Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Átjelentkezés

Átjelentkezés intézményen belül

A hallgatói jogviszony módosítását (a továbbiakban belső átvételt) a TVSZ szerint az Egyetem azon hallgatója kérheti, aki

 • a kérelem beadásakor saját szakján legalább 30 kreditponttal már rendelkezik,
 • elégtelen érdemjegyeinek (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) száma nem több mint 10,
 • az Egyetemmel szemben lejárt fizetési kötelezettsége nincs,
 • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A belső átvétel évente egyszer, a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó hetében kérelmezhető a HIR-ben beadott kérelemmel.

A TO/FK a belső átvételi kérelmet továbbítja a döntésre, illetve rangsorolásra jogosult TAB-hoz.

A belső átvétel során módosított hallgatói jogviszony, a finanszírozási forma kivételével, ismételten nem módosítható.

A hallgatói jogviszony módosítása alatt értendő, amikor az Egyetem hallgatója kezdeményezi, hogy az Egyetemen belül

 • más szakra, ill. szakképzésre (évente lehetséges)
 • más szakirányra (évente lehetséges)
 • más tagozatra (félévente lehetséges)

kerüljön át , illetve a felsoroltak közül egyidejűleg több is módosuljon.

Mindhárom esetben a Neptun rendszeren lehet beadni a kérelmet, amihez ne felejtsétek el a Tárgyteljesítési lapot sem csatolni, amit szintén a Neptunban érhettek el!

A kreditátvitel általános szabályairól a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 1. mellékletében olvashattok. A szabályzatot elérhető a Letöltések menüpontban.

 

Átjelentkezés külső intézményből

Egyetemünkre külső intézményből kizárólag a tavaszi időszakban lehet átjelentkezni. A jelentkezési idő minden évben május 01.-25.-ig terjedő időszak.

Az átjelentkezés feltétele, hogy hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, ami lehet aktív vagy passzív jogviszony is, az a lényeg, hogy az átjelentkezés pillanatában még legyen hallgatói jogviszonya. Átvételt csak olyan szakra lehet kérni, amely ugyanazon képzési területhez tartozik (2011. évi CCIV. törvény), mint amely szakon a kérelmező a a kérelem benyújtásakor ténylegesen tanulmányokat folytat.

A kérelemről bővebben a SZE TVSz. 14-16.§.

ÁTVÉTEL CSAK ÖNKÖLTSÉGES finanszírozási formára lehetséges!

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • érvényes hallgatói jogviszony igazolás
 • kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvi oldalakról készített másolatok vagy a Hallgatói Információs Rendszerből (NEPTUN, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv/törzslap kivonat - illetékes TO által hitelesítés szükséges.
 • a leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok
A kérelemhez fel kell tölteni a KREDITÁTVITELI és a TÁRGYFELVÉTELI listákat!
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pozitív átvételi határozat esetén a határozatban rögzített beiratkozási időpontig korábbi intézményénél NE kezdeményezze hallgatói jogviszonyának megszüntetését.
A korábbi intézménynél történő hallgatói jogviszony megszüntetéséről (dátum, indok) a beiratkozás során a Széchenyi István Egyetem tanulmányi ügyintézéjétől kap tájékoztatást!
A leírtaktól eltérő módon történő hallgatói jogviszony megszűnés/megszüntetés esetén a pozitív átvételi határozat hatályát veszti!

ŰRLAP (csak a fent megadott időszakban működik)