Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Agrárközgazdász MSc

ALBERT KÁZMÉR MOSONMAGYARÓVÁRI KAR – AKMK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
M N A Agrárközgazdász támogatott 4
M N K Agrárközgazdász 400 000 Ft 4
M L A Agrárközgazdász támogatott 4
M L K Agrárközgazdász 400 000 Ft 4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről az üzleti alapképzési szak, az agrártudományi képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

  1. az agrártudomány képzési terület további alapképzési szakjai.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
  • közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
  • üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
  • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

Az agrárközgazdász mélységében és összefüggésében ismeri az élelmiszergazdaságot, a mezőgazdasági termelési folyamatokat, valamint az agrárium kapcsolódását a közgazdasági és üzleti szférához, így a gazdálkodó szervezetekben átfogó gazdasági funkciót lát el. Képes összetett gazdálkodási folyamatok tervezésére és irányítására, ellenőrzésére, elemzésére és értékelésére, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásra, továbbá pénzintézeteknél, vállalatoknál pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására. Munkája során együttműködik a kapcsolódó szakterületek érintettjeivel, és nemzetközi környezetben is képes hatékony munkavégzésre.


 A képzésről

A képzés célja olyan agrárközgazdászok képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi élelmiszergazdaság területén vállalkozások alapítására és működtetésére, a gazdálkodás átfogó elemzésére, komplex fejlesztési feladatok megoldására, valamint - az ágazati sajátosságok figyelembevételével - a kapcsolódó pénzügyi folyamatok irányítására, elemzésére és kereskedelmi tevékenység menedzselésére. A gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően alkalmasak a hazai és nemzetközi élelmiszergazdaság különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A képzés során a hallgatók széles körű felkészítést kapnak mezőgazdasági és közgazdasági tantárgyakból egyaránt. A mesterszakon végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Elhelyezkedés

A képzés során a gyakorlatiasságra helyezzük a hangsúlyt, így a végzett agrárközgazdászok elsősorban a termelő szférában helyezkedhetnek el, akik a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában képesek az agráriumban érdekelt vállalkozás irányítására és működtetésére. A szakon végzettek az agrárgazdasági vállalkozások mellett agrárgazdasági szakigazgatási szerveknél, valamint agrárfinanszírozással foglalkozó pénzügyi szervezeteknél is elhelyezkedhetnek. Emellett a képesítés hozzájárulhat egy saját vállalkozás sikeresebb működtetéséhez, valamint a hazai és nemzetközi üzleti életbe való bekapcsolódáshoz.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, agrár tevékenységgel foglalkozó gazdálkodó szervezetek vezetése és felépítése, termelési folyamatok megszervezése, szolgáltatások menedzselése területén szerzett legalább 60 óra időtartamú gyakorlat.