Tejipari szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Tejipari szaktanácsadó

210.000 Ft

3

10 < 30

Mosonmagyaróvár

Agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): tejipari szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1161-3/2017)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  • tejipari szaktanácsadó (BSc, ill. főiskolai szintű oklevéllel rendelkezőknek);
  • okleveles tejipari szaktanácsadó (MSc, ill. egyetemi szintű oklevéllel rendelkezőknek)

 

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél természet- vagy egészségtudomány képzési területen, ill. közgazdaság-tudományok tudományágban (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél). Azok a jelentkezők, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során Állattenyésztéstan, Takarmányozástan és Mikrobiológia c. tárgyakat nem tanultak, ezekből a diszciplínákból különbözeti vizsgát kell tenniük.

 

Képzési idő: 3 félév (270 kontaktóra)

 

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

 

Képzési cél: Olyan, egységes szakmai szemléletű szakemberek képzése, akik elkötelezettek szakmájuk iránt a tejgazdaság (tejtermelés, tejfeldolgozás, értékesítés) területén, és rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Tejtermelési ismertek; tejgazdasági fizika és kémia; tejgazdasági mikrobiológia és higiénia; tejipari műveletek és technológiák; tejipari gyártmánytan és marketing; tejipari gazdaságtan; a tejgazdaság aktuális kérdése.

 

A szakirányú továbbképzésről kikerülők képessé válnak a tejgazdaság területéhez kapcsolódó tevékenységek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására, továbbá képesek lesznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív kutató, oktató és igazgatási feladatok ellátására is.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

Alapozó szaktárgyak: 20 kredit

(tejgazdasági fizika és kémia, tejgazdasági mikrobiológia és higiénia, tejtermelési ismeretek)

 

Alkalmazott szaktárgyak: 40 kredit

(tejipari műveletek és technológiák, tejipari gyártmánytan és marketing, tejipari gazdaságtan, a tejgazdaság aktuális kérdései)

 

Szakmai (tejgazdasági) gyakorlat: 20 kredit

 

A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A diplomadolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.
  • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

A diploma feltétele: A záróvizsga teljesítése, ennek keretében a diplomadolgozat megvédése.

 

Kapcsolattartó: Székelyhidi Rita, tanszéki mérnök (E-mail: szekelyhidi.rita@sze.hu, Tel.:06 30 272 4109)

Szakfelelős: Dr. Varga László, egyetemi tanár

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szekelyhidi.rita@sze.hu.

 

Csatolandó dokumentumok: Oklevélmásolat és szakmai gyakorlati igazolás. 

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre..

Vissza

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!