Igazságügyi igazgatási BA

Érettségi követelmények: 

gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek)

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Igazságügyi igazgatási

támogatott

6

A

N

K

Igazságügyi igazgatási

180 000 Ft

6

A

L

A

Igazságügyi igazgatási

támogatott

6

A

L

K

Igazságügyi igazgatási

140 000 Ft

6


A képzésről

A szak létrejöttének célja az volt, hogy segítséget nyújtson az igazságszolgáltatás területén dolgozó szakembereknek, tekintettel arra, hogy jelenleg az egyes szervek belső munkaszervezése nem kellően hatékony. Ennek nem kis mértékben az oka az, hogy a döntési kompetenciával rendelkező, érdemi ügyintéző (bíró, ügyész, közjegyző, stb.) munkájának jelentős részét adminisztratív tevékenység teszi ki. Nyilvánvalóvá vált, hogy az érdemi szakmai munka támogatásához szükség van olyan segítő, előkészítő munkatársakra, akik az alapvetően adminisztratív, de szakmai elemeket is hordozó munkatehertől mentesítik.

A képzés területein a jó szakember az irányadó jogszabályi környezetben magabiztosan eligazodik, ismeri a vonatkozó jogszabályok összefüggéseit és rugalmas alkalmazkodással segíti a hatékony döntéshozatalt és a döntésvégrehajtást. Mindehhez magas szintű elhivatottság, nyitottság és precizitás szükséges.

Az alacsony képzési létszámkeret, valamint az, hogy oktatóink maguk is gyakorló szakemberek, jelentősen segítik a gyakorlatorientált képzési struktúra megvalósítását. Minden főtárgy mellett szemináriumi órák, valamint a kötelező szakmai gyakorlat szerves részét képezik a tanrendnek. Szakmai gyakorlatukat hallgatóink a régió meghatározó jogalkalmazói szerveinél tölthetik.

Jogi szakterületű képzéseinkre alapvetően jellemző az intenzív tehetséggondozás, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket széles körű ösztöndíjakkal ismerjük el. Jogi szakkönyvtárunk erős tudásbázist nyújt a hallgatók tudományos munkáihoz és tanulmányuk végzéshez. A Batthyány Lajos Szakkollégiumban hallgatóink magas színvonalú, pezsgő tudományos élet tagjaivá válhatnak.

Továbbtanulás

Végzett hallgatóink számára egyetemünk a továbbtanulásra is lehetőséget kínál. Európai és nemzetközi igazgatási mesterszakunk és a Jogász osztatlan egységes képzésünk egyaránt elérhetőek.

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után az igazságszolgáltatás és a jogszolgáltató hatósági jogalkalmazás széles körében nyer elhelyezkedési lehetőséget a hallgató (bíróságoknál és ügyészségeknél, ügyvédi irodákban, közjegyzői irodákban, a végrehajtói apparátusban, rendvédelmi szerveknél, valamint a közigazgatási szerveknél is). A bűnmegelőzés és mediáció témakör hangsúlyos eleme képzésünknek, így ennek köszönhetően az előzetes vitarendezési fórumoknál is lehetőség van elhelyezkedni.

Friss diplomásként az igazságszolgáltatást alkotó szerveknél bírósági ügyintézőként, valamint a közigazgatási szervezetrendszerben irányadó előmeneteli rendszernek megfelelően foglalkoztatott szakemberként van lehetőség a sikeres álláspályázatra.

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.