Gépészmérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gépészmérnöki

támogatott

4

M

N

K

Gépészmérnöki

470 000 Ft

4

M

L

A

Gépészmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Gépészmérnöki

470 000 Ft

4

 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 70 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) (20 kredit)
  • gazdasági- és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) (10 kredit)
  • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) (40 kredit)

A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 vagy 50 kredittel rendelkezz, ez alapdiplomától függ. A hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az első két félévben kell pótolnod.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

Gépészmérnöki MSc szakot végzett mérnökök képessé válnak komplex, magas szintű problémamegoldásra, korszerű módszerekkel való tervezésre, fejlesztésre, innovációs célok kidolgozására, kutatómunka végzésére a legtöbb gépészeti anyagés gyártástechnológiai területen.

 

Szakmai modul: Anyag- és gyártástechnológiák

 

Továbbtanulási lehetőség

Hallgatóinknak lehetőségük van helyben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában (MMTDI: mmtdi.sze.hu, Széchenyi István Egyetem, Győr) folytatni tanulmányaikat.

A mesterképzés elvégzésével számos különböző területen helyezkedhetnek el sikeresen hallgatóink. Ilyenek például az általános gépészmérnöki szakterületek, az anyag és gyártástechnológiákhoz kapcsolódó szakterületek. A műszaki, gépészeti termékekkel, technológiákkal kapcsolatos szakértői, szaktanácsadói, kereskedelmi tevékenységeket épp úgy elvégezhetnek, mint a műszaki tudomány gépészeti tudományokhoz kapcsolódó, vagy más műszaki tudományokban a gépészet határterületeihez tartozó K+F+I tevékenységeket.

A visszajelzések alapján diplomásaink az általános gépészeti tervezéssel, gyártással, anyag- és gyártástechnológiákkal foglalkozó, vagy speciálisan járműgyártással, vagy beszállítói tevékenységgel foglalkozó, továbbá K+F,  innovációs és kutatási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknál, intézeteknél helyezkednek el.  

Győr térségében, valamint Nyugat-Magyarországon meghatározó ipari és gazdasági szerepe van a járműgyártó nagyvállalkozásoknak, mint pl. az Audi Hungaria Zrt., a Rába Járműipari Holding Nyrt., az Opel Magyarország Kft., a Magyar Suzuki Zrt. Ehhez kapcsolódóan számos jármű, vagy motoralkatrész gyártó nagyvállalkozás is, mint pl. a Nemak Győr Kft. alumíniumöntödéje, az SMR Kft., a világ legnagyobb autótükör-gyártó vállalkozása is ebben a térségben tevékenykedik, és elsősorban Győrben végzett mérnökök munkájára számítanak.

A nagyvállalkozások mellett szintén jelentős gazdasági szerepe van a járműipari beszállító, valamint a járműipartól független, gyártási, technológiai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásoknak, mint pl. IGM Robotrendszerek Kft, Innonet Kft, Jankovits Hidraulika Kft, Graboplast Kft, Melecs Kft, Borsodi Műhely Kft., PerKor Kft, stb, ahol szintén számítanak a győri gépészmérnökökre.

Ezen kívül természetesen lehetőség van elhelyezkedni más régiókban is a fent felsorolt tevékenységekben, ipari, kereskedelmi vállalkozásokban, nem utolsó sorban kutatási tevékenységgel foglalkozó intézményekben, műszaki felsőoktatásban.

Végzettjeink számára a kezdő munkahelyi pozíciók közül a tudományos munkatárs, tervezőmérnök, technológia tervezőmérnök, cégvezetői, egyéb vezetői mérnöki beosztások sikerrel megpályázhatóak, továbbá a  mélyebb mérnöki tudást, felelősséget igénylő szakmai megbízások, általános gépészmérnöki megbízások közül is választhatnak.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.