Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Gazdaságinformatikus MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gazdaságinformatikus
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gazdaságinformatikus
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Gazdaságinformatikus

támogatott

4

M

L

K

Gazdaságinformatikus

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén - a 1. pont szerinti üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével - a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit;
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 kredit, gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling) 20 kredit;
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 30 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A gazdaságinformatikusok iránti növekvő kereslet elsősorban az informatikának az értékteremtő folyamatokban betöltött, egyre markánsabb szerepének köszönhető. Hiány van a bonyolult összefüggéseket feltáró, mély gazdasági elemzéseket végző, az üzleti folyamatok hatékonyságát informatikai támogatással növelő, magas képzettségű, a szervezeti vezetéssel együttműködni tudó szakemberekre. Ehhez magasfokú elemző- és problémamegoldó készségre, rendszerszemléletre, jó kommunikációs és absztrakciós készségre, valamint kreativitásra egyaránt szükség van. A gazdaságinformatikus képzést azoknak ajánljuk, akiket nemcsak az informatika érdekel, hanem a gazdasági folyamatok is.


 A képzésről

A képzés célja a hallgatók felkészítése az IT-alapú üzleti innovációk és fejlesztések előkészítésére, tervezésére és megvalósítására. A képzés súlypontja a technológiai területek mellett azok szervezési és irányítási feladataira való felkészítés. A szak többek között az IT-projektmenedzsment, folyamatmenedzsment, stratégiai menedzsment, üzleti adatelemzés és különböző szakterületi (pl. ERP) rendszerek témakörében ad korszerű módszertani és gyakorlati ismereteket. A képzés alatt a hallgatók megtanulják alkalmazni a gazdasági és informatikai szakterület ismeretanyagát, illetve megfelelő elméleti és gyakorlati tudást kapnak tanulmányaik akár doktori képzésen történő folytatásához is.


Elhelyezkedés

A szakon végzettek informatikai vezetőként, projektvezetőként, fejlesztőként, szakértőként, senior tanácsadóként, infrastruktúra-menedzserként egyaránt magas színvonalú teljesítményre képesek. Az elhelyezkedési lehetőségek igen széles skálát mutatnak: nagyobb vállalatoknál, kisebb vállalkozásokban, az üzleti és a közszolgálati szférában egyaránt sikeres karrier vár hallgatóinkra. Jóllehet a képzésben résztvevő hallgatók többsége már rendelkezik munkahellyel, a képzés teljesítése ugyanakkor jelentős minőségi ugrást jelenthet az álláslehetőségek és a betöltött munkakörök terén. A képzés elvégzését követően a végzettek megfelelően felkészültek lesznek akár saját startup, vagy vállalkozási tevékenység végzésére is, amely az önmegvalósítás magasabb fokát jelentheti.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat legalább hat hétig tartó, 240 igazolt munkaórát tartalmazó gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.