Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanári (mérnöktanár) MA (gépész-, közlekedésmérnök, mérnök informatikus)

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önkötlség (félév)

Képzési idő (félév)*

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [2 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

2

M

L

K

Tanári [2 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

400 000 Ft

4

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]]

400 000 Ft

4

M

L

A

Tanári [4 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

  • Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai gépészmérnöki, továbbá gépész specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.
  • Tanár-mérnöktanár (mérnökinformatikus) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai mérnök informatikusi, továbbá műszaki informatika specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.
  • Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) szak: Mesterképzési, alapképzési vagy főiskolai közlekedésmérnöki, továbbá közlekedési specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.

A szakra csak szakirányú mérnöktanári, vagy mérnöki diplomával lehet jelentkezni!

A képzésre történő belépéshez motivációs beszélgetésen kell részt venni. 

Előképzettség

Képzési idő

Megszerezhető kreditek

Főiskolai szintű mérnöktanári diploma

2 félév

60 (15 pedagógia és 45 szakterület)

BSc vagy főiskolai szintű mérnöki diploma

4 félév

120 (110 pedagógia és 10 szakterület)

BSc szintű műszaki szakoktatói diploma

4 félév

120 (70 pedagógia és 50 szakterület)

MSc vagy egyetemi szintű mérnöki diploma

2 félév

60 (60 pedagógia)


A szakmáról

A mérnöktanár szak a tanári pálya különleges szegmense. Különlegességét az adja, hogy a pedagógiai, a pszichológiai és a humán ismeretek mellett, a magas szintű mérnöki ismereteket is megköveteli. A mérnöktanárok a középszintű, szakmai közoktatásban rendkívül fontos szerepet töltenek be, hiszen rajtuk múlik a középszintű irányítók, vezetők szakmai tudása. Olyanoknak ajánljuk elsősorban, akik érdeklődőknek a tanári pálya iránt, akik a technikumokban és szakképző iskolákban, a felnőttképzési vagy a vállalati szférában, a képző hivatásra készülnek fel. Akik mérnöki végzettségüket humán, emberismereti készségekkel szeretnék gazdagítani, megszerezve a mérnöktanári mesterséget is


 A képzésről

A képzés célja a műszaki és informatikai területeken, olyan tanárok képzése, akik magas szinten képesek az iskolai nevelés-oktatás különböző területein (pl. technikumokban és szakképző iskolákban, a felnőttek át- és továbbképzésében és a vállalati képzésekben) az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak elvégzésére. A műszaki és informatikai szakképzés területén képesek a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására. A képzés során a szakmai ismeretek mellett olyan pedagógiai, pszichológiai ismereteket is el kell sajátítani, amelyek nagyban elősegítik a felsorolt képzési területeken az eredményes munkavégzést.


Elhelyezkedés

A műszaki és informatika területen végzett mérnöktanárok taníthatnak a Szakképzési Centrum intézményeiben, technikumokban, szakképzőkben, vállalati képzőközpontban, vagy önálló oktatási cégeknél olyan szakmai területeken, ahol a munkaerő képzésével, át- és továbbképzésével szükséges foglalkozni. A végzettség elsősorban az elméleti szakmai tárgyak középszintű tanítására jogosít fel.  A diplomával olyan egyéb állások is elnyerhetők, melyek ellátásához alapos pedagógiai – pszichológiai ismeretekre, jó kommunikációs képességekre van szükség.


Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató