Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Agrármérnöki osztatlan

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

O

N

A

Agrármérnöki

támogatott

10

O

N

K

Agrármérnöki

300 000 Ft

10

O

L

A

Agrármérnöki

támogatott

10

O

L

K

Agrármérnöki

300 000 Ft

10

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, horvát, szlovén, ukrán) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy digitális kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, elektronika alapjai, környezetvédelmi alapismeretek, élelmiszer-ipari műveletek és gépek, famegmunkálás alapjai, vízgazdálkodási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózás technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, mechatronikai ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Agrármérnöki Osztatlan szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

Az osztatlan agrármérnök (MSc) diplomával rendelkező szakemberek a mezőgazdaság és élelmiszeripar területein is vezető pozíciókban elhelyezkedhetnek. A végzett szakemberek a teljes termelési lánc minden lépését megismerve a legkeresettebbek lesznek a munkaerőpiacon. A szakma elsajátítása összetett természettudományos ismereteket igényel, ezért olyan diákoknak ajánljuk, akik rendelkeznek biológiai, kémiai és fizikai alapokkal; érdeklődnek a mezőgazdaság különböző területei iránt, valamint nem zárkóznak el - az élővilág ismeretein felül – műszaki, agrárgazdasági és vezetési ismeretek elsajátításától sem.


A képzésről

Az öt éves osztatlan agrármérnöki (MSc) képzés hagyományosan sokrétű mezőgazdasági ismereteket nyújt a hallgatóknak. Az oktatás tíz féléve lehetőséget biztosít az alapozó tantárgyak (növénytan és -élettan, állattan, talajtan, stb.) részletes ismertetésére, majd az ezekre épülő teljes vertikumot átfogó szakmai tantárgyak elsajátítására is. Ezeken felül a hagyományos ismeretkörökön túl modern, információ-technológiai tárgyakat (térinformatika, biotechnológia, stb.) is kínálunk a kor igényeinek megfelelően. A képzés során számos intézményen belüli (hetesi gyakorlatok) és külsős gyakorlaton (nyári-, összefüggő- és termelőüzemi gyakorlatok) vesznek részt hallgatóink.


Elhelyezkedés

Az osztatlan agrármérnöki szak mindig is a legkeresettebb képzés volt. A teljes vertikum várja és elismeri az itt végzetteket. Nemcsak a klasszikus mezőgazdasági szakmákban, de a közigazgatási, a banki- és a biztosítási szektorokban, valamint a természetvédelem, az élelmiszergazdaság területein is azonnal elhelyezkedhetnek a diplomával rendelkezők. A képzés során – főleg a végzéshez közel –már részmunkaidős munkavállalásra is van lehetőség, amely egyrészt anyagi biztosságot, másrészt jobb munkaerőpiaci elhelyezkedést biztosít.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat több elemből épül fel. Az első négy félévben a felsőoktatási intézmény tangazdaságában, tanüzemeiben és kutatóintézeteiben kell félévenként 40 óra szakmai gyakorlatot teljesíteni a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet területén. A szakmai törzsanyag tantárgyaihoz nemcsak tantermi, hanem terepi gyakorlatok is tartoznak. Ezen kívül a második és negyedik félévet követően 80-80 órás nyári gyakorlatot, továbbá a hatodik és nyolcadik félévet követően pedig 160-160 órás nyári gyakorlatot kell teljesíteni, melyeknek összesített kreditértéke 12 kredit.