Szociálpedagógia BA

Érettségi követelmény:

kettőt kell választani:

 

Egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem.

A felsoroltak közül legalább egyet EMELT szinten kell teljesíteni!

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

N

K

Szociálpedagógia

225 000 Ft

7

A

L

A

Szociálpedagógia

támogatott

7

A

L

K

Szociálpedagógia

170 000 Ft

7

 

 

A képzésről

A szak azoknak kínál lehetőségeket, akik szívesen vennének részt főként a gyermek és ifjúsági korosztály segítésében, tanulási, szociális és mentális problémáinak enyhítésében, fejlesztésében, valamint meg szeretnének ismerkedni napjaink társadalmi problémáival és kezelésük módszereivel.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át –7. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 7. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/,
  • gyámügyi és szociális igazgatás,
  • iskolák és kollégiumok,
  • rendőrség ifjúságvédelmi alosztály,
  • egészségügyi és rehabilitációs intézmények

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, továbbá orosz, lovári vagy beás nyelvből (kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB). A 2016. január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében az eszperantó nyelv is elfogadott.