Turizmus-vendéglátás BSc

Érettségi követelmény:

földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Turizmus-vendéglátás

támogatott

8

A

N

K

Turizmus-vendéglátás

300 000 Ft

8

A

L

A

Turizmus-vendéglátás

támogatott

8

A

L

K

Turizmus-vendéglátás

300 000 Ft

8

A szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők: DUÁLIS KÉPZÉS


A szak létesítése

A nyugat-dunántúli régióban, az ország nyugati kapujában, a magyar-osztrák-szlovák háromszögben dinamikusan fejlődik az idegenforgalom. A meglévő adottságok és a már megépült és jövőben megépülő turisztikai célpontok egyaránt vonzzák a belföldi és külföldi turistákat. Vonzáskörzetünkben illetve az országban szinte minden idegenforgalmi ágazat fejlődik, ezért szakemberek képzésére is szükség van. A turizmus-vendéglátás szak hallgatói az első évfolyamon 2006-ban kezdték meg tanulmányaikat, amelynek elődje a 2002 óta működő idegenforgalmi és szálloda szak. A szak szakmai bázisa az egyre jobban fejlődő Turizmus Tanszék, a már működő tankonyha és tanétterem, valamint a 2007. szeptemberében átadott Hotel Famulus**** Oktatószálloda, amelyek a szakmai gyakorlatok színhelyei.


A képzési cél

Olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét, a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, lovaspanziók, vendéglátóhelyek, utazásszervezők, szabadidős- lovaslétesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket, valamint a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit.


Kompetenciák

A szakot elvégző hallgatók a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl ismerik a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység-szálláshelyek, vendéglátás, lovasközpontok, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés, lovas rendezvényszervezés stb. –működését, folyamatait, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására és irányítására. Képesek továbbá a szakterületükön elvárt – többnyelvű és különböző funkciójú – kommunikációra, valamint az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására.

Rendelkeznek az adott szervezet-típusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, melyek lehetővé teszik a munkatársakkal való hatékony együttműködést és a vendégek színvonalas kiszolgálását.


Szakmai gyakorlat

A turizmus-vendéglátás szakos hallgatók az 5. félévben 12 hét és a 8. félévben 12 hét szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A képzési idő alatt kötelezően teljesítendő további gyakorlatok:

  • félévenként 2 alkalommal hostess gyakorlat teljesítése
  • 2. évfolyamos hallgatóknak 2x1 hét déli felszolgálási gyakorlat


Elhelyezkedési lehetőségek

A turizmusra specializálódott közgazdászok az alapfokozatú diploma megszerzését követően néhány év gyakorlat után vezető szerepet tölthetnek be az üzleti világban. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakemberek idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, idegenforgalmi szakreferensi és a közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytathatnak.

Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, vendéglátóipari egységekben idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó más szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2019/20/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, amelyek közül az egyik felsőfokú (C1) komplex, általános nyelvvizsgával kiváltható, melyek a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározottak.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!