Gyógypedagógia BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Alkalmassági és érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek) v. egy bármely idegen nyelv (angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek)

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A Gyógypedagógia támogatott 8
A N K Gyógypedagógia 275 000 Ft 8
A L A Gyógypedagógia támogatott 8
A L K Gyógypedagógia 275 000 Ft 8

Alkalmassági vizsga időpontja: 2023. május 22-26.

Az alkalmassági vizsga részei a következők:

  1. egy spontán beszédet igénylő pályaorientációs beszélgetés (mely során a bizottság tagjai képet alkothatnak a felvételiző szóbeli kifejezőkészségéről);
  2. egy, a felvételiző számára nem ismert rövid szöveg felolvasása (itt az artikulációs és a szöveg hangos felolvasását igénylő előadási képességek felmérésére kerül sor);
  3. egy képről rövid (kb. 10 mondatos) szöveg írásbeli megfogalmazása  (ennél a feladatnál az írásbeli fogalmazáson túl a helyesírási készséget is felmérjük).

Az alkalmassági vizsgán szükséges benyújtani a dátumozott, kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi lapot, melyet IDE KATTINTVA tölthet le.


A képzésről

A gyógypedagógusok foglalkoztatásának színterei folyamatosan bővülnek. A nálunk végzett gyógypedagógusok képesek választott szakirányukon a sérült, fogyatékos, vagy akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.


Elérhető szakirányok:

  • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány: Felkészít az enyhén értelmi fogyatékos és a nehezen tanuló gyermekek diagnosztizálásra, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatainak ellátására.
  • Logopédia szakirány:  Beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, korai gondozására valamint a 3-18 évesek nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladataira készít fel.

Szakmai gyakorlat

A hallgatók gyakorlataikat óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesítik.

A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.


Elhelyezkedési lehetőségek

  • gyógypedagógiai intézmények
  • integráló óvodák és iskolák
  • pedagógiai szakszolgáltatás intézményei

Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!