Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Igazságügyi igazgatási BA

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - DFK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Igazságügyi igazgatási

támogatott

6

A

N

K

Igazságügyi igazgatási

200 000 Ft

6

A

L

A

Igazságügyi igazgatási

támogatott

6

A

L

K

Igazságügyi igazgatási

180 000 Ft

6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

történelem vagy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy filozófia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek vagy filozófia vagy közigazgatási ismeretek vagy egy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Igazságügyi igazgatási BA szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A szak elvégzésével a hallgatók igazságügyi szervező szakképzettséget kapnak. Az igazságügyi szervezők jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, az igazságügyi rendszer és az államigazgatási szervek szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi és hatósági döntések előkészítésében és végrehajtásában, valamint e szervezetek adminisztrációs feladatainak ellátásába. A hivatás gyakorlásához fontos a precizitás, a probléma megoldó képesség, és írásbeli és szóbeli kommunikációs készségek megléte.


A képzésről

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik szakszerűen tudnak közreműködni az igazságszolgáltatás hivatásrendjei és az államigazgatási szervek döntéselőkészítő-, végrehajtó- és adminisztratív feladatainak ellátásában. Tanulmányaik során a hallgatóink megismerkedhetnek a különböző jogterületek - pl. polgári jog, büntető jog, munkajog, közigazgatási jog – alapvető fogalmaival, jogintézményeivel, betekintést nyerhetnek az ügyviteli feladatokba, közgazdasági alapismeretekre tehetnek szert, szakmai idegen nyelvi ismereteiket bővíthetik. Szakmai partnereink széles köre lehetővé teszi, hogy a hallgatókkal megismertessük az egyes ágazatok elvárásait, jellegzetes problémáit és gondolkodásmódját.


Elhelyezkedés

A szak elvégzése után az igazságszolgáltatás és a jogszolgáltató hatósági jogalkalmazás széles körében nyer elhelyezkedési lehetőséget a hallgató (bíróságoknál és ügyészségeknél, ügyvédi irodákban, közjegyzői irodákban, a végrehajtói apparátusban, rendvédelmi szerveknél, valamint a közigazgatási szerveknél). Friss diplomásként az igazságszolgáltatást alkotó szerveknél bírósági ügyintézőként, valamint a közigazgatási szervezetrendszerben irányadó előmeneteli rendszernek megfelelően foglalkoztatott szakemberként van lehetőség a sikeres álláspályázatra, de nyitva állnak a hallgatók előtt a rendvédelmi igazgatásban való elhelyezkedés esélyei is.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, legalább 40 órás gyakorlat.