Környezetmérnöki BSc

Érettségi követelmények:

matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) vagy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)).

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Környezetmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Környezetmérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Környezetmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Környezetmérnöki

295 000 Ft

7


A szakmáról

A környezetmérnökök rendszerszemléletű látásmóddal, jó kommunikációs készséggel, innovatív gondolkodásmóddal, széleskörű természettudományos alapképzettséggel és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és azok kezelésének módszereit. Képesek a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzésére, a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására, a tervezett tevékenységek lehetséges hatásainak feltárására, a korszerű mérő- és informatikai eszközök használatára.


A képzésről

Egyetemünk környezetmérnöki szakán a képzés alapgondolata és célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a komplex és multidiszciplináris szemléletmódot, s képesek legyenek ennek alkalmazására a környezet-gazdaság-társadalom kapcsolatrendszer összefüggéseinek felismerése, feltárása, megértése, valamint elemzési módszereinek elsajátítása során. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink képesek legyenek bonyolult problémákat műszaki, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi oldalról felismerni, elemezni, értékelni, megoldani. A rendszerszemléletű gondolkodásmód alkalmazásával képesek lesznek ágazati programok, regionális fejlesztési tervek komplex vizsgálatára. A környezetelemzés, környezetállapot-értékelés szemléletmódjának és módszereinek mélyebb elsajátítását külön specializáció is szolgálja, amely egyedülálló az országban.


Elhelyezkedés

Végzett környezetmérnök hallgatóink a környezetvédelmi részleget működtető nagy- és középvállalatoknál, az önkormányzatok, illetve az államigazgatás központi vagy decentralizált szervezeteiben, szakmai társadalmi szervezeteknél, tanácsadó és mérnöki irodákban (környezetgazdálkodási konzultáns cégeknél, környezetmérnöki szolgáltató irodákban) helyezkedhetnek el.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)