Gazdaságinformatikus MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gazdaságinformatikus

támogatott

4

M

N

K

Gazdaságinformatikus

480 000 Ft

4

M

N

A

Gazdaságinformatikus
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gazdaságinformatikus
(angol nyelven)

480 000 Ft

4

M

L

A

Gazdaságinformatikus

támogatott

4

M

L

K

Gazdaságinformatikus

480 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

 1. a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.
 2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén - a 1. pont szerinti üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével - a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) területén 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit;
 • számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit;
 • számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) területéről 15 kredit;
 • információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományi alapismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika) 15 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek 5 kredit,
 • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit,
 • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia) 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM


A képzésről

Az alapvető tananyagon túl olyan speciális informatikai témák elméleti tárgyalásával is mélyebben foglalkozunk, amelyek önálló ismeretként egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen jelennek meg az ország többi egyetemén. Ilyenek az informatikai beruházások megtérülését, a legkorszerűbb rendszerfejlesztési módszertanokat és technikákat érintő tárgykörök, az üzletmenet-folytonosság biztosításának, az informatikai biztonságnak a kérdései, a szervezetfejlesztési és döntéstámogató modellek, módszerek és megoldások, valamint a fuzzy rendszerekkel, az intelligens rendszerekkel vagy a vállalati integrációval foglalkozó tárgyak. A megfelelő képességekkel, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és kutatási ambícióval rendelkező hallgatók részt vehetnek a tanszékeken folyó kutatói, kutatás-fejlesztési munkákban, tudományos eredményeiket publikálhatják, illetve szakmai fórumokon is bemutathatják.


Továbbtanulás

A szak elvégzését követően egyetemünkön az alábbi intézetekben folytathatóak a tanulmányok: Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.


Elhelyezkedés

A gazdaságinformatikusok iránti növekvő kereslet egyrészt az információs társadalom fokozott térnyerésének, másrészt pedig az informatikának az értékteremtő folyamatokban betöltött egyre markánsabb szerepének köszönhető. Hiány van a bonyolult összefüggéseket feltáró, mély gazdasági elemzéseket végző, az üzleti folyamatok hatékonyságát informatikai támogatással növelő magas képzettségű, a szervezeti vezetéssel együttműködni tudó szakemberekre. Olyan mérnökökre, akik képesek üzleti és pénzügyi analízisek végzésére, a trendszámításokhoz és kockázatelemzésekhez alkalmazni tudják a matematikai statisztikai módszereket és a professzionális szoftvereket, üzleti intelligencia megoldásokkal, adatbányászati eszközökkel támogatják a vezetést a döntési munkában, és korszerű kommunikációs megoldásokat használnak a partnerekkel és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.

A szakon végzettek informatikai vezetőként, projektvezetőként, fejlesztőként, szakértőként, senior tanácsadóként, infrastruktúra-menedzserként egyaránt magas színvonalú teljesítményre képesek. Az elhelyezkedési lehetőségek igen széles skálát mutatnak: nagyobb vállalatoknál, kisebb vállalkozásokban, az üzleti és a közszolgálati szférában egyaránt sikeres karrier vár hallgatóinkra.

Az IT-beruházásokkal, gazdasági számításokkal és hasznossági elemzésekkel kapcsolatos ismereteik birtokában a végzősök alkalmasak lesznek az informatikához kapcsolódó, arra erősen támaszkodó szakterületek szakértőivel együttműködve (például: kontrolling, pénzügy, számvitel) az IT-lehetőségeket eredményesen kihasználó vezetőként dolgozni.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.