Szociálpedagógia BA

Érettségi követelmény:

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

A jelentkezés feltételeként a felsorolt érettségi vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

N

K

Szociálpedagógia

225 000 Ft

7

A

L

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

L

K

Szociálpedagógia

180 000 Ft

7

 

A képzésről

A szak azoknak kínál lehetőségeket, akik szívesen vennének részt főként a gyermek és ifjúsági korosztály segítésében, tanulási, szociális és mentális problémáinak enyhítésében, fejlesztésében, valamint meg szeretnének ismerkedni napjaink társadalmi problémáival és kezelésük módszereivel.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át –7. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 7. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/,
  • gyámügyi és szociális igazgatás,
  • iskolák és kollégiumok,
  • rendőrség ifjúságvédelmi alosztály,
  • egészségügyi és rehabilitációs intézmények

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.