Gyógypedagógia BA

Érettségi követelmények: 

Magyar nyelv és irodalom és biológia vagy szociális ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német,olasz, orosz, spanyol).

Jelentkezés további feltétele:
kötelező általános orvosi igazolás, beszéd alkalmassági

Alkalmassági vizsga időpontja: 2018. május 23-25.

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Költségtérítés (félév) Képzési idő
A N A Gyógypedagógia támogatott 8
A N K Gyógypedagógia 270 000 Ft 8
A L A Gyógypedagógia támogatott 8
A L K Gyógypedagógia 250 000 Ft 8

 

Az orvosi igazolás nyomtatványa letölthető:letöltés

Az egészségügyi alkalmassági igazolást kérjük az alkalmassági vizsgára hozza magával! Amennyiben az alkalmassági vizgsára nem hozza magával a kitöltött, aláírt, lepecsételt nyomtatványt, a vizsgán nem vehet részt!

A képzésről

A gyógypedagógusok foglalkoztatásának színterei folyamatosan bővülnek. A nálunk végzett gyógypedagógusok képesek választott szakirányukon a sérült, fogyatékos, vagy akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Elérhető szakirányok:

  • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány: Felkészít az enyhén értelmi fogyatékos és a nehezen tanuló gyermekek diagnosztizálásra, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatainak ellátására.
  • Logopédia szakirány:  Beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, korai gondozására valamint a 3-18 évesek nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladataira készít fel.

Szakmai gyakorlat

A hallgatók gyakorlataikat óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesítik.

A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • gyógypedagógiai intézmények
  • integráló óvodák és iskolák
  • pedagógiai szakszolgáltatás intézményei
 

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, továbbá orosz, lovári vagy beás nyelvből (kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB). A 2016. január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében az eszperantó nyelv is elfogadott.