Tanári (zenetanár) osztatlan képzés

Felvételi követelmények:

Pályaalkalmassági és szolfézs - zeneelmélet - zongora alkalmassági vizsga és főtárgy gyakorlati vizsga.


A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást:


Széchenyi István Egyetem – Varga Tibor Zeneművészeti
Intézet, 9025 Győr, Kossuth u. 5.
Tel.: 96/329-735, e-mail: struhar@sze.hu

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

O

N

A

Osztatlan tanári [10 félév [zenetanár[*]]]

támogatott

10

* fagott-tanár / fuvolatanár / gitártanár / gordonkatanár / gordontanár / harsonatanár / hegedűtanár / klarinéttanár / kürttanár / magánénektanár / mélyhegedűtanár / oboatanár / orgonatanár / trombitatanár / tubatanár / ütőhangszertanár / zongoratanár

A tanári osztatlan képzésre való jelentkezés esetén a felvétel feltétele motivációs levél és önéletrajz.


A magánénektanár szakirányt választók számára a felvétel feltétele a fül-orr-gégészeti igazolás.

Gyakorlati vizsga és felvéte elbeszélgetés időpontja: 2019. május

A képzésről

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés - oktatás szakképesítés megszerzésére felkészít szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer tantárgyainak megfelelően, szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási,tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történ felkészítése. Győr azon kevés városok egyike, ahol a zenei képzés minden szintje megtalálható a zeneóvodától kezdve a professzionális zenetanár- művészképzésig.

Az Egyetem akkreditált tanár szakának részvétele lehetőséget ad a tanári pálya pedagógiai részének teljesítéséhez. Az egységes tanárképzés pedagógiai-szakmai követelményeinek megfelelően a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet rendelkezik azokkal a tradicionális zeneiskolai és szakközépiskolai kapcsolatokkal, amelyek segítségével az új rendszerű, a korábbinál magasabb szintet jelentő tanárképzés megvalósulhat. A hallgatók a zeneiskolai pedagógiai gyakorlatukat és a szakmódszertani iskolai gyakorlatukat a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolában és a Liszt Ferenc Zeneiskolában teljesítik, és ezen iskolák a master szintű tanárképzés gyakorló intézményei.

Intézetünk hallgatói példa nélkül álló ösztöndíj támogatásban és szakmai munkalehetőségekben részesülhetnek. A zenekarokban szereplő hallgatók legjobbjai közül évente tizenöten az Egyetemi Zenei Alapítvány zenekari ösztöndíját nyerhetik el. Átlagosan minden negyedik hallgatónk kap jó tanulmánya miatt külön ösztöndíjat (Köztársasági-, Universitas-, zenekari ösztöndíjak).

A győri és térségi zeneiskolák szintén sok hallgatónkat foglalkoztatják. Az egyetem a kollégiumot igénylők többségét el tudja helyezni diákotthonaiban.

 

Továbbtanulás

A legjobb hangszeres hallgatók a tanári diplomával jelentkezhetnek hangszeres művész szakokra az ország néhány, illetve külföldi művészképző helyeire.


Elhelyezkedés

A nyugat-magyarországi régió erős gazdasági potenciálja lehetővé teszi a szülők számára, hogy gyermekeiket zenei oktatásban is részesíthessék. A zeneiskoláknak folyamatos igényük van végzett hallgatóinkra, az elhelyezkedési arány a térségben közel 100 %-os. A mestertanárok alkalmazási területei elsősorban a zeneművészeti szakközépiskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények, valamint a különböző zenekarok.

Intézményünkben az elindulás óta kb. 1000 zenetanári diplomát adtunk ki. A nálunk végzett volt hallgatóinkat találhatjuk szerte az országban, elsősorban a Balatontól északra eső országrész zeneiskoláinak tanári karában. A győri és szombathelyi szimfonikus zenekarokban, a nyugat-dunántúli színházak zenekaraiban régi diákjainkat találjuk ugyancsak nagy számban.


Nyelvvizsga

Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.