Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - DFK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

támogatott

6

A

N

K

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

200 000 Ft

6

A

L

A

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

támogatott

6

A

L

K

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

190 000 Ft

6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

történelem vagy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy filozófia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek vagy filozófia vagy közigazgatási ismeretek vagy egy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakma az emberi erőforrásokkal foglalkozik. A munkaerő-szükséglet biztosítása érdekében feladatkörébe tartozik a munkavállalók toborzása, kiválasztása, a munkavállalók felvétele és a munkába állással kapcsolatos munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási teendők ellátása. A munkaügyi szakemberek feladata a munkajogi előírások betartása, a munkaidő-nyilvántartások kezelése, valamint a munkaügyi hatóságokkal való kapcsolattartás. A szakemberek munkája rendkívül fontos ahhoz, hogy a munkaadók megfeleljenek a munkajogi előírásoknak, és a munkavállalók jólétét és biztonságát szolgálják. A szakma jó kommunikációs és szervezőkészséget kíván, hogy hatékonyan lehessen kezelni az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdéseket.


A képzésről

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik szakszerűen tudnak közreműködni az igazságszolgáltatás hivatásrendjei és az államigazgatási szervek döntéselőkészítő-, végrehajtó- és adminisztratív feladatainak ellátásában. Tanulmányaik során a hallgatóink megismerkedhetnek a különböző jogterületek - pl. polgári jog, büntető jog, munkajog, közigazgatási jog – alapvető fogalmaival, jogintézményeivel, betekintést nyerhetnek az ügyviteli feladatokba, közgazdasági alapismeretekre tehetnek szert, szakmai idegen nyelvi ismereteiket bővíthetik. Szakmai partnereink széles köre lehetővé teszi, hogy a hallgatókkal megismertessük az egyes ágazatok elvárásait, jellegzetes problémáit és gondolkodásmódját.


Elhelyezkedés

A szak elvégzése után egyrészt a közigazgatásban kínálkoznak lehetőségek a társadalombiztosítási szerveknél, önkormányzatoknál, másrészt a versenyszektorban is biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál a diploma a HR területeken, úgy mint HR asszisztens/munkatárs, HR manager, HR generalista, HR specialista, HR kontroller, munkaügyi ügyintéző, bérgazdálkodási ügyintéző. A HR menedzser, munkatárs felelős az alkalmazottak toborzásáért, kiválasztásáért, képzéséért és értékeléséért. Ez a pozíció azonban magában foglalhatja a munkakör-szervezési feladatokat, a bér- és juttatáskezelést, az alkalmazotti kapcsolatok kezelését, az előrelépési lehetőségek biztosítását, az ösztönző programok kialakítását és az alkalmazottak fejlesztését.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, legalább három hét időtartamú gyakorlat.