Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Gyógypedagógia BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A Gyógypedagógia támogatott 8
A N K Gyógypedagógia 275 000 Ft 8
A L A Gyógypedagógia támogatott 8
A L K Gyógypedagógia 275 000 Ft 8

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

magyar nyelv és irodalom kötelezően és a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy biológia vagy egy idegen nyelv vagy matematika vagy történelem vagy fizika vagy ének-zene vagy társadalomismeret vagy testnevelés vagy vizuális kultúra vagy rajz és vizuális kultúra vagy lovári nyelv vagy beás nyelv vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy dráma vagy filozófia vagy pszichológia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, táncos ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Gyógypedagógia BA szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A gyógypedagógusok foglalkoztatásának színterei folyamatosan bővülnek. A nálunk végzett gyógypedagógusok képesek választott szakirányukon a sérült, fogyatékos, vagy akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. A végzett szakemberek segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.


A képzésről

A gyógypedagógusok ismerik a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és határtudományai (alternatív pedagógia, pszichológia, szociológia, rehabilitációs tudományok, nyelvészet) korszerű elméleti hátterét és gyakorlati módszertanát. A   választott szakirányukon (képzésünkben tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia) a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek, gazdagítva ezeket a művészeti terápiák (pl. zeneterápia, táncterápia, bábterápia, drámaterápia) és állatasszisztált terápiák egyes elemeivel.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink az ország egész területén gyógypedagógiai intézményekben (pl. egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekben), integráló intézményekben (óvodákban, általános- és középiskolákban), a pedagógiai szakszolgáltatás intézményeiben, rehabilitációs és gondozó intézményekben, klinikákon, fejlesztő központokban helyezkednek el. Sokan vállalnak utazó gyógypedagógusi állást, míg mások a magánszférában önálló vállalkozóként érvényesülnek. Jellemzően a mesterszak elvégzése után kerülnek vezetői pozíciókba óvodákban, iskolákban.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

A hallgatók gyakorlataikat óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesítik.

A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.


Szakirányok

Tanulásban akadályozottak pedagógiája

Felkészít az enyhén értelmi fogyatékos és a nehezen tanuló gyermekek diagnosztizálásra, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatainak ellátására.

Logopédia

Beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, korai gondozására, valamint a 3-18 évesek nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladataira készít fel.