Jogász osztatlan képzés

Érettségi követelmények: 

történelem és
angol v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

O

N

A

Jogász

támogatott

10

O

N

K

Jogász

240 000 Ft

10

O

L

A

Jogász

támogatott

10

O

L

K

Jogász

230 000 Ft

10

 

 A képzésről

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy 2010-es felmérés alapján karunkon folyik a legszínvonalasabb jogászképzés az országban. Ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy évfolyamaink optimális létszáma lehetővé teszi a gyakorlatias, hallgatóközpontú képzést. Valamennyi jogi főtárgy oktatása során gyakorlatok, szemináriumok, csoport-projektek egészítik ki az előadások ismeretanyagát, ezáltal hallgatóink megismerhetik az élő joggyakorlatot, s alkalmazni is képesek lesznek azt a jövőben.

Magyarországon egyedülálló módon a nálunk tanuló, jó tanulmányi eredményeket és kiemelkedő gyakorlati érdeklődést mutató felsőbb évfolyamos joghallgatók a Kar szervezésében - akár félévnyi időtartamban - évközi szakmai gyakorlaton vehetnek részt a térség gazdasági, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeinél (duális képzés). Karunk oktatói között számos, nemzetközileg is elismert szaktekintély, és felelősségteles posztokat betöltő gyakorlati szakember tevékenykedik. Így többek között dr. Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság előző elnöke, dr. Kukorelli István korábbi alkotmánybíró, dr. Lenkovics Barnabás korábbi ombudsman, jelenlegi alkotmánybíró, dr. Lamm Vanda, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, dr. Patyi András, legfelsőbb bírósági bíró - és a sor tovább folytatható.

Hallgatóink számára a szabadon választható tantárgyakat szakterületek szerint négy csoportban kínáljuk: közjogi (közszolgálati), gazdasági jogi és pénzügyi, nemzetközi jogi, valamint bűnügyi témakörben. Ezáltal lehetőséget adunk arra, hogy érdeklődésük szerint, specializált módon, kifejezetten egy-egy szakterületre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel mélyítsék el tudásukat.

Továbbtanulás

Kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatóink, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, karunk doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat, ahol a képzés sikeres befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek.

Elhelyezkedés

A jogászi szakma egyike a legmagasabb presztízzsel bíró hivatásoknak. A jogászi végzettség a leginkább konvertálható szakterület, hiszen a klasszikus igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, ügyvédi) munka mellett a közigazgatás, a közélet, a sajtó, sőt, a gazdasági vállalkozások is elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a jogászok számára. Tapasztalataink szerint a karunkon diplomát szerzett hallgatókat a közel kétmilliós lakosú Felső-dunántúli nagyrégió munkaerőpiaca nehézség nélkül befogadja. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján hallgatóink 28%-a már a diploma átvételekor rendelkezik állással, a végzettek pedig átlagosan két hónapon belül el tudnak helyezkedni. Ezzel az első munkahely megtalálásáig eltelt idő tekintetében elsők vagyunk a jogi karok között.

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.