Tanári (mérnöktanár) MA (gépész-, közlekedésmérnök, mérnök informatikus)

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önkötlség (félév)

Képzési idő (félév)*

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

400 000 Ft

4

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]]

400 000 Ft

4

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

400 000 Ft

4

*A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

Felvétel feltétele: motivációs beszélgetés

A motivációs beszélgetés változatlan időpontban kerül megtartásra:

- Tanári (2 félév (mérnöktanár)): 2023. 06. 02.

- Tanári (4 félév (mérnöktanár)): 2023. 06. 02.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai gépészmérnöki, továbbá gépész specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

Tanár-mérnöktanár (mérnökinformatikus) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai mérnök informatikusi, továbbá műszaki informatika specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai közlekedésmérnöki, továbbá közlekedési specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

 

A szakra csak szakirányú mérnöktanári, vagy mérnöki diplomával lehet jelentkezni!

A képzés célja a műszaki képzettségre építve mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, valamint a pedagógiai kutatási és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a tudományos minősítés (Phd) megszerzésének megalapozása.

Előképzettség

Képzési idő

Megszerezhető kreditek

Főiskolai szintű mérnöktanári diploma

2 félév

60 (15 pedagógia és 45 szakteület)

BSc vagy főiskolai szintű mérnöki diploma

4 félév

120 (110 pedagógia és 10 szakterület)

BSc szintű műszaki szakoktatói diploma

4 félév

120 (70 pedagógia és 50 szakterület)

MSc vagy egyetemi szintű mérnöki diploma

2 félév

60 (60 pedagógia)

A szakra csak szakirányú mérnöktanári, vagy mérnöki diplomával lehet jelentkezni!


A képzésről

Az alapszakhoz képest további feladatok ellátására is felkészítjük a képzésben résztvevőket. Ilyen az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítása és a vezetői feladatok ellátása, szakmai érettségin és OKJ-vizsgákon való részvétel, ezek komplex előkészítése és megszervezése, pedagógiai-módszertani kutatások és fejlesztési feladatok elvégzése, tudományos minősítés (PhD) megszerzésének megalapozása mind a pedagógiai, mind a mérnöki szakterületen.

Egyetemünkön immár több mint négy évtizede folyik műszaki pedagógusképzés, így igen gazdag tapasztalattal rendelkezünk. Tantárgyainkat és oktatási módszereinket folyamatosan korszerűsítjük annak érdekében, hogy megfeleljünk a gyakorlatorientált szakképzés egyre magasabb igényeinek. Valamennyi pedagógiai tantárgyhoz nyomtatott és/vagy elektronikus jegyzet, korszerű oktatási segédanyag áll rendelkezésre.

Hallgatóink a szakmai képzéssel párhuzamosan magas szintű pedagógiai-pszichológiai ismereteket szerezhetnek, amelynek során a legkorszerűbb oktatási módszereket sajátíthatják el.

A hallgatók gyakorlati képzésének 2 fő iránya van: pedagógiai és szakmai.


A pedagógiai gyakorlati képzés területei

A hallgatók három korszerűen felszerelt győri gyakorlóiskolában ismerkednek meg a komplex pedagógiai munkával, ahol órákat látogatnak, és egyéni tanításokat végeznek.

Az utolsó félévben a hallgatók összefüggő pedagógiai-szakmai gyakorlaton vesznek részt a szakközépiskolákban.

Multimédiás módszertani és pszichológiai szaktanterem biztosítja a színvonalas oktatást és nyújt segítséget a hallgatóknak a pedagógiai gyakorlatra történő felkészüléshez, diplomamunkájuk.

Az Egyetemi Könyvtár több 100 kötetes pedagógiai-pszichológiai szakkönyv áll a hallgatók rendelkezésére.

A hallgatók bekapcsolódhatnak kutatási programjainkba, részt vállalhatnak az e-learninges tananyagfejlesztésben, a pályaorientációs feladatokban.


Elhelyezkedés

A végzettek magas szintű pedagógiai és mérnöki ismereteik révén számos elhelyezkedési lehetősége közül választhatnak. Lehetséges munkakörök: szakközépiskolákban, szakiskolákban elméletigényes szakmai tárgyak oktatása, munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, felnőttképzésben (át- és továbbképzésben) különböző oktatási- és oktatásszervezési feladatok ellátása, szakmai tanfolyamok vezetése, regionális és megyei oktatási hivatalokban, pedagógiai intézetekben, területi integrált szakképzési központokban szaktanácsadói és vezetői feladatok ellátása, vállalatok humán-erőforrással foglalkozó részlegeinél szakértői és vezetői feladatok ellátása, illetve a választott szakiránynak megfelelő mérnöki beosztások.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!