Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Klasszikus hangszerművész MA

Művészeti Kar - MUK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Klasszikus hangszerművész (*)

támogatott

4

M

N

K

Klasszikus hangszerművész (*)

950 000 Ft

4

*fuvola / gordonka / hegedű / klarinét / oboa / trombita / zongora

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Az Klasszikus hangszerművész Kürt/ Gordon intézményi hatáskörben létesített és indított mesterképzési szak. 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a képzéshez kapcsolódó értékelési eljárás folyamatban van a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál. Amennyiben az intézmény beszerzi a minőségbiztosításról szóló szakvéleményt tájékoztatja az érintett hallgatói kört. 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok.


Felvételi

A jelentkezőknek hangszeres főtárgy felvételi vizsgán, valamint elméleti tudásszint felmérésen kell bizonyítaniuk alkalmasságukat. A felvételi eljárás során szerezhető pontszám a főtárgy gyakorlati vizsgán és az elméleti tudásszint felmérésen elért pontoknak, valamint az előadóművészet alapképzésen, vagy a főiskolai szintű zeneművészeti szakon szerzett oklevél minősítése alapján számított pontértéknek összege.

A szakirányok felvételi követelményei a kar honlapján (muk.sze.hu) és a felvi.hu oldalán egyaránt elérhetők. A felvételi vizsgák időpontjairól a kar honlapján nyújtunk tájékoztatást.

Jelentkezéshez csatolandó: a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli összefoglalása, valamint a felsőfokú oklevél.

A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást. (9025 Győr, Kossuth u. 5., tel.: (96) 329–735, e-mail: struhar@sze.hu)


A szakmáról

A klasszikus hangszerművész mesterképzés arra helyezi a hangsúlyt, hogy a hallgató önálló előadóművésszé váljon. Azon a fokon, ahol a képzésre bekerülő hallgatónak állnia kell, alapvető metodikai, technikai problémák már nem merülhetnek fel, ugyanakkor a zenei kifejezés fejlődő, finomodó, gazdagodó eszköztárának technikai vonatkozásaiban a hallgató még tanári segítségre szorul.


 A képzésről

A képzés célja olyan hangszerművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres előadóművészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Elhelyezkedés

Okleveles hangszerművészek elsősorban különböző zenekarok tagjaként vagy szólamvezetőként, különböző kamarazenei formációkban folytathatnak tevékenységet, helyezkedhetnek el. A klasszikus zongoraművész szakirányon végzettek korrepetítorként, kamaramuzsikusként, szólistaként bontakoztathatják ki képességeiket.


Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató