Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Emberi erőforrás tanácsadó MA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

N

K

Emberi erőforrás tanácsadó

375 000 Ft

4

M

L

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

L

K

Emberi erőforrás tanácsadó

375 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika); felnőttképzési ismeretek, kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia); gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

Az emberi erőforrás tanácsadók tevékenysége szerteágazó humán és gazdasági ismeretek ötvözését, tudományterületeken átívelő szemléletmód alkalmazását igényli. Azoknak ajánljuk, akik szívesen dolgoznak emberekkel, képesek tudásukat annak szolgálatába állítani, hogy a különböző szervezetek munkavállalói hatékonyan, az egyéni igények és a szervezeti szükségletek egyidejű figyelembevételével végezzék tevékenységüket. Mind a tanácsadói pályán, mind a szervezetek munkaerő-gazdálkodása terén dolgozó szakemberek esetében a sikeres szakmai pályafutás feltétele a nyitottság a folyamatos önképzésre, szakmai fejlődésre, valamint a segítő, támogató hozzáállás.


 A képzésről

A képzés célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a szervezetek és a munka világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések felismerésére, értékelő és tanácsadó tevékenységre. A képzés gerincét a különböző típusú szervezetek működését, fejlődését vizsgáló kurzusok, valamint a tervezés és tanácsadás elméletét és gyakorlati alkalmazásait bemutató órák képezik. Hallgatóink megismerik továbbá a munkaerőpiac folyamatait és jellemzőit, valamint olyan HR-funkciókat, mint pl. a coaching, a pályaorientáció vagy a toborzás-kiválasztás. A szak hallgatói sok esetben már a képzéssel párhuzamosan, gyakornokként részt vesznek különféle szervezetek HR tevékenységeiben. 


Elhelyezkedés

A frissen végzettek a megszerzett ismeretek birtokában akár a felső vezetés stratégiai partnereként támogatják különféle szervezetek munkaerő-gazdálkodását. Tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. A szakon végzett hallgatók többsége vállalati HR területen helyezkedik el multinacionális cégeknél vagy a kkv szektorban, kisebb része pedig a közigazgatásban vagy rendvédelmi szervek HR részlegénél dolgozik. Mások tanácsadóként segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, vagy a szervezeteket működési céljaik megvalósításában. A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat általános szakmai gyakorlatot (30 óra), intenzív terepgyakorlatot (110 óra) és további intézményen kívüli gyakorlatot (30 óra) foglal magába. A teljes gyakorlat kreditértéke a képzésen belül 13 kredit.
  • A gyakorlat célja, hogy a hallgató a munkája során valamely szervezetnél felmerült probléma megoldásán dolgozzon. A gyakorlat helyszínét a hallgató szabadon választhatja, amely lehet bármely hazai vagy külföldi, termeléssel, szolgáltatással, kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet Magyarországon folytató hazai és külföldi vállalkozás, illetve az állami szféra valamennyi területe (oktatás, képzés, munkaügy, ellenőrzés), ahol a szakkal kapcsolatos témák értelmezhetőek, problémák azonosíthatók.