Állattenyésztő mérnöki MSc

Képzési szintMunkarendFin. formaSzak neveÖnköltség (félév)Képzési idő
M N A Állattenyésztő mérnöki támogatott 4
M N K Állattenyésztő mérnöki 470 000 Ft 4
M L A Állattenyésztő mérnöki támogatott 4
M L K Állattenyésztő mérnöki 470 000 Ft 4

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele legalább 84 kredit megszerzése a természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittelrendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

A képzésről

A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akiktermészettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-fel- dolgozási ésállattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-ter- melés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező,szintetizáló kutatási és innovációs tevékeny- ség végzésére. A végzettek alkalmasaktanulmányaik doktori képzés kereté- ben történő folytatására.

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A végzett okleveles állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokré- tűek, mert akár saját, akár más gazdaságokban, állattartó telepeken irányító szerepet tölthetnek be, vagy megszerzett ismereteik alapján új vállalkozásba kezdhetnek. Lehetőségük nyílik tenyésztő-, nemesítő telepeken, közigazgatási-, vagy a természetvédelmi területeken speciális állattenyésztési feladatokat ellátni. Ezen felül szakigazgatási feladatok, valamint a szakmai kamaráknál felmerülő problémák megoldására is képesek.

Nyelvvizsgakövetelmény

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.