Építész MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Építész
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Építész
(magyar nyelven)

470 000 Ft

4

M

N

A

Építész
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Építész
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak oklevele: építészmérnök alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele legalább 100 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökben:

 • matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD (12 kredit)
 • közgazdaságtan, filozófia, szociológia (8 kredit)
 • építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet (16 kredit)
 • statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés (22 kredit)
 • épületszerkezetek, építőanyagok, épületépítészet, épületfizika (32 kredit)
 • építési menedzsment, építési jogi ismeretek, építéskivitelezés és -szervezés (10 kredit)
 • szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció (20 kredit)
 • épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés (50 kredit)

A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, a képzés tantervében meghatározott tantárgyakon kívüli tantárgyakból, tantervi egységekből a diplomatervezés tantárgy felvételét megelőzően meg kell szerezni. A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A mesterképzésbe való felvétel feltétele továbbá a mesterképzést megelőzően teljesített, legalább 16 hét szakmai gyakorlat teljesítése.


A képzésről

Az alapjaiban megújult, 4 féléves építész mesterképzés az Európai építészképzésekkel kompatibilis struktúrával, együttműködésen alapuló, projekt alapú oktatással várja hallgatóit.
A műterem jellegű tervezésoktatás az Építész Műteremház nyújtotta ideális feltételek között folyik. Hallgatói műterem és modellezőműhely biztosítja az egyénileg, vagy csoportokban végzett alkotómunkát, a közösségi életben való részvételt.

Szakunkon Győr és a régió elismert, vezető építészei, valamint a kapcsolódó művészeti és műszaki területek elismert szakemberei, kutatói oktatnak.

A hallgatók modulrendszerben működő specializációkban az érdeklődésüknek megfelelő szakterületeken mélyíthetik el tudásukat.

 

Választható specializációk:


 • Építészeti tervezés és belsőépítészet

A specializáció az építészeti tervezés, belsőépítészet és kapcsolódó tárgykörök – építészettörténet, művészetek – területein ad többlet tudásanyagot, elmélyült ismereteket.

 

 • Műemlékvédelem és rekonstrukció

A specializáció tananyaga műemléki kutatások, szerkezeti hibák feltárása és javítása, valamint a műemlék-helyreállítások kérdéseinek ismertetésén keresztül készít fel a szakterületen való gyakorlati munkára.

 

 • Épületszerkezeti konstruktőr

A specializáción a hangsúlyt az épületek szakszerű szerkezeti kialakítására fektetjük, hogy felkészítsen a minden tekintetben megfelelő minőségű épületeket tervezésére, megvalósítására.

Az építész MSc szak elvégzését követően – specializációtól függetlenül – teljes körű tervezési jogosultság szerezhető.

 

Továbbtanulás
Intézményünkben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD képzése várja végzett hallgatóinkat, továbbá más egyetemek DLA képzéseiben ill. az Építész Mesteriskolában is folytathatják tanulmányaikat. Ezen túlmenően számos szakmérnöki képzésben vehetnek rész itthon és külföldön egyaránt.

 

Elhelyezkedés
Tervező irodák, kivitelező és építőanyag-gyártó vállalatok, önkormányzatok várják a jól képzett építész szakembereket, jellemzően az alábbi területeken: épülettervezés, építéskivitelezés, épületfenntartás, műemlékvédelem, építésigazgatás, építőanyagipar és kereskedelem.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.