Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Autóbusztervezési és -gyártási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Autóbusztervezési és -gyártási szakmérnök
szakirányú továbbképzési szak

350.000 Ft

3 félév

10 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám):
Autóbusztervezési és -gyártási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak FNYF/707-4/2020

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
autóbusztervezési és -gyártási szakmérnök

 

A felvétel feltételei:
Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett, mérnöki szakképzettséget igazoló oklevél az alábbi képzési területek valamelyikéről:

  • agrár képzési terület;
  • informatika képzési terület;
  • műszaki képzési terület.

 

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Képzési cél:

A szakirányú továbbképzés célja a gyakorlatban dolgozó mérnökök számára járműtervezési és -gyártási problémák megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása, olyan szakmérnökök képzése, akik a fenti szakterületekhez kapcsolódó, szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni, továbbá alkalmasak a szakterületükön felmerülő diagnosztikai és egyéb vizsgálatok elvégzésére, a problémák mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.

 

A képzés mintanterve:

 

Tantárgyak megnevezése kredit kontaktóra bszf.
1. félév
Autóbusz fejlesztési trendek 6 18 folyamatos számonkérés
Korszerű szerkezeti anyagok és technológiák 5 15 vizsga
Kereskedelmi ajánlatok 4 12 folyamatos számonkérés
Közbeszerzés és gyártói felelősség jogi szabályozása 5 15 folyamatos számonkérés
Erőátviteli rendszerek, alternatív hajtások 6 18 vizsga
Autóbuszok szerkezeti felépítéséhez tartozó rajszámrendszer 4 12 folyamatos számonkérés
  30 90  
2. félév
Korszerű szilárdsági méretezési eljárások 4 12 folyamatos számonkérés
Autóbuszok szerkezeti felépítése 7 21 folyamatos számonkérés
Konstrukciós fejlesztési folyamat 5 15 vizsga
Korszerű tervezési rendszerek 6 18 vizsga
Autóbusz vázszerkezetek élettartama, megbízhatósága 5 15 vizsga
Technológiai dokumentáció rendszerek 3 9 folyamatos számonkérés
  30 90  
3. félév
Korszerű hegesztési eljárások 4 12 folyamatos számonkérés
Vállalkozások menedzsmentje – Vezetés 5 15 folyamatos számonkérés
Beszállítókkal szembeni követelmények 3 9 folyamatos számonkérés
Forgalomba helyezési diagnosztikai vizsgálatok 6 18 folyamatos számonkérés
Diplomatervezés 12 36 folyamatos számonkérés
  30 90  
Szak kreditek összesen 90 270  


  

Szakmai alapismeretek: 28 kredit

Korszerű szerkezeti anyagok és technológiák; erőátviteli rendszerek, alternatív hajtások; korszerű szilárdsági méretezési eljárások; autóbuszok szerkezeti felépítéséhez tartozó rajszámrendszer; autóbusz-vázszerkezetek élettartama, megbízhatósága, korszerű hegesztési eljárások.

 

Gazdasági és humán vagy műszaki alapismeretek: 17 kredit

Kereskedelmi ajánlatok; közbeszerzés és gyártói felelősség jogi szabályozása, vállalkozások menedzsmentje – vezetés; beszállítókkal szembeni követelmények.

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 33 kredit

Autóbusz-fejlesztési trendek; autóbuszok szerkezeti felépítése; technológiai dokumentációs rendszerek; konstrukciós fejlesztési folyamat; korszerű tervezési rendszerek; forgalomba helyezési diagnosztikai vizsgálatok.

 

Szakdolgozat: 12 kredit

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma kiadásának feltétele:

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem AUDI Járműmérnöki Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

Az oklevél minősítése: a 3 félév tárgyainak átlaga, a diplomamunka bírálati jegyének, valamint a szakdolgozat védés érdemjegyének számtani átlaga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Hanula Barna egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információk : A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.