Ápolás és betegellátás BA

Érettségi követelmények – kettőt kell választani:


Biológia vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügyi ismeretek) vagy egy idegen nyelv (angol, francia, latin nyelv, német, olasz , orosz spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)).


Jelentkezés további feltétele: alkalmassági vizsga.

 

A jelentkezés szakra és szakirányra történik.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Ápolás és betegellátás – ápoló szakirány

támogatott

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

275 000 Ft

8

A

N

A

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

támogatott

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

275 000 Ft

8

A

L

A

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

támogatott

8

A

L

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

275 000 Ft

8


Alkalmassági vizsga időpontja: 2018.05.22-24.

A szakmáról

A képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Az alapszak elvégzésével teljes körű ismeretekre tehetnek szert az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmével, az egészség helyreállításával, valamint az egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatban.

Mindehhez a jelentkező részéről leginkább megbízhatóság, jó kapcsolatteremtő képesség és empátiás készség szükséges.


A képzésről

A szak alapmoduljaként megjelenő orvos- és egészségtudományi alapképzés háttérintézménye a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – a Régió póluskórháza –, amely az egészségügyi szakellátás valamennyi területét reprezentálja. A Nyugat-magyarországi régió egészségügyi és szociális területi ellátó intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, valamint az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.


Szakirányok


Ápoló szakirány

Hallgatóink megismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészségkárosodások kóroki tényezőit, azok megelőzésének lehetőségeit, fontosabb anatómiai és funkcionális jellemzőit, a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló és kezelési módszereket, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségeit.

A végzett ápolók alkalmasak a kliensek sajátos szükségleteinek feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra, együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására.


Szülésznő szakirány

Az ápolás és betegellátás alapozó ismereteinek (anatómia, élettan, biológia, biokémia, klinikai ismeretek, gyógyszertan) elsajátítása után a speciális szakmai ismeretek felölelik a szüléssel és a nőgyógyászati betegségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Hallgatóink részletesen megismerik és elsajátítják a terhességgel kapcsolatos edukációs feladatokat, továbbá készségszintű szülésvezetési és újszülött-ellátási tapasztalatokat is szereznek. A tananyag részét képezi a nőgyógyászati betegekkel kapcsolatos speciális szakápolástani és perioperatív szülésznői teendők elsajátítása, megismerése.


Elhelyezkedés

Az orvosi alapellátási és fekvőbeteg-ellátó intézmények, a háziorvosi szolgálatok, orvosi és szakápolási magánvállalkozások, gyógyszergyárak és gyógyszer-promócióval foglalkozó cégek szívesen foglalkoztatják végzett hallgatóinkat. A megszerzett diploma az Európai Unió valamennyi országában elismert végzettséget jelent – az elmúlt évek során végzett hallgatóink nagy számban helyezkedtek el európai klinikákon és szociális intézményekben.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy, az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből (lovári nyelvből) középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges.