Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Infrastruktúra-építőmérnöki MSc (magyar és angol nyelven)

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar - ÉÉKK

Képzési
szint

Munkarend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

500 000 Ft

3

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

500 000 Ft

3

M

L

A

Infrastruktúra-építőmérnöki

támogatott

3

M

L

K

Infrastruktúra-építőmérnöki

500 000 Ft

3

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:  azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:

  • természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) területéről 25 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
  • általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
  • infrastruktúra-építőmérnöki szakmai ismeretek (közlekedési, települési és vízépítési infrastruktúrák létesítményei, forgalomtechnika, víz- és szennyvíztisztítás, környezetvédelem, vízminőség-szabályozás, vízhasznosítás, vízkárelhárítás, vízkészletek) területéről 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési kérelem


A szakmáról

Az Infrastruktúra-építőmérnöki szak végzettjei rövid gyakorlati idő után olyan önálló tevékenységre érett mérnökök lehetnek, akik a közlekedésépítés, a vízépítés ill. a geotechnika területén mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, bonyolultabb feladatok megoldására, összetett létesítmények tervezésére, új eljárások fejlesztésére képesek és néhány év gyakorlat után kisebb-nagyobb csoportokat vezetnek. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnöki Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg.


A képzésről

A képzés célja olyan infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az infrastruktúra-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterületen adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására. A szaktárgyak a legújabb nemzetközi innovatív módszereket és irányzatokat is tárgyalják. A nappali munkarendben a 2009 óta magyarul folyó képzés mellett 2014 óta angol nyelvű képzést is hirdetünk.


Elhelyezkedés

A mesterszak elvégzésével az alábbi területeken helyezkedhetnek el: építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálása, vezetése a közlekedésépítés, vízépítés ill. a geotechnika területén; infrastruktúraépítési létesítmények tervezésében való alkotó közreműködés, komplex közúti és vasúti, városi közlekedési rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldása, részvétel a közlekedésépítési, vízépítési és geotechnikai kutatás-fejlesztésben. A képzésben résztvevők jellemzően a mélyépítőipar nagyvállalatainál, közepes méretű tervező cégeknél, vagy a létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével foglalkozó szervezeteknél dolgoznak. Az Infrastruktúra-építőmérnöki szakot jó eredménnyel végző hallgatók felvételt nyerhetnek a doktori képzésbe.


Specializációk

Nappali:

  • Közlekedésépítés-geotechnika

Levelező:

  • Geotechnikai
  • Közlekedésépítő
  • Vízépítési

Nappali (angol):

  • (angol) Közlekedésépítés-geotechnika

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató