Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Nemzetközi tanulmányok BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)

támogatott

6

A

N

K

Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)

300 000 Ft

6

A

N

A

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)

támogatott

6

A

N

K

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)

300 000 Ft

6

A

L

A

Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)

támogatott

6

A L K Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) 300 000Ft 6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

egy idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy biológia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Nemzetközi tanulmányok szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak célja, hogy olyan nemzetközi kapcsolatok szakértőket képezzen, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, emellett magas szintű nyelvtudásukra, illetve nemzetközi politikai és diplomáciai, gazdasági és jogi, ismereteikre alapozva képesek eligazodni a nemzetközi kapcsolatok világában, továbbá jól ismerik a nemzetközi intézmények működését, nyitottak más kultúrák megismerésére, valamint képesek a nemzeti és regionális érdekek képviseletére, nemzetközi kapcsolattartásra és kapcsolatfejlesztésre hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati, közigazgatási és nem kormányzati szervezeteknél.


A képzésről

Az alkalmas jelentkező ismérve az alaposság, a kreativitás, a magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, érdeklődés országok, népek és intézmények között létrejövő nemzetközi kapcsolatok megismerése iránt. Hallgatóink ismereteket szereznek a nemzetközi diplomácia, gazdaság, jog és politika területén, a megszerzett multidiszciplináris tudás birtokában képesek lesznek egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére, nemzetközi szervezetek működési mechanizmusainak megértésére, valamint tárgyalások szervezésére és folytatására vállalkozásokkal, nemzetközi szervezetekkel, más országok hatóságaival.


Elhelyezkedés

A nemzetközi tanulmányok szakon végzettek iránti igény több területről is érkezik. Figyelemre méltó, hogy nemcsak a multinacionális vállalatok várják hallgatóinkat, hanem nagy-, kis- és középvállalkozások sora, amelyek sikeres nemzetközi tevékenységében nélkülözhetetlen a megfelelő tudású, a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit ismerő szakemberek megléte. További elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak a minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, nemzetközi szervezetek nemzetközi és európai uniós kérdésekkel foglalkozó egységei is.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • Legalább négy hét, a szakterülethez kapcsolódó egybefüggő szakmai gyakorlat.