Szociális munka BA

Érettségi követelmények: 

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Szociális munka

támogatott

7

A

N

K

Szociális munka

225 000 Ft

7

A

L

A

Szociális munka

támogatott

7

A

L

K

Szociális munka

180 000 Ft

7

A szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők: DUÁLIS KÉPZÉS

A képzésről

A Széchenyi István Egyetem Szociális munka BA szakán érdeklődő, tevékeny, kritikus szemléletű, alkotó személyiségeket készítünk fel hivatásukra.

Az itt végzettek széles körű, a napi munkában jól hasznosítható szociális munka-tudással és kompetenciákkal fognak rendelkezni. Képesek lesznek összefüggésekben és rendszerekben gondolkodni, a kialakult helyzetet, és a társadalmi, szociális problémákat több szempontból megközelíteni és vizsgálni. Magabiztosak lesznek a változások, az egyének, csoportok, családok és közösségek problémáinak kezelésében. A szociális munka etikai követelményeinek szellemében, előítéletektől mentesen képesek magas színvonalú szakmai tevékenységet folytatni a szociális-, közösségi- és más humán szolgáltatásokban.

A képzésért felelős Szociális Munka Tanszék együttműködik az egyetem más tanszékeivel, a régió állami, önkormányzati intézményeivel, civil, szakmai- és tudományos szervezeteivel, más hazai és külföldi szociális képző iskolákkal és szervezetekkel.

A hét féléves képzés során:

 • a szociális munka mellett szociológiai, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, egészségügyi, közgazdasági, pedagógiai és informatikai tudás közvetítésére kerül sor
 • fejlesztjük a szociális munka végzéséhez szükséges képességeket és kompetenciákat
 • minden félévben szociális- és humán szolgáltatásokat nyújtó intézményekben folyó terepgyakorlatok vannak
 • a képzés intenzív szakmai gyakorlattal, feldolgozó szemináriummal, csoportos szupervízióval, szakdolgozat elkészítésével és záróvizsgával fejeződik be.

A levelező tagozatos hallgatók a lakóhelyükön működő intézményekben is teljesíthetik a terepgyakorlatokat.

A szociális munkások és a szociális szolgáltatások elősegítik az emberek életében és kapcsolataikban keletkezett szociális problémák megoldását, hozzásegítik az embereket önmaguk feletti hatalmuk visszaszerzésében; megelőzik, enyhítik a nélkülözést és a szenvedést, segítik a társadalom szélére kerülőket, tesznek a társadalmi egyenlőtlenségek ellen és az igazságosság érdekében.

A jó szociális munkás, aki humánus beállítottságú, munkáját egyben hivatásnak is tartja. Jó kommunikációs és együttműködési képesség jellemzi. Személyes elköteleződése segíti a problémák kezelésében, megoldásában. Az empátia, tolerancia és hitelesség épp úgy fontos személyiségjegyek, mint a kezdeményezés, a dinamizmus és az, hogy kiálljon embertársai és a jó ügyek érdekében. A szociális intelligencia és az erkölcsi integritás szintén nélkülözhetetlen tulajdonságok. A sok esetben önálló munkavégzés megköveteli döntésképességet és a terhelhetőséget egyaránt.

A képzés gyakorlati jellegét több tényező szolgáltatja, amelyek közül a legfontosabbak:

 • Laikus gyakorlat terepen és feldolgozó szeminárium.
 • Intenzív szakmai gyakorlat terepen és feldolgozó időtartamban
 • Szakmai képesség fejlesztéshez kapcsolódó labor gyakorlatok
 • Szociális igazgatási gyakorlat terepen
 • Esetmunka gyakorlat terepen és feldolgozó szeminárium
 • Projekt gyakorlat elvégzése terepen
 • Szociális csoport és közösségi munka gyakorlat

Hallgatóinknak lehetőségük van bekapcsolódniuk a TMDK tevékenységbe és a tanszék kutató munkájába, projektjeibe is. Ezen kívül tapasztalataikat a megpályázható külföldi részképzések keretében is tovább mélyíthetik.

Továbbtanulási lehetőség

Végzett hallgatóink a Közösségi és civil tanulmányok MA szakunkon tudják folytatni tanulmányaikat.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szociális munkás diplomával rendelkezők jogosultak a szociális ellátó rendszer intézményeiben, illetve a civil szféra szociális- és közösségi szervezetiben szociális munkakörben dolgozni; így a családsegítő- gyermekjóléti, -védelmi, idősellátó, hajléktalan ellátó, szenvedély- pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők nappali, átmeneti és tartós bentlakásos intézmények, továbbá iskolákban, egészségügyi, rendvédelmi és igazságszolgáltatási stb. intézményekben.

Végzett hallgatóink számos különböző pozícióban elhelyezkedhetnek, úgymint családgondozó, gyermekvédelmi szakember, utcai szociális munkás, egységvezető munkatárs vagy szolgálat és intézményvezető.

Nyelvvizsga:

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.