Klasszikus hangszerművész MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Klasszikus hangszerművész (*)

támogatott

4

*fuvola / hegedű / klarinét / trombita / zongora

Jelentkezési laphoz csatolandó: a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli összefoglalása, valamint a felsőfokú oklevél.


Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák: főtárgy vizsga és írásbeli vizsga.

Gyakorlati vizsga időpont: várhatóan 2018. június 18 – július 6.


A képzésről

A művész mesterképzés nem a tanári szerepre helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy a növendék önálló előadóművésszé váljon. Azon a fokon, ahol a képzésre bekerülő hallgatónak állnia kell, alapvető metodikai, technikai problémák már nem merülhetnek fel, ugyanakkor a zenei kifejezés fejlődő, finomodó, gazdagodó eszköztárának technikai vonatkozásaiban a növendék még tanári segítségre szorul.

Az oktatás alapvetően konzultációs jellegű, a tudás nem instrukciók formájában kerül átadásra. Olyan produkciókat vár a tanár, amelyeket komoly egyéni felkészülés, a zenei anyag önálló feldolgozása előzött meg, s mikor a hallgató legjobb belátása és képessége szerint már kidolgozta az előadást, akkor viszi azt mestere elé. Ez a módszer önállóságra serkenti a hallgatót, elősegítve a konstruktív önkritika kialakulását, az eddig megszerzett tudás gyakorlati alkalmazását, az új megoldások és a saját zenei személyiség keresésére buzdítva.

 

Elhelyezkedés

A klasszikus hangszerművészek elsősorban különböző zenekarok szólistáiként vagy szólamvezetőként bontakoztathatják ki képességeiket, emellett sikerrel pályázhatnak alap- és középfokú zenei intézmények zenetanári pozícióira.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből, vagy orosz nyelvből.)