Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanári (zenetanár) osztatlan képzés

Művészeti Kar - MUK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

O

N

A

Osztatlan tanári [10 félév [zenetanár[*]]]

támogatott

10

O

N

K

Osztatlan tanári [10 félév [zenetanár[*]]]

500 000 Ft

10

* fagott-tanár / fuvolatanár / gitártanár / gordonkatanár / gordontanár / harsonatanár / hegedűtanár / klarinéttanár / kürttanár / magánénektanár / mélyhegedűtanár / oboatanár / trombitatanár / tubatanár / ütőhangszertanár / zongoratanár

Képzési szint – O – osztatlan képzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges;

(A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Gyakorlati vizsga

Pályaalkalmassági és szolfézs - zeneelmélet - zongora alkalmassági vizsga és főtárgy gyakorlati vizsga.

Magánénektanári szak esetén a felvétel további feltétele a fül-orr-gégészeti igazolás.

A meghirdetett osztatlan tanárképzésen további csatolt dokumentum (felvétel feltétele): motivációs levél. 

A motivációs levél tematikája lehet a tanári pálya választásának indoklása, a saját pályával kapcsolatos elképzelések, esetleg múltbeli zenepedagógiával kapcsolatos, személyesen átélt tapasztalatok ismertetése.

Terjedelme legalább 2000, legfeljebb 3200 karakter (250-400 szó).

A motivációs levél a képzés nyelvének megfelelően magyar nyelvű.

Kézzel vagy géppel írt formátum egyaránt elfogadott.

A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást:

Széchenyi István Egyetem – Művészeti Kar, 9025 Győr, Kossuth u. 5. | Tel.: 96/329-735, e-mail: struhar@sze.hu


A szakmáról

Az osztatlan zenetanári képzésre klasszikus zenei előképzettséggel rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk. Számukra előzetes főtárgyi konzultációkat biztosítunk, előfelvételi meghallgatást szervezünk.


A képzésről

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában nevelési és oktatási feladatok ellátására jogosító szakképesítés megszerzése. A választott szakiránynak megfelelően szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Győr azon kevés városok egyike, ahol a zenei képzés minden szintje megtalálható a zeneóvodától kezdve a professzionális zenetanár és művészképzésig.

Osztatlan zenetanár szakon a hallgatók szakirányuknak megfelelő szakterületi képzésben, valamint tanári felkészítésben részesülnek.

A szakterületi képzés során a zenetanár hallgatók 

 • a zenetanár szakmai tudásához szükséges alapvető általános elméleti és történeti zenei ismereteket, 
 • a szakiránynak megfelelő (hangszeres/énekes) specifikus gyakorlati és elméleti ismereteket, repertoárismeretet, 
 • a kamarazenei, zenekari, illetve énekkari kultúra ismeretanyagát és repertoárját sajátítják el.

A tanári felkészítés elméleti és gyakorlati képzés keretében, a Művészeti Kar és az Apáczai Kar együttműködésében valósul meg. 

A tanári felkészítés célja

 • a pályaismereti és szocializációs készégek, képességek, 
 • általános pedagógiai és kommunikációs ismeretek, szakpedagógiai, módszertani és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, elmélyítése, valamint a tanári attitűd megalapozása, fejlesztése.

A zenetanár hallgatók a szakmódszertani képzést, valamint iskolai gyakorlatukat a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Kollégium és AMI-ban, valamint tagintézményében, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolában, továbbá Liszt Ferenc Zeneiskolában teljesítik. 

Az iskolai gyakorlatokon a hallgatók megismerik a munkahely világát (az iskolai életet, a pedagógusokkal, a szülőkkel való kommunikációt), a szaktanár tanórai és tanórán kívüli tevékenységeit, a tanulókkal való egyéni foglalkozást, együttműködést, a tanítási, tanulási, nevelési folyamatokkal összefüggő tanári feladatokat, és alapjártasságokat szereznek ezekkel kapcsolatban.


Elhelyezkedés

Az osztatlan zenetanár szakon végzett hallgatók elhelyezkedési, munkavállalási, alkalmazási lehetőségei:

Alapfokú művészetoktatási intézményekben 

 • zongoratanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a kamarazene és a korrepetíció;
 • orgonatanár szakképzettséggel az orgona, a kamarazene és a korrepetíció;
 • gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, gordon, fuvola-, oboa-, klarinét-, fagott-, kürt-, trombita-, harsona-, tuba-, valamint ütőhangszertanár szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint a kamarazene;
 • magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a hangképzés

szaktárgyak oktatását láthatják el.

 • Az elsajátított szakterületi ismeretek birtokában zenekarokban, kamaraegyüttesekben, énekkarokban, 
 • Zenei szervezési, szerkesztési feladatkörökben 

helyezkedhetnek el.

A nyugat-magyarországi régió erős gazdasági potenciálja lehetővé teszi a szülők számára, hogy gyermekeiket zenei oktatásban is részesíthessék. A zeneiskoláknak folyamatos igényük van végzett hallgatóinkra, az elhelyezkedési arány a térségben közel 100 %-os. Végzett hallgatóinkat találhatjuk szerte az országban, elsősorban a Balatontól északra eső országrész zeneiskoláinak tanári karában. A győri, szombathelyi, székesfehérvári, soproni és fővárosi szimfonikus zenekarok, színházak társulataiban ugyancsak nagy számban találjuk régi diákjainkat.


Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató