Tanári (mérnöktanár) MA (gépész-, közlekedésmérnök, mérnök informatikus)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önkötlség (félév)

Képzési idő (félév)*

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

400 000 Ft

4

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]]

400 000 Ft

4

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

400 000 Ft

4

*A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

Felvétel feltétele: motivációs beszélgetés

A motivációs beszélgetés változatlan időpontban kerül megtartásra: 2021. május 10. – 28.

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai gépészmérnöki, továbbá gépész specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

Tanár-mérnöktanár (mérnökinformatikus) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai mérnök informatikusi, továbbá műszaki informatika specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai közlekedésmérnöki, továbbá közlekedési specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

 

A szakra csak szakirányú mérnöktanári, vagy mérnöki diplomával lehet jelentkezni!

A képzés célja a műszaki képzettségre építve mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, valamint a pedagógiai kutatási és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a tudományos minősítés (Phd) megszerzésének megalapozása.

Előképzettség

Képzési idő

Megszerezhető kreditek

Főiskolai szintű mérnöktanári diploma

2 félév

60 (15 pedagógia és 45 szakteület)

BSc vagy főiskolai szintű mérnöki diploma

4 félév

120 (110 pedagógia és 10 szakterület)

BSc szintű műszaki szakoktatói diploma

4 félév

120 (70 pedagógia és 50 szakterület)

MSc vagy egyetemi szintű mérnöki diploma

2 félév

60 (60 pedagógia)

A szakra csak szakirányú mérnöktanári, vagy mérnöki diplomával lehet jelentkezni!


A képzésről

Az alapszakhoz képest további feladatok ellátására is felkészítjük a képzésben résztvevőket. Ilyen az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítása és a vezetői feladatok ellátása, szakmai érettségin és OKJ-vizsgákon való részvétel, ezek komplex előkészítése és megszervezése, pedagógiai-módszertani kutatások és fejlesztési feladatok elvégzése, tudományos minősítés (PhD) megszerzésének megalapozása mind a pedagógiai, mind a mérnöki szakterületen.

Egyetemünkön immár több mint négy évtizede folyik műszaki pedagógusképzés, így igen gazdag tapasztalattal rendelkezünk. Tantárgyainkat és oktatási módszereinket folyamatosan korszerűsítjük annak érdekében, hogy megfeleljünk a gyakorlatorientált szakképzés egyre magasabb igényeinek. Valamennyi pedagógiai tantárgyhoz nyomtatott és/vagy elektronikus jegyzet, korszerű oktatási segédanyag áll rendelkezésre.

Hallgatóink a szakmai képzéssel párhuzamosan magas szintű pedagógiai-pszichológiai ismereteket szerezhetnek, amelynek során a legkorszerűbb oktatási módszereket sajátíthatják el.

A hallgatók gyakorlati képzésének 2 fő iránya van: pedagógiai és szakmai.


A pedagógiai gyakorlati képzés területei

A hallgatók három korszerűen felszerelt győri gyakorlóiskolában ismerkednek meg a komplex pedagógiai munkával, ahol órákat látogatnak, és egyéni tanításokat végeznek.

Az utolsó félévben a hallgatók összefüggő pedagógiai-szakmai gyakorlaton vesznek részt a szakközépiskolákban.

Multimédiás módszertani és pszichológiai szaktanterem biztosítja a színvonalas oktatást és nyújt segítséget a hallgatóknak a pedagógiai gyakorlatra történő felkészüléshez, diplomamunkájuk.

Az Egyetemi Könyvtár több 100 kötetes pedagógiai-pszichológiai szakkönyv áll a hallgatók rendelkezésére.

A hallgatók bekapcsolódhatnak kutatási programjainkba, részt vállalhatnak az e-learninges tananyagfejlesztésben, a pályaorientációs feladatokban.

 

Elhelyezkedés

A végzettek magas szintű pedagógiai és mérnöki ismereteik révén számos elhelyezkedési lehetősége közül választhatnak. Lehetséges munkakörök: szakközépiskolákban, szakiskolákban elméletigényes szakmai tárgyak oktatása, munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, felnőttképzésben (át- és továbbképzésben) különböző oktatási- és oktatásszervezési feladatok ellátása, szakmai tanfolyamok vezetése, regionális és megyei oktatási hivatalokban, pedagógiai intézetekben, területi integrált szakképzési központokban szaktanácsadói és vezetői feladatok ellátása, vállalatok humán-erőforrással foglalkozó részlegeinél szakértői és vezetői feladatok ellátása, illetve a választott szakiránynak megfelelő mérnöki beosztások.


Nyelvvizsga

Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári vagy beás nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!