Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közösségszervezés BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A Közösségszervezés támogatott 6
A N K Közösségszervezés 300 000 Ft 6
A L A Közösségszervezés támogatott 6
A L K Közösségszervezés 300 000 Ft 6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy arab nyelv vagy héber nyelv vagy kínai nyelv vagy japán nyelv vagy holland nyelv vagy finn nyelv vagy portugál nyelv vagy történelem vagy állampolgári ismeretek vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy újgörög nyelv vagy dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy biológia vagy társadalomismeret vagy természettudomány vagy matematika vagy bolgár nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy lengyel nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv vagy földrajz vagy digitális kultúra vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy filozófia vagy pszichológia vagy ének-zene vagy művészettörténet vagy rajz és vizuális kultúra vagy vizuális kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (oktatási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Közösségszervezés BA szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A közösségszervezés BA a közművelődés szakterületének egyetemi képzése. A választott szakiránynak megfelelően kulturális közösségszervező vagy humánfejlesztő végzettséget ad. A szakot azoknak ajánljuk, akik extrovertáltak, szeretnek közösségekhez kapcsolódni, csapatban dolgozni, akik szívesen szerveznek, koordinálnak eseményeket. Az ideális jelölt érdeklődik a közösségfejlesztés, a kulturális rendezvények és művészetek iránt, kreatív, nyitott, érdeklődő, kommunikatív, dinamikus, támogató, lelkes, tevékeny, energikus és kalandkedvelő.


A képzésről

A másfél éves alapozó szakaszban a következő tudományterületekbe kap betekintést a hallgató: kultúraelmélet, művelődéstörténet, filozófia, esztétika, etika, néprajz, kulturális antropológia, szociológia, pszichológia, ifjúságismeret, közösségi művelődés, 3D/VR. A kulturális közösségszervezés szakirányon a szabadidős tevékenységek, kulturális rendezvények szervezésével és közösségek kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos tárgyakat ajánlunk, míg a humánfejlesztés szakirányon a felnőttképzés, szakképzés szervezését tanulhatják meg a jelöltek, emellett a humánerőforrás fejlesztésével, menedzselésével kapcsolatos tárgyakat hallgathatnak.


Elhelyezkedés

A szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalomszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, kulturális intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés és a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő feladatellátást megszervezni. Elhelyezkedés a választott szakiránynak megfelelően szervezőként a közművelődés, a kultúra, a felnőttképzés és a HR számos területén lehetséges.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl magában foglalja:

  • a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlatot, valamint
  • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlatot.

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, és a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.