Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Gépészmérnöki MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

500 000 Ft

4

M

N

A

Gépészmérnöki
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gépészmérnöki
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

 • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési kérelem


A szakmáról

A mesterszakos gépészmérnökök képesek a gépek, gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására, valamint a gépészeti tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.


A képzésről

A Gépészmérnök mesterszakon végzett hallgatók elmélyült elméleti, műszaki, tudományos ismeretekkel rendelkeznek a gépészeti anyag- és gyártástechnológiák területén, az elméleti tudásanyag mellett gyakorlati ismereteket is szereznek. Az elméleti és gyakorlati képzés eredményeképpen képessé válnak komplex, magas szintű problémamegoldásra, korszerű módszerekkel való tervezésre, fejlesztésre, innovációs célok kidolgozására, kutatómunka végzésére a legtöbb gépészeti anyag- és gyártástechnológiai területen, mint: 

 • anyagtulajdonságok, anyagvizsgálat, hibaanalízisek, meghibásodási folyamatok, minőségbiztosítás anyagvizsgálati kérdései, 
 • képlékeny alakítás, térfogatalakítások (öntés, fröccsöntés, kovácsolás), valamint a lemezalakítások (kivágás, lyukasztás, hajlítás, mélyhúzás) számítógépes szimulációi, technológiai tervezése, elemzése, ∙ hegesztett szerkezetek gyártása és minőségbiztosítása, 
 • hagyományos és NC vezérlésű forgácsolási technológiák, CAD/CAM rendszerek, 
 • polimer technológiák, hőre keményedő és hőre lágyuló polimerek technológiái, 
 • különleges megmunkálási technológiák, többek között gyors prototípusgyártás, hydroform, robbantásos, elektrodinamikus alakítási technológiák, szuperképlékeny állapotban történő alakítás, 
 • korszerű felületi technológiák, lézersugaras, elektronsugaras felületi hőkezelések, megmunkálások, bevonatok, ionimplantációs ötvözési technológia, 
 • gyártási folyamatok tervezése, gyártásoptimalizálás.

Elhelyezkedés

A mesterképzés elvégzésével számos különböző területen helyezkedhetnek el sikeresen hallgatóink. Ilyenek például az általános gépészmérnöki szakterületek, az anyag és gyártástechnológiákhoz kapcsolódó szakterületek. A műszaki, gépészeti termékekkel, technológiákkal kapcsolatos szakértői, szaktanácsadói, kereskedelmi tevékenységeket épp úgy elvégezhetnek, mint a műszaki tudomány gépészeti tudományokhoz kapcsolódó, vagy más műszaki tudományokban a gépészet határterületeihez tartozó K+F+I tevékenységeket.

A visszajelzések alapján diplomásaink az általános gépészeti tervezéssel, gyártással, anyag- és gyártástechnológiákkal foglalkozó, vagy speciálisan járműgyártással, vagy beszállítói tevékenységgel foglalkozó, továbbá K+F, innovációs és kutatási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknál, intézeteknél helyezkednek el.  


Specializációk

Nappali:

 • Alkalmazott mechanika
 • Anyag- és gyártástechnológiák

Levelező:

 • Alkalmazott mechanika
 • Anyag- és gyártástechnológiák

Nappali (angol):

 • Materials and Manufacturing Technologies

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

 • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg.