Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Szociális munka BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Szociális munka

támogatott

7

A

N

K

Szociális munka

225 000 Ft

7

A

L

A

Szociális munka

támogatott

7

A

L

K

Szociális munka

225 000 Ft

7

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

egy idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy biológia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Közösségszervezés BA szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A szociális munkások és a szociális szolgáltatások elősegítik az emberek életében és kapcsolataikban keletkezett szociális problémák megoldását, hozzásegítik az embereket önmaguk feletti hatalmuk visszaszerzésében; megelőzik, enyhítik a nélkülözést és a szenvedést, segítik a társadalom szélére kerülőket, tesznek a társadalmi egyenlőtlenségek ellen és az igazságosság érdekében. A jó szociális munkás, aki humánus beállítottságú, munkáját egyben hivatásnak is tartja. Jó kommunikációs és együttműködési képesség jellemzi. Az empátia, tolerancia és hitelesség épp úgy fontos személyiségjegyek, mint a kezdeményezés, a dinamizmus és az, hogy kiálljon embertársai és a jó ügyek érdekében. A sok esetben önálló munkavégzés megköveteli döntésképességet és a terhelhetőséget egyaránt. 


A képzésről

A képzés során érdeklődő, tevékeny, kritikus szemléletű személyiségeket készítünk fel hivatásukra széles körű, a napi munkában jól hasznosítható szociális munka-tudással és kompetenciákkal. A szociális munka etikai követelményeinek szellemében, előítéletektől mentesen képesek magas színvonalú szakmai tevékenységet folytatni a szociális-, közösségi- és más humán szolgáltatásokban. A hét féléves képzés során: a szociális munka mellett szociológiai, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, egészségügyi, közgazdasági, pedagógiai és informatikai tudás közvetítésére kerül sor, fejlesztjük a szociális munka végzéséhez szükséges gyakorlati képességeket és kompetenciákat, minden félévben szociális- és humán szolgáltatásokat nyújtó intézményekben folyó terepgyakorlatokra kerül sor. Hallgatóinknak lehetőségük van bekapcsolódniuk a TMDK tevékenységbe és a tanszék kutató munkájába, projektjeibe is 


Elhelyezkedés

A szociális munkás diplomával rendelkezők jogosultak a szociális ellátó rendszer intézményeiben, illetve a civil szféra szociális- és közösségi szervezeteiben szociális munkakörben dolgozni; így a családsegítő- gyermekjóléti, -védelmi, idősellátó, hajléktalan ellátó, szenvedély- pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők nappali, átmeneti és tartós bentlakásos intézmények, továbbá iskolákban, egészségügyi, rendvédelmi és igazságszolgáltatási stb. intézményekben. Végzett hallgatóink számos különböző pozícióban elhelyezkedhetnek, úgymint családgondozó, gyermekvédelmi szakember, utcai szociális munkás, egységvezető munkatárs vagy szolgálat és intézményvezető. 


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés, a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett, tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A hallgatók számára az egyetem biztosítja a gyakorlatok helyszíneit, melyeken felkészült és folyamatosan továbbképzett tereptanárokkal dolgozhatnak. A levelező tagozatos hallgatók a lakóhelyükön működő intézményekben is teljesíthetik a gyakorlatokat.