Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Szakoktató BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A szakoktató támogatott 6
A N K szakoktató 200 000 Ft 6
A L A szakoktató támogatott 6
A L K szakoktató 200 000 Ft 6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Gyakorlati vizsga

Az alkalmassági vizsga időpontok ide kattintva tekinthetőek meg.

A felvételi eljárásban egy szóbeli gyakorlati vizsga kerül megszervezésre. A felvételi összpontszám max. 400 pont. A szóbeli gyakorlati vizsgán összesen 200 pont szerezhető. A végső pontszám kiszámítása ennek az eredménynek a kétszerezésével kerül kiszámításra. Ebbe nem tartoznak bele a szerezhető többletpontok.

A felvételi vizsga egyéni elbeszélgetés formájában kerül megrendezésre, két részből tevődik össze.

1. Aki szakképző intézményben dolgozik, annak:

1.1. Az eddigi szakmai munkásság bemutatása portfólió formájában.

A portfólióhoz a jelentkező prezentációt készít (max. 10 oldal)

A portfólió tartalmi elemei:

 • egyéni bemutatkozás, a jelentkező eddigi szakmai pályájának állomásai, (1-2 oldal)
 • a szakképző intézménye bemutatása (1 oldal)
 • ha már oktat, akkor az eddigi pedagógiai tapasztalatainak bemutatása (motivációja, eddig elért eredményei, pedagógiai tervei), (max. 8 oldal)
 • a portfólióban meg lehet jeleníteni képeket, elismeréseket, szakmai produktumokat.

A porfóliókat 2024. március 31-is szükséges beküldeni a scharek.ildiko@sze.hu címre.

1.2. Szakképzési intézményben, gyakorlati helyszínen megtörténő szituáció elemzése.

A felvételi eljárás második részében a jelentkező egy konkrét pedagógiai szituációt ismer meg. Ezt a bizottság bocsátja a jelentkező rendelkezésére.

A szituáció megismerése után a jelentkezőnek (20 perc felkészülési idő)

 • ismertetni kell a saját véleményét a helyzetről, (az adható pontszám 30%-a)
 • lehetséges megoldási alternatíváit, (az adható pontszám 50%-a)
 • ha van, hasonló sajátélményű pedagógiai helyzeteket is ismertethet a jelentkező. (az adható pontszám 20%-a)

2. Aki szakképesítéssel rendelkezik, de nem szakképző intézményben dolgozik, vagy nincs oktatási gyakorlata annak:

2.1. Szakképzési intézményben, gyakorlati helyszínen megtörténő szituációk elemzése.

A felvételi eljárásban a jelentkező két konkrét pedagógiai szituációt ismer meg. Ezt a bizottság bocsátja a jelentkező rendelkezésére.

A szituációk megismerése után a jelentkezőnek, külön-külön: (40 perc felkészülési idő)

 • ismertetni kell a saját véleményét a helyzetről, (az adható pontszám 30%-a)
 • lehetséges megoldási alternatíváit, (az adható pontszám 50%-a)
 • mit tenne, ha ilyen pedagógiai szituációba kerülne? (az adható pontszám 20%-a)

A szakmáról

A szakoktató szak fejlesztendő kompetenciaterületei szervesen kapcsolódnak a szakképzés ágazati ismereteihez:

 • műszaki, elektrotechnika és elektronika, építőipar, épületgépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közlekedés, logisztika, közlekedésgépész, specializált gép- és járműgyártás, vegyipar, 
 • agrár élelmiszeripar, mezőgazdaság, erdészet és vadgazdálkodás, agrár gépész, kertészet és parképítés, földmérés
 • üzleti közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem
 • kereskedelem, kreatív, rendészet és közszolgálat, sport, szépészet, optika, szociális

Szakmai jellemzőiben sajátosan, hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlati szakképzésre való felkészítés a szakoktatói specializációnak megfelelő szakmai ismeretekben és készségekben.


A képzésről

A képzés célja olyan szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére. 

Tanulmányaik során tanult ismeretkörök: pedagógiai és társadalomtudományi, választott szakágnak megfelelő szakmai ismeretkörök, felkészítés a szakmai gyakorlatok oktatására, a szakágnak megfelelő szakmai gyakorlat.


Elhelyezkedés

A szakoktató szakos hallgatók a szak elvégzése után tanulmányaikat lehetőség szerint a szakmai tanár mesterképzésben is folytathatják.

Továbbá intézményi képzőhelyeken, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó oktatási tevékenységekben, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési helyeken tudnak elhelyezkedni a specializációjuknak megfelelően gyakorlati oktatóként.


Választható Specializációk

 • műszaki szakoktató

 • agrár szakoktató

 • üzleti szakoktató

 • szolgáltatási szakoktató


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Nyelv:

Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

 • A szakmai és pedagógiai gyakorlat a szakmódszertanokhoz kapcsolódva, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vagy képzőközpont, vagy tanműhely, taniroda, tangazdaság, tankonyha vagy vállalat, vállalkozás, felnőttoktatási, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szervezett gyakorlat és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalat portfólióban történő összefoglalása.