Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Állattenyésztő mérnöki MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
M N A Állattenyésztő mérnöki támogatott 4
M N K Állattenyésztő mérnöki 500 000 Ft 4
M L A Állattenyésztő mérnöki támogatott 4
M L K Állattenyésztő mérnöki 500 000 Ft 4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: az agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan alapképzési szak.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit a természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A képzésre az állattudományok és az állatitermék-előállítás iránt elkötelezett hallgatókat várunk. Az állattenyésztés az állatok elhelyezésével, tartásával, takarmányozásával, szaporításával, ápolásával, gondozásával, egészségvédelmével, az állati termékek előállításával, az állatok nemesítésével kapcsolatos munkákat, azok szervezését, irányítását jelenti. Mindezekhez szorosan kapcsolódik az innováció, a legújabb precíziós és fenntartható technológiák ismerete és alkalmazása, valamint a környezetvédelmi és állatjóléti előírások betartása.


 A képzésről

Az oktatás célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akik alkalmasak magas színvonalú és fenntartható állattenyésztés folytatására és a minőségi állatitermék-előállításra. Hallgatóink a képzés során a széles körű állattudományi és természettudományos ismereteken felül élelmiszer-előállítási, termék-feldolgozási, környezetvédelmi, valamint agrárműszaki ismereteket sajátítanak el. Megismerik a legújabb precíziós állattartási, tenyésztési és takarmányozási technológiákat, valamint az állattenyésztési, tenyésztésszervezési, állatvédelmi és állatjóléti előírásokat.


Elhelyezkedés

Az okleveles állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek: állattenyésztés, takarmányipar, élelmiszeripar, természetvédelem, közigazgatás, kutatás.   

A képzés során hallgatóink olyan készségekre, képességekre tesznek szert, mely alkalmassá teszi őket az állattenyésztési ágazatok különböző területein vezetői feladatok ellátására, állattenyésztő gazdaságok önálló vezetésére, szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, kutatási és innovációs tevékenység végzésére, szaktanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására.

Végzett hallgatóink képesek önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén, alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben gyakornoki (segédmérnöki, technikusi) feladatok megoldásában jártasság szerzését bizonyító, legalább 4 hétig tartó gyakorlat.