Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Ápolás és betegellátás BSc

Egészség- és Sporttudományi Kar - ESK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

támogatott

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

300 000 Ft

8

A

N

A

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

támogatott

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

300 000 Ft

8

A

L

A

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

támogatott

8

A

L

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

300 000 Ft

8

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)

A jelentkezés szakra és szakirányra történik.


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

biológia vagy fizika vagy informatika vagy digitális kultúra vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Ápolás és betegellátás BSc szakon. (Hamarosan)

Alkalmassági vizsga

Az ápolás és betegellátás alapképzési szakokon szakmai alkalmassági vizsgán kell részt venni. A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik.

A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a "megfelelt" alkalmassági vizsga.


A szakmáról

Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók legnépesebb csoportját. A gyógyító tevékenységben való részvételen kívül kiemelt szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében és a rehabilitáció folyamatában is.

A képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Az alapszak elvégzésével teljes körű ismeretekre tehetnek szert az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmével, az egészség helyreállításával, valamint az egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatban.

Az egészségügyi szakemberek a megszerzett magabiztos szaktudással hatékony közreműködői az egészségügyi teamnek, és támaszai, segítői a kiszolgáltatott helyzetben lévő betegeknek és hozzátartozóiknak.


A képzésről

A szak alapmoduljaként megjelenő orvos- és egészségtudományi alapképzés háttérintézménye a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, amely az egészségügyi szakellátás valamennyi területét reprezentálja. A Nyugat-magyarországi régió egészségügyi és szociális területi ellátó intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. Az Egészségtudományi Kar minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, valamint az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.


Elhelyezkedés

Mint diplomás egészségügyi dolgozók a magyar értelmiség részévé válnak az egyetem elvégzése után. Az elhelyezkedési lehetőségek sokrétűek. Az orvosi alapellátási és fekvőbeteg-ellátó intézmények, a háziorvosi szolgálatok, orvosi és szakápolási magánvállalkozások, gyógyszergyárak és gyógyszer-promócióval foglalkozó cégek szívesen foglalkoztatják végzett hallgatóinkat. A megszerzett diploma az Európai Unió valamennyi országában elismert végzettséget jelent.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező, külső szakmai gyakorló helyen történik. A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

  • Ápoló szakirány: Ápolás gyakorlat megszerzése az általános ápolástan, szakápolástan az általános sebészet és szaksebészet, az aneszteziológia és intenzív terápia, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, pszichiátria, a fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat, az idősek gondozása, a közösségi ápolás, a neurológia, az onkológia, a szemészet, a sürgősségi ellátás szülészet-nőgyógyászat, a terhesgondozás területein.

Szülésznő szakirány: Ápolástani és szülésznői gyakorlat megszerzése az általános ápolástan, a várandósgondozás és terhespatológia, a szülőszobai klinikai ellátás, a gyermekágyasok ellátása, újszülött-koraszülött ellátás és nőgyógyászat területein.


Szakirányok

Ápoló

Az ápolás nem pusztán foglalkozás, hanem hivatás.

Hallgatóink megismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészségkárosodások kóroki tényezőit, azok megelőzésének lehetőségeit, fontosabb anatómiai és funkcionális jellemzőit, a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló és kezelési módszereket, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségeit.

A végzett ápolók alkalmasak a kliensek sajátos szükségleteinek feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra, együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására.

Szülésznő

Az ápolás és betegellátás alapozó ismereteinek (anatómia, élettan, biológia, biokémia, klinikai ismeretek, gyógyszertan) elsajátítása után a speciális szakmai ismeretek felölelik a szüléssel és a nőgyógyászati betegségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Hallgatóink részletesen megismerik és elsajátítják a várandóssággal kapcsolatos edukációs feladatokat, továbbá készségszintű szülésvezetési és újszülött-ellátási tapasztalatokat is szereznek. A tananyag részét képezi a nőgyógyászati betegekkel kapcsolatos speciális szakápolástani és perioperatív szülésznői teendők elsajátítása, megismerése.