Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanári (mérnöktanár) osztatlan képzés

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

500 000 Ft

10

O

N

Á

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

támogatott

10

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [informatika]]]

500 000 Ft

10

O

N

Á

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [informatika]]]

támogatott

10

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

500 000 Ft

10

O

N

Á

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [közlekedés]]]

támogatott

10

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

matematika vagy biológia vagy fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy földrajz vagy informatika vagy digitális kultúra vagy fenntarthatóság vagy kémia vagy történelem vagy természettudomány vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, közlekedésépítő alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Tanári [Mérnöktanári] Osztatlan szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A mérnöktanár szak a tanári pálya különleges szegmense. Különlegességét az adja, hogy a pedagógiai, a pszichológiai és a humán ismeretek mellett, a magas szintű mérnöki ismereteket is megköveteli. A mérnöktanárok a középszintű, szakmai közoktatásban rendkívül fontos szerepet töltenek be, hiszen rajtuk múlik a középszintű irányítók, vezetők szakmai tudása. Olyanoknak ajánljuk elsősorban, akik érdeklődőknek a tanári pálya iránt, akik a technikumokban és szakképző iskolákban, a felnőttképzési vagy a vállalati szférában, a képző hivatásra készülnek fel. 


A képzésről

A képzés célja a műszaki és informatikai területeken, olyan tanárok képzése, akik magas szinten képesek az iskolai nevelés-oktatás különböző területein (pl. technikumokban és szakképző iskolákban, a felnőttek át- és továbbképzésében és a vállalati képzésekben) az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak elvégzésére. A műszaki és informatikai szakképzés területén képesek a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására. A képzés során a szakmai ismeretek mellett olyan pedagógiai, pszichológiai ismereteket is el kell sajátítani, amelyek nagyban elősegítik a felsorolt képzési területeken az eredményes munkavégzést.


Elhelyezkedés

A műszaki és informatika területen végzett mérnöktanárok taníthatnak a Szakképzési Centrum intézményeiben, technikumokban, szakképzőkben, vállalati képzőközpontban, vagy önálló oktatási cégeknél olyan szakmai területeken, ahol a munkaerő képzésével, át- és továbbképzésével szükséges foglalkozni. A végzettség elsősorban az elméleti szakmai tárgyak középszintű tanítására jogosít fel.  A diplomával olyan egyéb állások is elnyerhetők, melyek ellátásához alapos pedagógiai – pszichológiai ismeretekre, jó kommunikációs képességekre van szükség.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • 2 félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.