Élelmiszermérnöki BSc

Érettségi követelmények – kettőt kell választani:


biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek)

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Élelmiszermérnöki

támogatott

7

A

N

K

Élelmiszermérnöki

210 000 Ft

7

A

L

A

Élelmiszermérnöki

támogatott

7

A

L

K

Élelmiszermérnöki

210 000 Ft

7


A szakmáról

Az élemiszermérnök munkája igen sokrétű. Elhelyezkedéstől függően részt vehet az élelmiszerek közvetlen gyártásában, a technológia, gyártási sorok üzemeltetésében, termékfejlesztés során új élelmiszerek (új ízek) kidolgozásában, az élelmiszergyártás minőségbiztosításában, az értékesítés és marketing folyamataiban, illetve – főként továbbtanulás esetén – magasabb szintű kutatási projektekben. Legfontosabb feladatuk, hogy az élelmiszerlánc teljes folyamatában biztosítsák, hogy jó minőségű, egészséges, piaci igényeket kielégítő élelmiszerek kerüljenek a fogyasztók asztalára.


A képzésről

Olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika és műszaki alaptudományokban, speciális ismere- tekkel az élelmiszertudományban, szakmai alapismeretekkel az élelmiszerek előállítása és tartósítása, valamint az élelmiszertechnológia terén. A mérnökök képesek, az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripa- ri feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és biotechológiai eljárások alkalmazására, minőségbiztosítási rendszerek kiépítésében közreműködésre és annak irányítására. Alkalmasak Európai Uniós, országos és regionális pályázatok készítésére. Képesek továbbá idegen nyelvi kommunikációra. Szilárd, megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusába történő továbblépéshez (MSc képzés).


Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki MSc.


Elhelyezkedés

A végzett mérnök elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek lehetnek, hiszen akár kis-, vagy nagyüzemben az élelmiszeripar minden ágában (hús, tej, malom, sütő, stb.) elhelyezkedhet. A megszerzett ismeretek birtokában saját vállalkozás létrehozására alkalmas. Az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szakmai közigazgatási feladatok ellátásában vehet részt. Vállal- hat munkát az élelmiszertermeléssel és forgalmazással kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátásában élelmiszerellenőrző állomásoknál. A fogyasz- tóvédelem terén és a szakmai kamaráknál felmerülő problémák, feladatok megoldására is képes szakemberként tevékenykedhet.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)