Űrlap - Kérdőív beiratkozáshoz 2020

Kedves Hallgató!

Engedje meg, hogy ezúton gratuláljunk sikeres felvételijéhez a Széchenyi István Egyetemre. 

Az alábbiakban a felvételi időszakhoz kapcsolódóan tennénk fel néhány kérdést, kérjük, válaszaival segítse munkánkat! 

Köszönettel: Széchenyi István Egyetem

Milyen finanszírozási formára nyert felvételt? * 


Milyen képzési szintre nyert felvételt? * 
Az Széchenyi István Egyetem mely karára nyert felvételt? * 

Hányadik helyen jelölte meg a Széchenyi István Egyetemet a felvételi eljárás során? * 
(ha több képzésünket is megjelölte, csak az első sorszámát adja meg.)
Továbbtanulása szempontjából mennyire tartotta hasznosnak a felsorolt információforrásokat?
(0 = nem szereztem innen információt; 1 = egyáltalán nem volt hasznos; 5 = nagyon hasznos volt)
Felvételi eljárással kapcsolatos weblapok (pl. felvi.hu) * 


Egyetem központi weblapja (uni.sze.hu) * 


Egyetem felvételi weblapja (felveteli.sze.hu)  


Országos tájékoztató kiadványokból * 


Intézményi tájékoztató kiadványokból * 


Barátok, ismerősök * 


Szülők, család * 


Újságokban megjelenő információk * 


Egyéb:  
A Széchenyi István Egyetemre való jelentkezését milyen mértékben befolyásolták az alábbi tényezők?
(1 = egyáltalán nem befolyásolt; 5 = nagyon befolyásolt)
Intézmény hírneve, ismeretsége * 

Az egyetem és az ipar szoros és jó kapcsolata * 

Elérhető ösztöndíjak, hallgatói juttatások mértéke * 

Költségtérítés mértéke * 

Gyakorlatorientált képzések * 

Nyelvtanulási lehetőségek (ingyenes) * 

Barátaim is ide jelentkeztek * 

Korábbi év pontszámai alapján a bekerülési esélyek * 

Családtagok véleménye, tapasztalata * 

Barátok, ismerősök véleménye, tapasztalata * 

Lakóhelytől való távolság * 

Alacsony kollégiumi díj mértéke * 

Nagyobb esély a kollégiumi elhelyezésre * 

Médiából hallott információk az intézményrő * 

Munkavégzés mellett elvégezhető legyen a képzés * 

Hallgatói élet színessége * 

Sportolási lehetőségek az egyetemen * 

Győr városa * 

Elhelyezkedési lehetőségek a városban és környékén * 

Egyéb:  
A felsőoktatási intézmény kiválasztásakor mennyire tartotta fontosnak az alábbi külső véleményeket?
(1 = egyáltalán nem befolyásolt; 5 = nagyon befolyásolt)
Szüleim véleménye * 

Barátaim véleménye * 

Tanáraim véleménye * 

Intézmények közti rangsorok * 

Tájékoztató kiadványok adatai * 

Pályaválasztási tanácsadó véleménye * 

A sajtóban megjelent hírek, információk * 

A szak kiválasztásakor mennyire tartotta fontosnak az alábbi tényezőket?
(1 = egyáltalán nem tartotta fontosnak; 5 = nagyon fontosnak tartotta)
A szakma presztízse * 

Jövőbeli elhelyezkedési esélyek a munkaerőpiacon * 

A jövőben várható fizetésemet * 

Melyik intézmény kínálja * 

Mennyire könnyű elvégezni * 

Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal!
(1: egyáltalán nem értek vele egyet - 5: teljesen egyet értek vele)
A fővárosi felsőoktatási intézmények általános megítélése jobb * 

A lakóhelyemhez közelebbi intézményben olcsóbb a továbbtanulás * 

Budapesten drágább a közlekedés és a lakhatás * 

A fővárosban szerzett diploma jobb elhelyezkedési esélyt jelent * 

A vidéki felsőoktatási intézmények kevésbé személytelenek * 

Budapesten jobbak a bérek és fizetések * 

Inkább vidéken szeretnék letelepedni * 

Az alábbi tényezők mennyire játszottak szerepet abban, hogy a Széchenyi István Egyetemre is beadja a jelentkezését?
(1 = egyáltalán nem fontos; 5 = nagyon fontos)
Fontos számomra, hogy a régióban tanuljak tovább * 

Elégedett vagyok az intézmény által nyújtott képzésekke * 

Jónak találom az intézmény megítélését * 

Jó kapcsolatai vannak a régió erős gazdaságával * 

Az intézmény minőségi képzést nyújt * 

Az itt megszerzett diploma jobb fizetést kínál a jövőben * 

Mennyire jellemzőek az alábbi állítások Önre:
(1 = egyáltalán nem jellemző rám; 5 = nagyon jellemző rám)
Van email címem, de ritkán használom * 

A közösségi oldalakat előnyben részesítem az e-mail-el szemben * 

Milyen mód(ok)on kért tájékoztatást egyetemünk munkatársaitól a felvételi eljárással kapcsolatban és azzal milyen mértékben volt megelégedve?
(0 = nem kértem tájékoztatást; 1 = nem vagyok megelégedve; 5 = nagyon elégedett vagyok)
Vezetékes telefonon keresztül * 


E-mailben * 


Az egyetem Facebook oldalán keresztül * 


Személyesen az Educatio kiállításon * 


Személyesen a Nyitott Kapuk rendezvényen * 


Személyesen a Felvételi Információs Iroda munkatársaitól * 


Középiskolai tájékoztatón * 


Hallott már a Széchenyi István Egyetemen lévő külföldi ösztöndíj lehetőségekről (külföldi gyakorlat, külföldi tanulmányi út, stb.)? * 
Neme * 


Életkora * 
Hol van Önnek az állandó lakhelye? * 


Megye * 
Ország * 
Állandó lakhelye milyen típusú település? * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: