Állattenyésztő mérnöki MSc

Képzési szintMunkarendFin. formaSzak neveÖnköltség (félév)Képzési idő
M N A Állattenyésztő mérnöki támogatott 4
M N K Állattenyésztő mérnöki 500 000 Ft 4
M L A Állattenyésztő mérnöki támogatott 4
M L K Állattenyésztő mérnöki 500 000 Ft 4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: az agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan alapképzési szak.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit a természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

A képzésről

A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akiktermészettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-fel- dolgozási ésállattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-ter- melés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező,szintetizáló kutatási és innovációs tevékeny- ség végzésére. A végzettek alkalmasaktanulmányaik doktori képzés kereté- ben történő folytatására.

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A végzett okleveles állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokré- tűek, mert akár saját, akár más gazdaságokban, állattartó telepeken irányító szerepet tölthetnek be, vagy megszerzett ismereteik alapján új vállalkozásba kezdhetnek. Lehetőségük nyílik tenyésztő-, nemesítő telepeken, közigazgatási-, vagy a természetvédelmi területeken speciális állattenyésztési feladatokat ellátni. Ezen felül szakigazgatási feladatok, valamint a szakmai kamaráknál felmerülő problémák megoldására is képesek.

Nyelvvizsgakövetelmény

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!