az ESG – Környezeti, Társadalmi és Irányítási szakember (MSc) diploma választ jelent a szervezeti fenntarthatósági törekvések erősödése által generált igényre, egyben egy olyan, teljesen új, most kialakulóban lévő, de nagyon meghatározó területen kínál ismereteket. A holisztikus és vállalatközpontú megközelítéssel rendelkező szakemberek átfogó ismeretekkel rendelkeznek a környezeti, a társadalmi és az irányítási szempontok terén és támogatni tudják a szervezet abban, hogy a fenntarthatósági célokkal harmóniában működjön. A képzés nem szektorspecifikus, így a végzett szakemberek képesek valamennyi gazdasági ágban vezető feladatot ellátni az ESG stratégia kialakításában, bevezetésében és a működtetésben egyaránt, továbbá képesek lesznek olyan projekteket definiálni és megvalósítani, vezetni, melyek hozzájárulnak a fenntarthatósági, ESG-teljesítmény javításához.

A hallgatók a fenntartósággal összefüggő valamennyi lényeges vállalati vonatkozást megismerve a munkaerőpiacon jelenleg hiányszakmának tekinthető és keresett végzettséget szerezhetnek. A szakma elsajátítását elsősorban, de nem kizárólag azoknak ajánljuk, akik rendelkeznek fenntarthatósági, környezetvédelmi, vagy ezzel rokon alapismeretekkel; érdeklődnek a vállalati stratégaialkotás, a felelős vállalatirányítás és az ezeket támogató gazdasági eszközök alkalmazása iránt.


A képzésről

A rövid ciklusú (egy éves) ESG – Környezeti, Társadalmi és Irányítási szakember (MSc) képzés során gyakorlatorientált, és intenzív ismeretátadási szemléletű módszert alkalmazunk, fókuszálva az ismeretek átadása mellett a kompetenciafejlesztésre is. A képzés elsősorban olyan érdeklődők számára kíván vonzó lehetőséget teremteni, akik az ESG területén szeretnének elhelyezkedni és ESG vezetőként kívánnak tevékenykedni a mesterszak elvégzését követően. Az elengedhetetlen alapozó ismereteken túl olyan módszerek és ismeretek megszerzésére nyújtanak lehetőséget az egyes tárgyak, amelyek közvetlenül a vállalati működésre reflektálva vezetik végig a hallgatókat az ESG alapoktól egészen az auditáltatható jelentés elkészítéséig, megismertetve a kapcsolódó vállalati tevékenységek összefüggéseit. A képzés szerves részét képezi a vállalati gyakorlat megszerzése, amely során a hallgatók a saját szervezetüknél, vagy választott más szervezetnél konkrét feladatokon tesztelhetik a megszerzett tudást, és lehetőségük nyílik a feltárt kihívások megvitatására is.


Elhelyezkedés

Az ESG – Környezeti, Társadalmi és Irányítási szakember (MSc) végzettséggel rendelkezőket valamennyi szektorbéli szervezet tárt karokkal várja. A rövid ciklusú képzés célja részben éppen az, hogy a jelenleg meglévő, és a jövőben várhatóan tovább fokozódó munkaerőpiaci hiányt pótolni tudja, amely az Európai Uniós szintű jogszabályi környezet változása nyomán kialakult. Az elsődleges elhelyezkedési lehetőség az ESG szabályozás által érintett szervezeteknél nyílik, de emellett a végzett hallgatók a vállalati fenntarthatóság területén minden szervezetnél eredményesen el tudnak helyezkedni.

A magasan képzett ESG szakemberek tevékenysége olyan hosszútávú előnyöket is eredményezhet valamennyi szervezet számára, hogy alkalmazásuk megtérülése miatt a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei hosszútávon is stabilak, míg középtávon kifejezetten erősödő tendenciát mutatnak.


Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató