Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanári (zenetanár) MA

Művészeti Kar - MUK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

A

Tanári [4 félév [zenetanár (*)]]

támogatott

4

M

L

K

Tanári [4 félév [zenetanár (*)]]

400 000 Ft

4

* fagott-tanár / fuvolatanár / gitártanár / gordonkatanár / gordontanár / harsonatanár / hegedűtanár / klarinéttanár / kürttanár / magánénektanár / mélyhegedűtanár / oboatanár / trombitatanár / tubatanár / ütőhangszertanár / zongoratanár

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Felvételi

A zenetanár szakra jelentkezők a felvételi során főtárgy gyakorlati vizsgán, pedagógiai pályaalkalmassági felmérésen – amely írásbeli és szóbeli részből áll – vesznek részt. A szakirányok vizsgakövetelményei a kar honlapján (muk.sze.hu) és a felvi.hu oldalán egyaránt elérhetők. A felvételi vizsgák időpontjairól szintén a kar honlapján tájékozódhatnak a jelentkezők.


A szakmáról

A Zenetanár mesterképzés újabb oklevelet adó képzés, melyet kizárólag tanári szakképzettséggel már rendelkező jelentkezőknek kínál a Művészeti Kar, levelező képzés keretében. A szak szakirányán korábban szerzett tanári szakképzettség birtokában a tanulmányok újabb zenetanár szakirányon folytathatók, míg a főiskolai szintű zeneművészeti végzettséggel rendelkezők számára saját szakirányukon, vagy újabb szakirányon kínál lehetőséget ismereteik elmélyítésére, bővítésére, egyetemi szintű végzettség megszerzésére a tanári mesterképzés.


 A képzésről

 képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer művészeti szakmai tantárgyainak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Zenetanár mesterképzés szakon a hallgatók szakirányuknak megfelelő szakterületi képzésben, valamint tanári felkészítésben egyaránt részesülnek.

A szakterületi képzés során a zenetanár hallgatók 

  • a zenetanár szakmai tudásához szükséges alapvető általános elméleti és történeti zenei ismereteket, 
  • a szakiránynak megfelelő (hangszeres/énekes) specifikus gyakorlati és elméleti ismereteket, repertoárismeretet, 
  • a kamarazenei, zenekari, illetve énekkari kultúra ismeretanyagát és repertoárját sajátítják el.

A tanári felkészítés elméleti és gyakorlati képzés keretében, a Művészeti Kar és az Apáczai Kar együttműködésében valósul meg. A tanári felkészítés célja az általános pedagógiai, szakpedagógiai, módszertani és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, elmélyítése, valamint a tanári attitűd fejlesztése.

A zenetanár hallgatók a szakmódszertani képzést, valamint iskolai gyakorlatukat a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Kollégium és AMI-ban, illetve tagintézményében, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolában, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskolában teljesítik.


Elhelyezkedés

A zenetanár mesterképzés szakon végzett hallgatók alapfokú művészetoktatási intézményekben zenetanárként helyezkedhetnek el, és láthatják el:

  • zongoratanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a kamarazene és a korrepetíció;
  • gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, gordon, fuvola-, oboa-, klarinét-, fagott-, kürt-, trombita-, harsona-, tuba-, valamint ütőhangszertanár szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint a kamarazene;
  • magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a hangképzés szaktárgyak oktatását.

A nyugat-magyarországi régió erős gazdasági potenciálja lehetővé teszi a szülők számára, hogy gyermekeiket zenei oktatásban is részesíthessék. A zeneiskoláknak folyamatos igényük van végzett hallgatóinkra, az elhelyezkedési arány a térségben közel 100 %-os. Végzett hallgatóinkat találhatjuk szerte az országban, elsősorban a Balatontól északra eső országrész zeneiskoláinak tanári karában.


Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató