Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Építész MSc

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar - ÉÉKK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Építész
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Építész
(magyar nyelven)

500 000 Ft

4

M

N

A

Építész
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Építész
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

 1. az építőművészet, az építőmérnök és az 1993. évi LXXX. törvény szerinti településmérnöki alapképzési szak
 2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A korábbi tanulmányokból a jelentkezőnek összesen legalább 100 kreditje legyen az alábbiak szerint, ismeretkörönként:

 • matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD 12 kredit;
 • közgazdaságtan, filozófia; szociológia 8 kredit;
 • építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet 16 kredit;
 • statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés 22 kredit;
 • épületszerkezetek, építőanyagok, épületépítészet, épületfizika 32 kredit;
 • építési menedzsment, építési jogi ismeretek, építéskivitelezés és -szervezés 10 kredit;
 • szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció 20 kredit;
 • épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés 50 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele továbbá a mesterképzést megelőzően teljesített, legalább 16 hét szakmai gyakorlat teljesítése.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, a képzés tantervében meghatározott tantárgyakon kívüli tantárgyakból, tantervi egységekből a diplomatervezés tantárgy felvételét megelőzően meg kell szerezni.

Kreditelismerési kérelem

A képzés bemeneti követelménye az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése.

Az alkalmassági vizsga időpontok ide kattintva tekinthetőek meg.


A képzésről

Az alapjaiban megújult, 4 féléves építész mesterképzés az Európai építészképzésekkel kompatibilis struktúrával, együttműködésen alapuló, projekt alapú oktatással várja hallgatóit.

A műterem jellegű tervezésoktatás az Építész Műteremház nyújtotta ideális feltételek között folyik. Hallgatói műterem és modellezőműhely biztosítja az egyénileg, vagy csoportokban végzett alkotómunkát, a közösségi életben való részvételt.

Szakunkon Győr és a régió elismert, vezető építészei, valamint a kapcsolódó művészeti és műszaki területek elismert szakemberei, kutatói oktatnak.

A hallgatók modulrendszerben működő specializációkban az érdeklődésüknek megfelelő szakterületeken mélyíthetik el tudásukat.

Az építész MSc szak elvégzését követően – specializációtól függetlenül – teljes körű tervezési jogosultság szerezhető.


Elhelyezkedés

Tervező irodák, kivitelező és építőanyag-gyártó vállalatok, önkormányzatok várják a jól képzett építész szakembereket, jellemzően az alábbi területeken: épülettervezés, építéskivitelezés, épületfenntartás, műemlékvédelem, építésigazgatás, építőanyagipar és kereskedelem.

Intézményünkben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD képzése várja végzett hallgatóinkat, továbbá más egyetemek DLA képzéseiben ill. az Építész Mesteriskolában is folytathatják tanulmányaikat. Ezen túlmenően számos szakmérnöki képzésben vehetnek rész itthon és külföldön egyaránt.


Specializációk

Nappali:

 • Építészeti tervezés és belsőépítészet
 • Épületszerkezeti konstruktőr
 • Műemlékvédelem és rekonstrukció

Nappali (angol):

 • Architecture and Interior Design


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Specializációk

 • Építészeti tervezés és belsőépítészet - A specializáció az építészeti tervezés, belsőépítészet és kapcsolódó tárgykörök – építészettörténet, művészetek – területein ad többlet tudásanyagot, elmélyült ismereteket.
 • Műemlékvédelem és rekonstrukció - A specializáció tananyaga műemléki kutatások, szerkezeti hibák feltárása és javítása, valamint a műemlék-helyreállítások kérdéseinek ismertetésén keresztül készít fel a szakterületen való gyakorlati munkára.
 • Épületszerkezeti konstruktőr - A specializáción a hangsúlyt az épületek szakszerű szerkezeti kialakítására fektetjük, hogy felkészítsen a minden tekintetben megfelelő minőségű épületeket tervezésére, megvalósítására.