Jogász osztatlan képzés

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - DFK

Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban:

történelem és angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy matematika vagy filozófia.

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

O

N

A

Jogász

támogatott

10

O

N

K

Jogász

290 000 Ft

10

O

L

A

Jogász

támogatott

10

O

L

K

Jogász

260 000 Ft

10

 

A képzésről

A modern elvárásoknak való megfelelés érdekében két – egyformán erős – pillérre építettük fel jogászképzésünket. Az elméleti ismeretek alakítják ki azt a jogi gondolkodást, stratégiai látásmódot, ami alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy helyt álljanak a gyorsan változó gazdasági, társadalmi és műszaki környezetben, képesek legyenek az adaptációra, és normatív szabályozás állandó változása ellenére évtizedek múlva is alkalmazható tudással rendelkezzenek. A szakjogi ismeretek és a gyakorlatorientált képzés olyan ismereteket közvetít, ami a diploma utáni munkába állást és érdemi, szakmai munkavégzést segítik elő. A képzés során gyakorlatok, szemináriumok, csoport-projektek egészítik ki az előadások ismeretanyagát, így a hallgatók megismerhetik az élő joggyakorlatot is. Karunk oktatói között számos, nemzetközileg is elismert szaktekintély, és felelősségteles posztokat betöltő gyakorlati szakember tevékenykedik. Így többek között dr. Lamm Vanda, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, dr. Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság volt elnöke, dr. Kukorelli István korábbi alkotmánybíró, dr. Lenkovics Barnabás volt alkotmánybíró, dr. Patyi András, legfelsőbb bírósági bíró - és a sor tovább folytatható.

Az 5 éves képzés végén doktori fokozatot szerzett hallgatóink rövid időn belül el tudnak helyezkedni képzettségüknek megfelelő munkakörben. A jogászi végzettség a leginkább konvertálható szakterület, hiszen a klasszikus igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, ügyvédi, közjegyzői) munka mellett a közigazgatás, a közélet, a sajtó, sőt, a gazdasági vállalkozások is elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a jogászok számára. A jogászképzésben szerzett széles körű ismeretek, a rendszerező és kritikus szemléletmód képessé teszi hallgatóinkat arra, hogy akár végzettségüktől eltérő területen is megállják helyüket.

A karon folyó kutatásokra is jellemző a jövőorientáltság, a technológia fejlődésének kihívásaira adott válaszok, illetve az új társadalmi hatások elemzése, pl. az önvezető járművekkel és intelligens rendszerekkel kapcsolatos jogi szabályozási kérdések vizsgálata, így hallgatóinknak is lehetőségük nyílik ezen aktuális témák megismerésére.


Továbbtanulás

A jogász diploma megszerzése után szeretettel várjuk hallgatóinkat a szakjogász képzéseken.

Kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatóink, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, karunk doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat, ahol a képzés sikeres befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek.


Elhelyezkedés

A jogászi szakma egyike a legmagasabb presztízzsel bíró hivatásoknak. A jogászi végzettség a leginkább konvertálható szakterület, hiszen a klasszikus igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, ügyvédi) munka mellett a közigazgatás, a közélet, a sajtó, sőt, a gazdasági vállalkozások is elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a jogászok számára. Tapasztalataink szerint a karunkon diplomát szerzett hallgatókat a közel kétmilliós lakosú Felső-dunántúli nagyrégió munkaerőpiaca nehézség nélkül befogadja. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján hallgatóink 28%-a már a diploma átvételekor rendelkezik állással, a végzettek pedig átlagosan két hónapon belül el tudnak helyezkedni. Ezzel az első munkahely megtalálásáig eltelt idő tekintetében elsők vagyunk a jogi karok között.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!