Gazdaságinformatikus MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gazdaságinformatikus
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gazdaságinformatikus
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Gazdaságinformatikus

támogatott

4

M

L

K

Gazdaságinformatikus

500 000 Ft

4

Az angol nyelvű szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők: DUÁLIS KÉPZÉS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén - a 1. pont szerinti üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével - a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit;
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IRarchitektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 kredit, gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling) 20 kredit;
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 30 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM


A képzésről

Az alapvető tananyagon túl olyan speciális informatikai témák elméleti tárgyalásával is mélyebben foglalkozunk, amelyek önálló ismeretként egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen jelennek meg az ország többi egyetemén. Ilyenek az informatikai beruházások megtérülését, a legkorszerűbb rendszerfejlesztési módszertanokat és technikákat érintő tárgykörök, az üzletmenet-folytonosság biztosításának, az informatikai biztonságnak a kérdései, a szervezetfejlesztési és döntéstámogató modellek, módszerek és megoldások, valamint a fuzzy rendszerekkel, az intelligens rendszerekkel vagy a vállalati integrációval foglalkozó tárgyak. A megfelelő képességekkel, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és kutatási ambícióval rendelkező hallgatók részt vehetnek a tanszékeken folyó kutatói, kutatás-fejlesztési munkákban, tudományos eredményeiket publikálhatják, illetve szakmai fórumokon is bemutathatják.


Továbbtanulás

A szak elvégzését követően egyetemünkön az alábbi intézetekben folytathatóak a tanulmányok: Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.


Elhelyezkedés

A gazdaságinformatikusok iránti növekvő kereslet egyrészt az információs társadalom fokozott térnyerésének, másrészt pedig az informatikának az értékteremtő folyamatokban betöltött egyre markánsabb szerepének köszönhető. Hiány van a bonyolult összefüggéseket feltáró, mély gazdasági elemzéseket végző, az üzleti folyamatok hatékonyságát informatikai támogatással növelő magas képzettségű, a szervezeti vezetéssel együttműködni tudó szakemberekre. Olyan mérnökökre, akik képesek üzleti és pénzügyi analízisek végzésére, a trendszámításokhoz és kockázatelemzésekhez alkalmazni tudják a matematikai statisztikai módszereket és a professzionális szoftvereket, üzleti intelligencia megoldásokkal, adatbányászati eszközökkel támogatják a vezetést a döntési munkában, és korszerű kommunikációs megoldásokat használnak a partnerekkel és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.

A szakon végzettek informatikai vezetőként, projektvezetőként, fejlesztőként, szakértőként, senior tanácsadóként, infrastruktúra-menedzserként egyaránt magas színvonalú teljesítményre képesek. Az elhelyezkedési lehetőségek igen széles skálát mutatnak: nagyobb vállalatoknál, kisebb vállalkozásokban, az üzleti és a közszolgálati szférában egyaránt sikeres karrier vár hallgatóinkra.

Az IT-beruházásokkal, gazdasági számításokkal és hasznossági elemzésekkel kapcsolatos ismereteik birtokában a végzősök alkalmasak lesznek az informatikához kapcsolódó, arra erősen támaszkodó szakterületek szakértőivel együttműködve (például: kontrolling, pénzügy, számvitel) az IT-lehetőségeket eredményesen kihasználó vezetőként dolgozni.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!