Gazdaságinformatikus MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gazdaságinformatikus

támogatott

4

M

N

K

Gazdaságinformatikus

400 000 Ft

4

M

L

A

Gazdaságinformatikus

támogatott

4

M

L

K

Gazdaságinformatikus

400 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak oklevele: gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 70 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány)  (10 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] (20 kredit)
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) (40 kredit)

A felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 40 kredittel rendelkezz. A hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az első két félévben kell pótolnod.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

Az alapvető tananyagon túl olyan speciális informatikai témák elméleti tárgyalásával is mélyebben foglalkozunk, amelyek önálló ismeretként egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen jelennek meg az ország többi egyetemén. Ilyenek az informatikai beruházások megtérülését, a legkorszerűbb rendszerfejlesztési módszertanokat és technikákat érintő tárgykörök, az üzletmenet-folytonosság biztosításának, az informatikai biztonságnak a kérdései, a szervezetfejlesztési és döntéstámogató modellek, módszerek és megoldások, valamint a fuzzy rendszerekkel, az intelligens rendszerekkel vagy a vállalati integrációval foglalkozó tárgyak. A megfelelő képességekkel, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és kutatási ambícióval rendelkező hallgatók részt vehetnek a tanszékeken folyó kutatói, kutatás-fejlesztési munkákban, tudományos eredményeiket publikálhatják, illetve szakmai fórumokon is bemutathatják.


Továbbtanulás

A szak elvégzését követően egyetemünkön az alábbi intézetekben folytathatóak a tanulmányok: Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.


Elhelyezkedés

A gazdaságinformatikusok iránti növekvő kereslet egyrészt az információs társadalom fokozott térnyerésének, másrészt pedig az informatikának az értékteremtő folyamatokban betöltött egyre markánsabb szerepének köszönhető. Hiány van a bonyolult összefüggéseket feltáró, mély gazdasági elemzéseket végző, az üzleti folyamatok hatékonyságát informatikai támogatással növelő magas képzettségű, a szervezeti vezetéssel együttműködni tudó szakemberekre. Olyan mérnökökre, akik képesek üzleti és pénzügyi analízisek végzésére, a trendszámításokhoz és kockázatelemzésekhez alkalmazni tudják a matematikai statisztikai módszereket és a professzionális szoftvereket, üzleti intelligencia megoldásokkal, adatbányászati eszközökkel támogatják a vezetést a döntési munkában, és korszerű kommunikációs megoldásokat használnak a partnerekkel és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.

A szakon végzettek informatikai vezetőként, projektvezetőként, fejlesztőként, szakértőként, senior tanácsadóként, infrastruktúra-menedzserként egyaránt magas színvonalú teljesítményre képesek. Az elhelyezkedési lehetőségek igen széles skálát mutatnak: nagyobb vállalatoknál, kisebb vállalkozásokban, az üzleti és a közszolgálati szférában egyaránt sikeres karrier vár hallgatóinkra.

Az IT-beruházásokkal, gazdasági számításokkal és hasznossági elemzésekkel kapcsolatos ismereteik birtokában a végzősök alkalmasak lesznek az informatikához kapcsolódó, arra erősen támaszkodó szakterületek szakértőivel együttműködve (például: kontrolling, pénzügy, számvitel) az IT-lehetőségeket eredményesen kihasználó vezetőként dolgozni.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)