Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Állattenyésztő mérnök BSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Állattenyésztő mérnöki

támogatott

7

A

N

K

Állattenyésztő mérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Állattenyésztő mérnöki

támogatott

7

A

L

K

Állattenyésztő mérnöki

325 000 Ft

7

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, horvát, szlovén, ukrán) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy digitális kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, elektronika alapjai, környezetvédelmi alapismeretek, élelmiszer-ipari műveletek és gépek, famegmunkálás alapjai, vízgazdálkodási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózás technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, mechatronikai ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Állattenyésztő mérnöki BSc szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

Célunk olyan állattenyésztő mérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és gazdaságtudományok területén, szakmai ismeretekkel az állattudomány területén és speciális ismeretekkel az állatfajok tenyésztése-, tartása és takarmányozása vonatkozásában. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a korszerű kis- és nagyüzemi állattartó telepek munkafolyamatainak irányítására, valamint az új (precíziós elven alapuló) tartási és takarmányozási technológiák alkalmazására és bevezetésére. Résztvevői lehetnek a regionális, országos és nemzetközi pályázatoknak. Nyelv- és szakmai ismereteik lehetővé teszik, hogy a képzés második szakaszában (MSc) is folytathassák tanulmányaikat.


A képzésről

A szak hallgatói tanulmányaik során megismerkednek az alapozó és szakmai alapozó tárgyakkal (állattan, anatómia, élettan, általános genetika, biotechnológia, takarmányozástan, általános állattenyésztéstan, innovatív szaporodásbiológia, informatika) és a részletes állattenyésztéstan szakterületeivel (ló-, szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, baromfitenyésztés) valamint fakultatív és szakirányos tárgyakkal (lótenyésztés és lovassportok, halászat, társ és hobbiállatok). Képesek a korszerű kis- és nagyüzemi állattartó telepek szakmai irányítására, valamint új, innovatív tenyésztési, tartási és takarmányozási technológiák alkalmazására és bevezetésére.


Elhelyezkedés

A végzett állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek, mert akár saját, akár más gazdaságokban, állattartó telepeken irányító szerepet tölthetnek be, vagy megszerzett ismereteik birtokában új vállalkozásba kezdhetnek. Lehetőségük nyílik tenyésztő-, nemesítő-, és áru-előállító telepeken, a takarmányiparban, tenyésztőszervezeteknél, közigazgatási-, vagy a természetvédelmi területeken általános- és speciális állattenyésztési feladatokat ellátni. Ezen felül szakigazgatási feladatok, valamint a szakmai kamaráknál felmerülő problémák megoldásának támogatására is képesek.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan tanévenként összesen két hét gyakorlati foglalkozásból (fizikai és állattenyésztési munkagyakorlat formájában – kritériumtárgyakként), valamint
  • egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból (30 kredit; egy-egy állattenyésztési, mezőgazdasági ágazat, üzem működésének, a hatékony és gazdaságos termelés megvalósítási gyakorlatának komplex megismerése céljából)