Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI SZONOGRÁFIA MSc

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR - ESK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

A

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfia

támogatott

4

M

L

K

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfia

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak szülésznő szakiránya, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya, az orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak képalkotó diagnosztikai analitika szakiránya, az orvos diagnosztikai analitikus alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű védőnő szak.

Az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű ápoló, diplomás ápoló szak esetében a képzésbe való belépés feltétele legalább hároméves, egészségügyi intézményben szerzett szakirányú (szülészet-nőgyógyászati, képalkotó-diagnosztikai) szakmai gyakorlat.


A szakmáról

A képzés célja olyan magasan kvalifikált szakemberek képzése, akik a szülészet-nőgyógyászat, a képalkotó diagnosztika, a perinatológia és a klinikai genetika szakterületein belül speciális ismeretekkel rendelkeznek. Tudásuk és képességeik alapján a szülészeti-nőgyógyászati, valamint magzati ultrahang-diagnosztika területén önálló kompetenciával szűrővizsgálati tevékenységet végeznek, felelős szemlélettel üzemeltetik az egészségügyi szolgáltatók szülészeti-nőgyógyászati ultrahang laboratóriumait, felismerik a kóros állapotokat, és azt az irányelveknek megfelelően referálják a munkájukat felügyelő orvosoknak. Képesek különbséget tenni az alacsony és magas kockázatú várandósságok között. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.


 A képzésről

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • alkalmazott egészségtudományok (klinikai genetika alapjai, ultrahang-diagnosztika alapjai, ultrahang anatómia, képalkotó diagnosztikai informatika és dokumentáció) 13-16 kredit;
  • elméleti és klinikai orvostudományok (szülészet-nőgyógyászati élettan és kórtan, embriológia) 5–8 kredit;
  • szülészet-nőgyógyászati szonográfiai szakismeretek (általános és vascularis ultrahang-diagnosztika, szülészeti ultrahang-diagnosztika, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, fetalis ultrahang-diagnosztika) 22-25 kredit;
  • választható szakmai ismeretek (egészségügyi szakmai kommunikáció, könyvtárismeret, egészségügyi jog a szülészet-nőgyógyászatban, egészségügyi etika) 5–7 kredit;
  • a képzéssel párhuzamosan folyó gyakorlati képzés kreditértéke 60 kredit.

Elhelyezkedés

A hallgatók a végzést követően munkát vállalhatnak fekvő- és járóbeteg-szakellátást folytató egészségügyi intézmények szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai laboratóriumaiban. Valamint bármely más egészségügyi szolgáltatónál (pl. magánrendelőkben), ahol orvosi felügyelet mellett, önálló kompetenciával szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-szűrővizsgálati tevékenységet végeznek.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat a tantervben meghatározottak szerint, a felsőoktatási intézménnyel megállapodást kötő külső gyakorlóhelyen, a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság által akkreditált ultrahang centrumban folyó szakmai gyakorlat, amelyből az első, második és harmadik félévben felvett tantervi egység kreditértéke 15-15 kredit. A képzés a negyedik félévben összefüggő hat hetes szakmai gyakorlattal zárul, amelynek kreditértéke 25 kredit.