Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Környezetmérnöki BSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Környezetmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Környezetmérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Környezetmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Környezetmérnöki

325 000 Ft

7

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)

Az oktatási helyszíne Győr.


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

matematika vagy biológia vagy fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy földrajz vagy informatika vagy digitális kultúra vagy fenntarthatóság vagy kémia vagy történelem vagy természettudomány vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, közlekedésépítő alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Környezetmérnöki BSc szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A környezetmérnökök olyan műszaki szakemberek, aki képesek a különféle környezeti problémákat felismerni, értelmezni, megoldásukra javaslatot hozni, majd a megoldás folyamatát irányítani. Rendszerszemléletű és innovatív gondolkodásmóddal, széleskörű természettudományos, ökológiai, műszaki és gazdasági alapképzettséggel rendelkeznek. Ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és azok kezelésének módszereit. Képesek a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzésére, a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására, a tervezett tevékenységek lehetséges hatásainak feltárására, a korszerű mérő- és informatikai eszközök használatára.


A képzésről

A környezetmérnök képzés részeként komplex és multidiszciplináris szemléletmód átadásával a környezet-gazdaság-társadalom kapcsolatrendszer összefüggéseinek feltárása, elemzési módszereinek elsajátítása, környezetkímélő műszaki eljárások, technológiák, korszerű mérő- és informatikai eszközök megismerése történik. Mérnöki, jogi, gazdasági, természettudományi, környezetmenedzsment, környezetelemzés és környezeti elemek védelme tárgykörökben mélyítjük el hallgatóink tudását. Képzésünk során hangsúlyt fektetünk arra, hogy végzett környezetmérnökeink jó kommunikációs készséggel rendelkezzenek, ismerjék a szakma angol szakszókincsét, alkalmasak legyenek a projektszemléletű problémamegoldásra, és képesek legyenek a felmerülő feladatok innovatív megoldására.


Elhelyezkedés

Végzett környezetmérnök hallgatóink elhelyezkedési lehetőségei széles körűek. Környezetvédelmi szakcégeknél (környezetvédelmi technológiát tervező, kivitelező, üzemeltető cégeknél, mérő szervezeteknél, laboratóriumokban), környezetvédelmi részleget működtető nagy- és középvállalatoknál (környezetvédelmi megbízottként/vezetőként, környezetvédelmi mérnökként, EHS szakemberként), az állami szférában (önkormányzatok, hatóságok, minisztériumok, Vízügyi Igazgatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok), környezetvédelmi/természetvédelmi civil szervezeteknél, tanácsadó és tervező mérnöki irodákban, valamint a tudományos szférában helyezkedhetnek el. A továbbtanulás lehetősége számos mesterképzési szak irányába is nyitott.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.