Állattenyésztő mérnök BSc

Érettségi követelmények: biológia vagy kémia és biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy szakmai előkészítő tárgyelektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek. Egy vizsgatárgy csak egyszer választható.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Állattenyésztő mérnöki

támogatott

6+1

A

N

K

Állattenyésztő mérnöki

190 000 Ft

6+1

A

L

A

Állattenyésztő mérnöki

támogatott

6+1

A

L

K

Állattenyésztő mérnöki

190 000 Ft

6+1

A szakmáról

A szak hallgatói tanulmányaik során megismerkednek az alapozó és szakmai alapozó tárgyakkal(állattan, anatómia, élettan, általános genetika, biotechnológia, takarmányozástan, általános állattenyésztéstan)és a részletes állattenyésztéstan szakterületeivel (ló-, szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, baromfitenyésztés) valamint fakultatív és szakirányos tárgyakkal (lótenyésztés és lovassportok,  halászat).

Képesek a korszerű kis- és nagyüzemi állattenyésztő telepek munkafolyamatainak irányítására, valamint az újszerű tartási és takarmányozási technológiák alkalmazására és bevezetésére. 

A képzésről

Olyan állattenyésztő mérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendel- keznek a természet- és gazdaságtudományok területén, szakmai ismeretekkel az állattudomány területén és speciális ismeretekkel az állatfajok tenyésztése és tartása vonatkozásában. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a korszerű kis- és nagyüzemi állattenyésztő telepek munkafolyamatainak irányítására, valamint az újszerű tartási és takarmányozási technológiák alkalmazására és bevezetésére. Résztvevői lehetnek a regionális, országos és nemzetközi pályázatoknak. Nyelv- és szakmai ismereteik lehetővé teszik, hogy a képzés második szakaszában (MSc) folytathassák tanulmányaikat.

Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Állattenyésztő mérnöki MSc, Agrármérnöki Msc.

Elhelyezkedés

A végzett állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek, mert akár saját, akár más gazdaságokban, állattartó telepeken irányító szerepet tölthetnek be, vagy megszerzett ismereteik alapján új vállalkozásba kezdhet- nek. Lehetőségük nyílik tenyésztő-, nemesítő telepeken, közigazgatási-, vagy a természetvédelmi területeken speciális állattenyésztési feladatokat ellátni. Ezen felül szakigazgatási feladatok, valamint a szakmai kamaráknál felmerülő problémák megoldására is képesek.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)