Infrastruktúra-építőmérnöki MSc (magyar és angol nyelven)

Képzési
szint

Munkarend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

470 000 Ft

3

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

500 000 Ft

3

M

L

A

Infrastruktúra-építőmérnöki

támogatott

3

M

L

K

Infrastruktúra-építőmérnöki

470 000 Ft

3

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak oklevele: építőmérnöki alapképzési szak.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 80 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) (25 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) (10 kredit)
  • általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) (15 kredit)
  • infrastruktúra-építőmérnöki szakmai ismeretek (közlekedési, települési és vízépítési infrastruktúrák létesítményei, forgalomtechnika, víz- és szennyvíztisztítás, környezetvédelem, vízminőség-szabályozás, vízhasznosítás, vízkárelhárítás, vízkészletek)  (30 kredit)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel pár- huzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az infrastruktúra-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterület adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására.

A szaktárgyak a legújabb nemzetközi innovatív módszereket és irányzatokat is tárgyalják. Végzettjeink rövid gyakorlati idő után olyan önálló tevékenységre érett mérnökök lehetnek, akik a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, bonyolultabb feladatok megoldására, összetett létesítmények tervezésére, új eljárások fejlesztésére képesek és néhány év gyakorlat után kisebb-nagyobb csoportokat vezetnek. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnöki Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg.


Magyar és angol nyelvű képzés

A nappali munkarendben a 2009 óta magyarul folyó képzés mellett 2014 szeptemberi kezdéssel első ízben angol nyelvű képzést is hirdetünk. Ezek külön-külön szaknak számítanak, így kettős jelentkezés esetén sorrendet kell megjelölni.


Továbbtanulási lehetőségek

Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakot jó eredménnyel végző hallgatók felvételt nyerhetnek a doktori képzésbe. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola többek között az építőmérnöki tudományokban adhat ki doktori fokozatot.


Elhelyezkedés

A mesterszak elvégzésével az alábbi területeken helyezkedhetnek el hallgatóink: építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálása, vezetése a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén, közlekedési és mélyépítési létesítmények tervezésében való alkotó, irányító közreműködés, komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez, városi közlekedési és rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldása, műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvétel a közlekedésépítési és geotechnikai kutatás-fejlesztés területén. Néhány lehetséges leendő munkaadó az ismertebb hazai vállaltok köréből: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., BKV Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Magyar Aszfalt Kft., Colas Hungária Zrt., KÖZGÉP Zrt., Keller Grundbau Kft, Bohn Mélyépítő Kft, Hídépítő Zrt, HBM Kft, nagyobb városok polgármesteri hivatalai


Nyelvvizsga

Egy angol nyelvű középfokú (B2) komplex vagy egy élő idegen nyelvből (nem angol) középfokú (B2) komplex nyelvvizsga és egy angol alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga.