Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Szociálpedagógia BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

N

K

Szociálpedagógia

225 000 Ft

7

A

L

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

L

K

Szociálpedagógia

225 000 Ft

7

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

egy idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy biológia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Közösségszervezés BA szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A professzionális segítő szakemberek közé tartozó szociálpedagógusok munkájuk során egyénekkel, csoportokkal és közösségekkel állnak kapcsolatba. Ezen hivatás gyakorlói olyan személyek közül kerülnek ki, akik szívesen vesznek részt elsősorban a gyermek és ifjúsági, valamint az idősebb korosztályokhoz tartozók segítésében, tanulási, szociális és mentális problémáik enyhítésében, valamint akik különösen érdeklődnek napjaink társadalmi problémái, valamint ezek kezelésének lehetséges módszerei iránt.


A képzésről

A társadalomtudományi területhez tartozó, hét féléves szociálpedagógia BA képzésben az elméleti kurzusok mellett nagy hangsúlyt kapnak az egyetem falai között és a külső helyszíneken megtartott gyakorlatok is.  Az elméleti képzés során a hallgatók a szociálpedagógia és a szociális munka elmélete, valamint gyakorlata, a társadalomismeret, a társadalom- és szociálpolitika, a pszichológia, a pedagógia, a jog és jogi igazgatás, az egészségügyi és egészségtudományi ismeretek tantárgycsoportokba tartozó kurzusokon vehetnek részt, melyekhez az első öt félévben több rövidebb (nappali tagozaton 28 órás, levelező tagozaton 14 órás), a hatodik szemeszterben pedig egy féléves gyakorlat is kapcsolódik. 


Elhelyezkedés

A szociálpedagógia BA szakos hallgatók többsége már féléves gyakorlatuk lezárásakor biztos állásajánlattal rendelkezik. A segítő szakemberek iránti kereslet elsősorban arra vezethető vissza, hogy képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan vesznek részt a különböző szociális problémák megelőzésében, enyhítésében, valamint a célcsoportjaikhoz tartozók társadalmi integrációjának elősegítésében. Munkájukat főként a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátási intézményekben (pl. család- és gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekotthonokban), a gyámügyi és a szociális igazgatásban, iskolákban, kollégiumokban, valamint egészségügyi és rehabilitációs intézményekben végzik.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át – 6. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 6. félévi gyakorlat kreditértéke 30.