Gépészmérnöki MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

500 000 Ft

4

M

N

A

Gépészmérnöki
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Gépészmérnöki
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Gépészmérnöki
(magyar nyelven)

500 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

a meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

  • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


A képzésről

Gépészmérnöki MSc szakot végzett mérnökök képessé válnak komplex, magas szintű problémamegoldásra, korszerű módszerekkel való tervezésre, fejlesztésre, innovációs célok kidolgozására, kutatómunka végzésére a legtöbb gépészeti, alkalmazott mechanikai, szimulációs valamint anyag- és gyártástechnológiai területen.


Választható szakmai modulok: Anyag- és gyártástechnológiák, Alkalmazott mechanika.


Továbbtanulási lehetőség

Hallgatóinknak lehetőségük van helyben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában (MMTDI: mmtdi.sze.hu, Széchenyi István Egyetem, Győr) folytatni tanulmányaikat.

A mesterképzés elvégzésével számos különböző területen helyezkedhetnek el sikeresen hallgatóink. Ilyenek például az általános gépészmérnöki szakterületek, az anyag és gyártástechnológiákhoz kapcsolódó szakterületek. A műszaki, gépészeti termékekkel, technológiákkal kapcsolatos szakértői, szaktanácsadói, kereskedelmi tevékenységeket épp úgy elvégezhetnek, mint a műszaki tudomány gépészeti tudományokhoz kapcsolódó, vagy más műszaki tudományokban a gépészet határterületeihez tartozó K+F+I tevékenységeket.

A visszajelzések alapján diplomásaink az általános gépészeti tervezéssel, gyártással, anyag- és gyártástechnológiákkal foglalkozó, vagy speciálisan járműgyártással, vagy beszállítói tevékenységgel foglalkozó, továbbá K+F,  innovációs és kutatási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknál, intézeteknél helyezkednek el.  

Győr térségében, valamint Nyugat-Magyarországon meghatározó ipari és gazdasági szerepe van a járműgyártó nagyvállalkozásoknak, mint pl. az Audi Hungaria Zrt., a Rába Járműipari Holding Nyrt., az Opel Magyarország Kft., a Magyar Suzuki Zrt. Ehhez kapcsolódóan számos jármű, vagy motoralkatrész gyártó nagyvállalkozás is, mint pl. a Nemak Győr Kft. alumíniumöntödéje, az SMR Kft., a világ legnagyobb autótükör-gyártó vállalkozása is ebben a térségben tevékenykedik, és elsősorban Győrben végzett mérnökök munkájára számítanak.

A nagyvállalkozások mellett szintén jelentős gazdasági szerepe van a járműipari beszállító, valamint a járműipartól független, gyártási, technológiai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásoknak, mint pl. IGM Robotrendszerek Kft, Innonet Kft, Jankovits Hidraulika Kft, Graboplast Kft, Melecs Kft, Borsodi Műhely Kft., PerKor Kft, stb, ahol szintén számítanak a győri gépészmérnökökre.

Ezen kívül természetesen lehetőség van elhelyezkedni más régiókban is a fent felsorolt tevékenységekben, ipari, kereskedelmi vállalkozásokban, nem utolsó sorban kutatási tevékenységgel foglalkozó intézményekben, műszaki felsőoktatásban.

Végzettjeink számára a kezdő munkahelyi pozíciók közül a tudományos munkatárs, tervezőmérnök, technológia tervezőmérnök, cégvezetői, egyéb vezetői mérnöki beosztások sikerrel megpályázhatóak, továbbá a  mélyebb mérnöki tudást, felelősséget igénylő szakmai megbízások, általános gépészmérnöki megbízások közül is választhatnak.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!