Infrastruktúra-építőmérnöki MSc (magyar és angol nyelven)

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar - ÉÉKK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési
szint

Munkarend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

500 000 Ft

3

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

500 000 Ft

3

M

L

A

Infrastruktúra-építőmérnöki

támogatott

3

M

L

K

Infrastruktúra-építőmérnöki

500 000 Ft

3

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: építőmérnöki alapképzési szak

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:

  • természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) területéről 25 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
  • általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
  • infrastruktúra-építőmérnöki szakmai ismeretek (közlekedési, települési és vízépítési infrastruktúrák létesítményei, forgalomtechnika, víz- és szennyvíztisztítás, környezetvédelem, vízminőség-szabályozás, vízhasznosítás, vízkárelhárítás, vízkészletek) területéről 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


A képzésről

A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az infrastruktúra-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterület adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására.

A szaktárgyak a legújabb nemzetközi innovatív módszereket és irányzatokat is tárgyalják. Végzettjeink rövid gyakorlati idő után olyan önálló tevékenységre érett mérnökök lehetnek, akik a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, bonyolultabb feladatok megoldására, összetett létesítmények tervezésére, új eljárások fejlesztésére képesek és néhány év gyakorlat után kisebb-nagyobb csoportokat vezetnek. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnöki Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg.


Magyar és angol nyelvű képzés

A nappali munkarendben a 2009 óta magyarul folyó képzés mellett 2014 szeptemberi kezdéssel első ízben angol nyelvű képzést is hirdetünk. Ezek külön-külön szaknak számítanak, így kettős jelentkezés esetén sorrendet kell megjelölni.


Továbbtanulási lehetőségek

Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakot jó eredménnyel végző hallgatók felvételt nyerhetnek a doktori képzésbe. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola többek között az építőmérnöki tudományokban adhat ki doktori fokozatot.


Elhelyezkedés

A mesterszak elvégzésével az alábbi területeken helyezkedhetnek el hallgatóink: építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálása, vezetése a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén, közlekedési és mélyépítési létesítmények tervezésében való alkotó, irányító közreműködés, komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez, városi közlekedési és rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldása, műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvétel a közlekedésépítési és geotechnikai kutatás-fejlesztés területén. Néhány lehetséges leendő munkaadó az ismertebb hazai vállaltok köréből: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., BKV Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Magyar Aszfalt Kft., Colas Hungária Zrt., KÖZGÉP Zrt., Keller Grundbau Kft, Bohn Mélyépítő Kft, Hídépítő Zrt, HBM Kft, nagyobb városok polgármesteri hivatalai


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!