Szociálpedagógia BA

Érettségi követelmény:

Kettőt kell választani, legalább egyet emelt szinten:

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

N

K

Szociálpedagógia

225 000 Ft

7

A

L

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

L

K

Szociálpedagógia

180 000 Ft

7

 

A képzésről

A szak azoknak kínál lehetőségeket, akik szívesen vennének részt főként a gyermek és ifjúsági korosztály segítésében, tanulási, szociális és mentális problémáinak enyhítésében, fejlesztésében, valamint meg szeretnének ismerkedni napjaink társadalmi problémáival és kezelésük módszereivel.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át –7. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 7. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/,
  • gyámügyi és szociális igazgatás,
  • iskolák és kollégiumok,
  • rendőrség ifjúságvédelmi alosztály,
  • egészségügyi és rehabilitációs intézmények

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.