Elektromos járműhajtás

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Elektromos járműhajtás szakmérnök

280.000 Ft

2

15 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Elektromos járműhajtás szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1539-3/2017)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Elektromos járműhajtás szakmérnök

 

A felvétel feltételei: Műszaki vagy informatikai képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: olyan szakmérnökök képzése, akik az elektromos meghajtású járművek szakterülethez kapcsolódó speciális műszaki , informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a villamos járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, vizsgálatára és a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.


A képzés mintatanterve:

TárgykódTárgynévFélév számTárgyfelvétel típusaTárgy kredit
GKLS_AUTM023 Elektrotechnika - Választható törzsanyag 5 5
GKLS_AMTM012 Mechanika alapjai - Választható törzsanyag 5  
GKLS_AUTM040 Villamos gépek működése 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM042 Projektmunka 1 Kötelező törzsanyag 5  
AJLS_JFTM014 Termomenedzsment 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_TATM060 Járműakusztikai alapismeretek 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_KVTM027 Elektromos jármű 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM041 Teljesítményelektronika 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM043 Villamos gépek méréstechnikája 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM024 Villamos hajtások 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_MGTM022 Erőátvitel 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM045 Szakdolgozat 2 Kötelező törzsanyag 10  

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma kiadásának feltétele: szakdolgozat megvédése


Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Kuczmann Miklós dékán, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2020 szeptember

Jelentkezési határidő2020. szeptember 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)  Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Elektromos járműhajtás szakember

280.000 Ft

2

15 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Elektromos járműhajtás szakember (FNYF/261-3/2019)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Elektromos járműhajtás szakember

 

A felvétel feltételei:  Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma, kivéve mérnöki BA/BSC vagy főiskolai oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elektromos meghajtású járművek szakterülethez kapcsolódó speciális műszaki, informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában vannak. Alkalmasak ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.


A képzés mintatanterve:

TárgykódTárgynévFélév számTárgyfelvétel típusaTárgy kredit
GKLS_AUTM023 Elektrotechnika - Választható törzsanyag 5 5
GKLS_AMTM012 Mechanika alapjai - Választható törzsanyag 5  
GKLS_AUTM040 Villamos gépek működése 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM042 Projektmunka 1 Kötelező törzsanyag 5  
AJLS_JFTM014 Termomenedzsment 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_TATM060 Járműakusztikai alapismeretek 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_KVTM027 Elektromos jármű 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM041 Teljesítményelektronika 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM043 Villamos gépek méréstechnikája 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM024 Villamos hajtások 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_MGTM022 Erőátvitel 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM045 Szakdolgozat 2 Kötelező törzsanyag 10  

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma kiadásának feltétele: szakdolgozat megvédése


Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Kuczmann Miklós dékán, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2020 szeptember

Jelentkezési határidő2020. szeptember 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)  Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Vissza

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610; +36 70 646 3106; +36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu


Beiratkozási időpontok


 Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!