Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az élelmiszermérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

  1. az agrár képzési területről a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, gépészmérnöki, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban meghatározott alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos ismeretek területéről legalább 30 kredit (ezen belül matematika, informatika, fizika ismeretekből legalább 10 kredit, kémia és biológia ismeretekből legalább 10 kredit, mikrobiológia és biokémia ismeretekből legalább 10 kredit);
  • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, analitika, minőség és biztonság, műszaki ismeretek, élelmiszer-technológiai ismeretek, alapanyag-ismeret) területéről legalább 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

Az élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki alkalmas az élelmiszer-minőségi és - biztonsági rendszerek működtetésére, megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos feldolgozására, az élelmiszer- biztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére. Részletekbe menően ismeri a teljes élelmiszerlánc általános és specifikus jellemzőit, összefüggéseit, határait, működésének sajátosságait, jogszabályi környezetét, annak legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség kapcsolódását a rokon szakterületekhez.


 A képzésről

A képzés célja olyan élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, élelmiszer toxikológiai, műszeres analitikai, táplálkozástudományi, minőségügyi, élelmiszer-gazdaságtani ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer-előállítás folyamatát és forgalmazását. A mesterszakon elsajátított ismeret alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Elhelyezkedés

A szakképzettség széleskörűen hasznosítható az élelmiszer-biztonság és -minőség szakterületén a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására. Ezen kívül lehetősége nyílik az élelmiszer-mikrobiológia és - higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer-toxikológia és a táplálkozás-élettan területén történő elhelyezkedésre is. Részt vehet az élelmiszer-biztonság területén vezetői munkakörök betöltésében, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátásában, hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben gyakornoki (segédmérnöki, technikusi) feladatok megoldásában jártasság szerzését bizonyító, legalább 4 hétig tartó gyakorlat.