Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Turizmus-vendéglátás FOSZK

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - KGYK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve [szakirány]

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

F

N

A

Turizmus-vendéglátás – turizmus szakirányon

támogatott

4

F

N

K

Turizmus-vendéglátás – turizmus szakirányon

200 000 Ft

4

F

L

A

Turizmus-vendéglátás – turizmus szakirányon

támogatott

4

F

L

K

Turizmus-vendéglátás – turizmus szakirányon

200 000 Ft

4

F

N

A

Turizmus-vendéglátás – vendéglátás szakirányon

támogatott

4

F N K Turizmus-vendéglátás – vendéglátás szakirányon 200 000 Ft 4
F L A Turizmus-vendéglátás – vendéglátás szakirányon támogatott 4
F L K Turizmus-vendéglátás – vendéglátás szakirányon 200 000 Ft 4

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)

A jelentkezés szakra és szakirányra történik.


Érettségi pontok

Bármely két érettségi vizsgatárgy

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Turizmus-vendéglátás szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények teljes szintű feltárására és megértésére. Turizmus szakirányon tanult ismereteikkel képesek lesznek színvonalas szolgáltatások megvalósítására és nyújtására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve szervezőmunkában való közreműködésre. A vendéglátás szakirányon pedig ismereteket szereznek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében.


A képzésről

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben két választható szakirány érhető el. Tanulmányaik során a hallgatók megismerik a turizmus földrajzi alapjait, magyar és nemzetközi turizmusföldrajzi ismereteket szereznek és ezeket megtanulják alkalmazni turisztikai termékek tervezése és értékesítése során, illetve mély tudást szereznek az ételkészítés és értékesítés során felhasznált élelmiszerekről és italokról.


Elhelyezkedés

Tanulmányaik elvégzése után hallgatóink képesek a szakirányuknak megfelelő szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

 • A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Szakirányok 

Turizmus

A hallgatók: 

 • ismerik a magyar és külföldi kultúrák értékeit, a művelődéstörténet főbb eseményeit, képesek ezen ismereteik alapján interkulturális szemléletet kialakítani;
 • ismerik a turisztikai desztinációk működését és képesek térségszervezési ismereteiket alkalmazni a turisztikai desztinációs feladatok végrehajtása során;
 • ismerik az utazásszervezés és -közvetítés üzletágait, alkalmasak utazási irodai referensi, ügyintézői és tanácsadói feladatok elvégzésére;
 • ismerik a vendéglátás, mint kiemelt kínálati elem szerepét a turizmus és szállásadás területén, képesek a turisztikai termékek összeállításakor és értékesítésekor vendéglátói ismereteiket alkalmazni;
 • választásuk szerint beható ismeretekkel rendelkeznek a turizmus egy területén és ezáltal képesek az ezen a területen működő vállalkozásokban, intézményekben jelentkező speciális tevékenységek ügyintézői, asszisztensi munkaköri feladatainak ellátására (egészségturizmus, falusi turizmus);

Vendéglátás

A hallgatók:

 • ismerik és képesek a gyakorlatban is alkalmazni a vendéglátásban előírt higiéniai, élelmiszer-biztonsági szabályokat;
 • ismerik az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, képesek ellátni ezek különböző részfolyamatait, képes fogyasztóhatósági döntés meghozatalára, belső képzések megtartására;
 • képesek részt venni a minőségirányítási, élelmiszer-biztonsági rendszerek képesítésének folyamatában, ezek működtetésében és belső felülvizsgálatában;
 • alkalmasak arra, hogy a vendéglátásban jelentkező általános, illetve speciális táplálkozási igényeket adekvát módon kielégítsék;
 • mikrobiológiai alapismereteket szereznek az élelmiszerek tartósítása, élelmiszermérgezések, élelmiszer-fertőzések területén;
 • ismerik a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit;
 • ismerik a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit, képesek ezek gyakorlati alkalmazására;
 • képesek üzleti tervek elkészítésében tevékenyen közreműködni, illetve elemzéseket készíteni;