Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Képzéseink

Felsőoktatási szakképzések

Felsőoktatási szakképzések

A jelentkezés feltétele a sikeres érettségi bizonyítvány. A képzési idő 4 félév mely során betekintés nyerhet a választott terület ismereteibe. Felsőoktatási szakképzések elvégzése után a hallgatók egy felsőfokú oklevelet kapnak.

Tovább

Alapképzési szakok

Alapképzési szakok

Alapképzésre azok jelentkezhetnek akik legalább érettségi vizsgával rendelkeznek. Ezen szakok 6-7-8 félévesek a képzések végén pedig alapszintű diplomát kapnak a hallgatók.

Tovább

Osztatlan képzési szakok

Osztatlan képzési szakok

A jelentkezés feltétele a sikeres érettségi bizonyítvány. Az osztatlan képzés során a hallgató 10-12 félév alatt mesterdiplomát szerezhet.

Tovább

Mesterképzési szakok

Mesterképzési szakok

Mesterképzésre azok jelentkezhetnek akik rendelkeznek már alapképzésben megszerzett oklevéllel. Elvégzésével mester diplomát szerezhetnek a résztvevők 3-4 félév alatt.

Tovább

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Alapképzés elvégzése után lehetőség van szakirányú továbbképzésen való részvételre, melynek keretein belül a hallgatók 2-4 félév alatt bővíthetik már megszerzett tudásukat az érdeklődésüknek megfelelő szakismerettel.

 

Tovább

Tanfolyamok

Tanfolyamok

A Széchenyi István Egyetem tanfolyami lehetőségei között szerepelnek a szakismeret növelő képzések. A tanfolyamok jelentkezési feltételei eltérők lehetnek, ezt az adott képzésnél lehet megismerni pontosan.

A tanfolyamok végén tanúsítványt szereznek a hallgatók (és olyan igazolást, mely a megszerzett tudáselemek leírását tartalmazza).

Egyetemünk által kínált szakismeret növelő tanfolyami képzéseket hamarosan egy jóval összetettebb és színesebb lehetőségeket kínáló „mikrotanúsítvány” rendszer váltja fel.

Tovább

Út a felsőoktatásba

Út a felsőoktatásba

Az út a felsőoktatásba program egy olyan 0. évfolyamos kurzus, melyet azon tehetséges diákok számára ajánlunk, akik gimnáziumokban vagy szakgimnáziumokban tanulnak és különböző képzési ágakkal szeretnének megismerkedni egyetemi tanulmányaik előtt.

Tovább

Jogi szakokleveles mérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Jogi szakokleveles mérnök

220 000 Ft

2

10<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles mérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/361-3/2016)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:
Az agrár képzési terület, vagy az informatika képzési terület, vagy a műszaki képzési terület alap-, vagy mesterképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél és mérnök szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek:60 kredit

Kompetenciák:
A jogi szakokleveles mérnök:

  • ismeri a munkája során legnagyobb valószínűséggel alkalmazandó jogszabályokat, kapcsolódó jogi kérdéseket.
  • Képes felismerni és rendszerezni azokat a legjellemzőbb jogi problémákat, amelyekkel egy mérnöki munkakörben dolgozó szakember találkozhat, illetve képessé válik arra, hogy az alapvető válaszokat megadja, illetve intézkedéseket önállóan megtegye a probléma megoldása érdekében.
  • A probléma jellegének függvényében képes a munkaszervezetében dolgozó jogtanácsos vagy az ügyvéd számára szabatos jogi fogalmak használatával megfogalmazni, közvetíteni a kérdést, azzal, hogy jogász közreműködése mellett maga is képes követni a megoldás folyamatát, illetve adott esetben a hivatalos eljárások menetét is ismeri, átlátja.

Ismeretkörök:

-       Közjogi ismeretek (Közigazgatási jogi alapismeretek, Alkotmányjogi alapismeretek, Adó- és illetékjogi alapismeretek, Büntetőjogi és szabálysértési jogi alapismeretek) 10-15 kredit

-       Magánjogi ismeretek (Polgári jogi alapismeretek, Kereskedelemi jogi alapismeretek, Munkajogi és TB alapismeretek) 10-15 kredit

-       Szakjogi és szakigazgatási ismeretek (Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Munkavédelem, munkabiztonság, Iparjogvédelem, Szerzői jog) (10-15 kredit)

-       Szabadon választható tárgyak 10-15 kredit

-       Szakdolgozat 10 kredit

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,

- egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat

- a szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Horváth Gergely

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Vissza