Környezetmérnöki BSc

Érettségi követelmények:

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, bányaművelési ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és lo, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeret, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztika) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Környezetmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Környezetmérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Környezetmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Környezetmérnöki

325 000 Ft

7


A szakmáról

A környezetmérnökök rendszerszemléletű látásmóddal, jó kommunikációs készséggel, innovatív gondolkodásmóddal, széleskörű természettudományos alapképzettséggel és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és azok kezelésének módszereit. Képesek a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzésére, a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására, a tervezett tevékenységek lehetséges hatásainak feltárására, a korszerű mérő- és informatikai eszközök használatára.


A képzésről

Egyetemünk környezetmérnöki szakán a képzés alapgondolata és célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a komplex és multidiszciplináris szemléletmódot, s képesek legyenek ennek alkalmazására a környezet-gazdaság-társadalom kapcsolatrendszer összefüggéseinek felismerése, feltárása, megértése, valamint elemzési módszereinek elsajátítása során. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink képesek legyenek bonyolult problémákat műszaki, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi oldalról felismerni, elemezni, értékelni, megoldani. A rendszerszemléletű gondolkodásmód alkalmazásával képesek lesznek ágazati programok, regionális fejlesztési tervek komplex vizsgálatára. A környezetelemzés, környezetállapot-értékelés szemléletmódjának és módszereinek mélyebb elsajátítását külön specializáció is szolgálja, amely egyedülálló az országban.


Elhelyezkedés

Végzett környezetmérnök hallgatóink a környezetvédelmi részleget működtető nagy- és középvállalatoknál, az önkormányzatok, illetve az államigazgatás központi vagy decentralizált szervezeteiben, szakmai társadalmi szervezeteknél, tanácsadó és mérnöki irodákban (környezetgazdálkodási konzultáns cégeknél, környezetmérnöki szolgáltató irodákban) helyezkedhetnek el.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.