Tanári (zenetanár) osztatlan képzés

Felvételi követelmények:

Pályaalkalmassági és szolfézs - zeneelmélet - zongora alkalmassági vizsga és főtárgy gyakorlati vizsga.

Az alkalmassági vizsga változatlan időpontban kerül megtartásra: 2020. június 15. – július 03.

A főtárgyi gyakorlati vizsga: A jelentkezővel történt egyeztetés alapján a vizsga személyesen, vagy koncert videófelvétel alapján történik.

A pályaalkalmassági vizsga online csatornán keresztül kerül lebonyolításra. Ennek pontos módjáról és időpontjáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

A motivációs levél benyújtása továbbra is a felvétel feltétele.

GORDONTANÁRI SZAK ESETÉN: A szolfézs-zeneelmélet feladatok valós idejű megoldása online csatornán keresztül kerül lebonyolításra. Ennek pontos módjáról és időpontjáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

MAGÁNÉNEKTANÁR SZAK ESETÉN: a felvétel további feltétele a fül-orr-gégészeti igazolás.


A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást:

Széchenyi István Egyetem – Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth u. 5. | Tel.: 96/329-735, e-mail: struhar@sze.hu

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

O

N

A

Osztatlan tanári [10 félév [zenetanár[*]]]

támogatott

10

O

N

K

Osztatlan tanári [10 félév [zenetanár[*]]]

500 000 Ft

10

* fagott-tanár / fuvolatanár / gitártanár / gordonkatanár / gordontanár / harsonatanár / hegedűtanár / klarinéttanár / kürttanár / magánénektanár / mélyhegedűtanár / oboatanár / orgonatanár / trombitatanár / tubatanár / ütőhangszertanár / zongoratanár

 

A képzésről

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés - oktatás szakképesítés megszerzésére felkészít szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer tantárgyainak megfelelően, szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási,tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történ felkészítése. Győr azon kevés városok egyike, ahol a zenei képzés minden szintje megtalálható a zeneóvodától kezdve a professzionális zenetanár- művészképzésig.

Az Egyetem akkreditált tanár szakának részvétele lehetőséget ad a tanári pálya pedagógiai részének teljesítéséhez. Az egységes tanárképzés pedagógiai-szakmai követelményeinek megfelelően a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet rendelkezik azokkal a tradicionális zeneiskolai és szakközépiskolai kapcsolatokkal, amelyek segítségével az új rendszerű, a korábbinál magasabb szintet jelentő tanárképzés megvalósulhat. A hallgatók a zeneiskolai pedagógiai gyakorlatukat és a szakmódszertani iskolai gyakorlatukat a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolában és a Liszt Ferenc Zeneiskolában teljesítik, és ezen iskolák a master szintű tanárképzés gyakorló intézményei.

Intézetünk hallgatói példa nélkül álló ösztöndíj támogatásban és szakmai munkalehetőségekben részesülhetnek. A zenekarokban szereplő hallgatók legjobbjai közül évente tizenöten az Egyetemi Zenei Alapítvány zenekari ösztöndíját nyerhetik el. Átlagosan minden negyedik hallgatónk kap jó tanulmánya miatt külön ösztöndíjat (Köztársasági-, Universitas-, zenekari ösztöndíjak).

A győri és térségi zeneiskolák szintén sok hallgatónkat foglalkoztatják. Az egyetem a kollégiumot igénylők többségét el tudja helyezni diákotthonaiban.

 

Továbbtanulás

A legjobb hangszeres hallgatók a tanári diplomával jelentkezhetnek hangszeres művész szakokra az ország néhány, illetve külföldi művészképző helyeire.


Elhelyezkedés

A nyugat-magyarországi régió erős gazdasági potenciálja lehetővé teszi a szülők számára, hogy gyermekeiket zenei oktatásban is részesíthessék. A zeneiskoláknak folyamatos igényük van végzett hallgatóinkra, az elhelyezkedési arány a térségben közel 100 %-os. A mestertanárok alkalmazási területei elsősorban a zeneművészeti szakközépiskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények, valamint a különböző zenekarok.

Intézményünkben az elindulás óta kb. 1000 zenetanári diplomát adtunk ki. A nálunk végzett volt hallgatóinkat találhatjuk szerte az országban, elsősorban a Balatontól északra eső országrész zeneiskoláinak tanári karában. A győri és szombathelyi szimfonikus zenekarokban, a nyugat-dunántúli színházak zenekaraiban régi diákjainkat találjuk ugyancsak nagy számban.


Nyelvvizsga

Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári vagy beás nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.