Harc és páncélozott gépjármű szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Harc –és páncélozott jármű szakmérnök

395.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

MÜSZ

Megnevezés: Harc-és páncélozott jármű szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

(Combat and armoured vehicle engineering postgraduate specialization programme)

(FNYF/508-3/2022.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Harc- és páncélozott jármű szakmérnök

combat and armoured vehicle engineer

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzési (korábban főiskolai) szintű gépészmérnöki, járműmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, mechatronikai mérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki vagy biztonságtechnikai mérnöki képzésben szerzett oklevél.

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Képzési cél:

Olyan szakemberek képzése a harcijárműgyárak, valamint a honvédség tiszti állománya számára, akik alaptudásukra szervesen épülő – e gyakorlatorientált képzés keretei között megszerzett – szakmai tudásukkal, hosszú távon tudják kiszolgálni, támogatni és irányítani a harci járművek gyártását, fejlesztését, átalakítását, szervizelését, tesztelését. A képzés során a hallgatók olyan kompetenciákat sajátítanak el, amely elősegíti a komplex mérnöki rendszerek (a képzés esetében a páncélozott harci, illetve magán járművek) megértéséhez, üzemeltetéséhez, diagnosztizálásához és fejlesztéséhez szükséges interdiszciplináris műszaki készségek kialakulását.

 

A képzés mintatanterve

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Harcjármű technika

4

12

f

2.

Járműelektronika, kibervédelem

4

12

f

3.

Páncélozás

6

18

f

4.

Alkalmazott mechanika

4

12

f

5.

Kommunikáció technológia

3

9

f

6.

Fegyver-és lőszertechnika

9

27

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Jármű diagnosztika

2

6

f

8.

Műhelytechnológiák, karbantartás-javítás, Metrológia, méréstechnika

5

15

f

9.

Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása

4

12

f

10.

Tereptárgyak, földrajzi összefüggések, manőverezési képesség

3

9

f

11.

Harcjármű gyártástechnológia alapok

5

15

f

12.

Sziluett optimalizálás

3

9

f

13.

Harcjármű vezetés

6

18

f

14.

Szakdolgozat

2

6

 

Összesen

30

90

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, bszf = számonkérés (f – folyamatos)

 

 A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 8 kredit

 • Harcjármű technika 4 kredit
 • Alkalmazott mechanika 4 kredit

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkör/ismeretek: 37 kredit

 • Páncélozás 6 kredit
 • Kommunikáció technológia 3 kredit
 • Fegyver- és lőszertechnika 9 kredit
 • Jármű diagnosztika 2 kredit
 • Műhelytechnológiák, karbantartás-javítás, Metrológia, méréstechnika 5 kredit
 • Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása 4 kredit
 • Tereptárgyak, földrajzi összefüggések, manőverezési képesség 3 kredit
 • Harcjármű gyártástechnológia alapok 5 kredit

Kiegészítő szakmai ismeretkör/ismeretek: 13 kredit

 • Járműelektronika, kibervédelem 4 kredit
 • Sziluett optimalizálás 3 kredit
 • Harcjármű vezetés 6 kredit

 

A szakdolgozat kreditértéke: 2 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 A diploma feltétele: a tanterv szerinti tantárgyak teljesítése és a szakdolgozat záróvizsga bizottság előtti bemutatása, megvédése

Kapcsolattartó: 

Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző 96/613-537; monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős:  dr. Lakatos István egyetemi tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes

 

Képzés kezdete: 2023/24 tanév őszi félév

Jelentkezési határidő2023.augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján IDE kattintva

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információ: A képzés elegendő számú jelentkező esetén indul.

A képzéssel kapcsolatos médiatartalom az alábbi helyen elérhető:

SAJTÓMEGJELENÉS

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!