Bevezetés a projektmenedzsmentbe

Engedélyszám: E-000896/2014/D001

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

 

A képzésfilozófiája, alapelve:

A képzés alapelve, hogy részben tudás, részben ismeret szinten támogatást adjon projektek vezeté­ sével foglakozó, vagy abban tevékenykedő munkatársak, projektmenedzserek számára.

A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes lesz logikailag követni, vezetni egy projekt megva­ lósítását, elkészíteni annak idő és erőforrás tervét, kalkulálni a kockázatokkal és vezetni vagy együttműködni egy projekt teamben. Használni tud olyan projekttervezést, megvalásítást segítő eszközöket, mely a mindennapi munkában más területeken is hasznos lehet (hálótervezés, ISHIKAWA diagram stb.). Személyes élményt szerez a projekt team működésének feltételét jelentő szakmai és emberi együttműködés területén.

A képzés célcsoportja:

Elsősorban projekt munkában érintett gyakorlati szakemberek, de bárki, akit érdekel, vagy a jövő­ ben tervezi projekt munkában való részvételét.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

a. Ismeret (tudás)

A képzésben résztvevő:

 • tudja a projektmenedzsment alapelveit
 • ismeri a projektmódszertant, és tudja alkalmazni eszközeit,
 • érti a projektfolyamat logikáját,
 • azonosítani képes a valós projekteket, megkülönböztetve amindennapi rutin munkától,
 • felismeri a projekt kockázatokat, és a projektmenedzseri tennivalókat
 • példa alapján rálát a projekt megvalósulása során tipikusan felmerülő problémákra és a te­ amben tevékenykedő emberek kezelésére .

b. Készség, képesség

A résztvevő képes:

 • logikusan összeállítani egy projekt tervet,
 • bemutatni egy általa összeállított projektterv lényegi és meghatározó elemeit,
 • alkalmazni az etikus munkavégzés szabályait, a kulturált menedzseri beavatkozás elvárásait.

c. Magatartási, viselkedésijegyek (attitűdök)

A résztvevő:

 • belátja az együttműködés szükségességét és előnyeit
 • igényli a közös gondolkodást, a fejlődést, az innovatív légkört.

d. Felelősség, autonómia

A résztvevő:

 • önállóan tud dönteni a projektmegvalósítás során alkalmazható logikáról, módszertanról,
 • önállóan vagy vezetői irányítással részt vesz a projekt team munkájában
A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai végzettség Felsőfokú iskolai végzetség
Szakmai gyakorlat   -  
Egészségügyi alkalmassági  Felsőfokú iskolai végzettség hiányában középfokú iskolai végzettség és legalább 3 év projekttapasztalat
Bemeneti kompetenciák, kompetencia-elemek (ismeretek, készségek, attitűdök)   - 
Egyéb feltétel(ek)   - 

Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

 

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép.104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!